INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Interne » Implementarea și Utilizarea unui Sistem de Management al Performanței Bazat pe Balanced Scorecard

Implementarea și Utilizarea unui Sistem de Management al Performanței Bazat pe Balanced Scorecard

Implementarea și Utilizarea unui Sistem de Management al Performanței Bazat pe Balanced Scorecard

Prezentare Curs Managementul PerformanteiManagementul Performanței în Aprovizionare-LogisticăPrezentare Curs Managementul PerformanteiPrezentare Curs Managementul EchipeiPrezentare Curs Managementul Performantei in Logistica

INTRODUCEREIntroducere curs

Cursul se bazează pe o combinație de activități interactive – exerciții în echipă și individuale, studii de caz, discuții – și resurse formale. Sunt explorate cunoștințele necesare pentru a crea și implementa Balanced Scorecard și clarifica arhitectura sistemului de management al performanței, Harta Strategiei, Starea Dorită de Evoluție, Scorecardul, etapele implementării BSC, managementul riscului, managementul inițiativelor.

Cursul vă ajută să înțelegeți Balanced Scorecard și sistemul de managementul performanței și cum vă poate ajuta în contextul managementului strategic. De asemenea, vă pregătește pentru dezvoltarea și utilizarea sistemului de managementul performanței bazat pe filosofia Balanced Scorecard.

Cursul se desfășoară pe parcursul a două zile.

BENEFICIIGo Top Button

 • Înțelegerea a ceea ce este Balanced Scorecard și cum ajută eforturile strategice;
 • Învățarea arhitecturii sistemului de managementul performanței, ce include și cum se creează;
 • Exersarea pregătirii bazelor Balanced Scorecard pe baza unui template dat;
 • Înțelegerea paşilor cheie în implementarea și utilizarea unui sistem bazat pe conceptul Balanced Scorecard în activitatea de zi cu zi;
 • Identificarea modurilor de conectare a utilizării Balanced Scorecard și a sistemului de managementul performanței cu alte arii cheie precum Leadership, Managementul Riscului și Management de Proiect.

Obiective de învățare
La finalul cursului veți putea să:

 • Interpretați designul Balanced Scorecard și etapele implementării acestuia;
 • Dobândiți bune practici în dezvoltarea Balanced Scorecard;
 • Definiți cei mai relevanți KPIs pentru organizația din care faceți parte;
 • Identificați diferitele componente din Arhitectura Sistemului de Management al Performanței bazat pe BSC;
 • Corelați utilizarea BSC și a sistemului de managementul performanței cu alte domenii: Leadership, Managementul Riscului și Management de Proiect.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1:
Înțelegerea sistemului de managementul performanței bazat pe Balanced Scorecard

Managementul Performanței și Balanced Scorecard

 • Ce este Balanced Scorecard?
 • Rolul Balanced Scorecard în contextul managementului performanței la nivel strategic;
 • Evoluția Balanced Scorecard, stadiul actual și tendințe;
 • Arhitectura Sistemului de Management al Performanței.

Analize: Gândirea de tip comandă și control vs. Gândirea sistemică

Arhitectura Sistemului de Management al Performanței bazat pe Balanced Scorecard

 • Starea Dorită de Evoluție (DSOE) – valori, misiune, viziune şi factori generatori de valoare;
 • Harta Strategiei – obiectivele ca hartă a performanței;
 • Scorecardul de Performanță – echilibru și aliniere;
 • Portofoliul de Inițiative – transformarea priorităților în acțiune;
 • KPIs ca instrumente de management al performanței.

Discuție: Bune practici în design-ul Balanced Scorecard – revizuirea exemplelor.

Studiu de caz – Dezvoltarea Arhitecturii sistemului de management al performanței bazat pe Balanced Scorecard

 • Reprezentarea Arhitecturii BSC;
 • Formularea Stării Dorite de Evoluție;
 • Crearea Hărții Strategiei – gruparea și corelarea obiectivelor în funcție de perspective și teme;
 • Dezvoltarea Scorecardului de Performanță – definirea celor mai relevanți KPIs;
 • Completarea Portofoliului de Inițiative – identificarea și prioritizarea inițiativelor strategice.

Exercițiu – Personalizarea template-urilor Balanced Scorecard

 • Revizuirea template-urilor pentru Starea Dorită de Evoluție, Harta Strategiei, Scorecardul de Performanță și Portofoliul de Inițiative;
 • Documentarea componentelor Balanced Scorecard;
 • Întrebări și răspunsuri, sfaturi pentru procesul de documentare.

Discuție: Verificarea preliminară a output-urilor.

Agenda2

Ziua 2:
Implementarea/utilizarea unui sistem de managementul performanței bazat pe Balanced Scorecard

Procesul de implementare a Balanced Scorecard

 • Etapele implementării BSC;
 • Planificarea și punerea în practică a procesului de implementare;
 • Tehnologia ca factor de facilitare a implementării BSC.

Discuție: Verificarea preliminară a rezultatelor dobândite.

Generarea de valoare cu Balanced Scorecard

 • Colectarea datelor și activarea KPI;
 • Raportarea performanței cu ajutorul Balanced Scorecard;
 • Întâlnirile de evaluare a performanței;
 • Managementul inițiativelor;
 • Evaluarea și recalibrarea Balanced Scorecard.

Exercițiu: Identificarea inițiativelor în cadrul întâlnirilor de evaluare a performanței.

Balanced Scorecard în practică – factori de succes și provocări

 • Integrarea cu alte sisteme ale organizației: bugetare, comunicare și evaluarea performanței;
 • Balanced Scorecard și conceptul de Leadership;
 • Balanced Scorecard și Managementul Riscului;
 • Balanced Scorecard și Managementul Proiectelor.

Chestionar: Capcane în utilizarea Balanced Scorecard.

Aplicarea în organizații a cunoștințelor acumulate în timpul cursului

 • 10 sfaturi pentru implementarea și utilizarea inteligentă a Balanced Scorecard;
 • Aplicarea în organizații a cunoștințelor dobândite la curs;
 • Privire de ansamblu asupra cursului și concluzii;
 • Întrebări și răspunsuri; discuție liberă.

INCLUZIUNIGo To Top Button

suport-de-curs

✔ Suport de curs
Participanții vor primi suportul de curs în format fizic și electronic, însoțit de fișele în care se lucrează exercițiile pe parcursul cursului.

resurse-in-domeniu

✔ Resurse în domeniu
Participanții vor primi un set de resurse care cuprinde Arhitectura Sistemului de Managementul Performanței (SMP), Starea Dorită de Evoluție, Harta Strategiei, Scorecard, Dashboard, Portofoliul de Inițiative, formularele de documentare a indicatorilor și inițiativelor.

abonament-premium-3-luni

✔ Abonament Premium 3 luni
Participanții vor avea acces la peste 7000 de exemple KPIs, vor putea accesa 38 de câmpuri de documentare și exporta 500 de KPIs documentați.
De asemenea, aceștia vor avea acces la raportul „Top 20 KPIs în 2010” și, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2010”

alte-resurse

✔ Alte resurse
Participanții vor primi Infograficul The KPI Institute despre Indicatori Cheie de Performanță, care prezintă succint bune practici în lucrul cu KPIs.

PARTICIPANȚIGo To Top Button

La cursurile noastre au participat persoane din organizații ca:

larix-logo

millennium-bank-logo

ancom-logo

iquest-logo

Cine ar trebui să participe la curs?

Persoanele interesate de sistemul de management al performanţei bazat pe Balanced Scorecard
Unul dintre cele mai mari beneficii ale acestui curs este oportunitatea de a învăța și primi recunoaștere pentru cunoștințele și abilitățile de implementarea și utilizare a unui sistem de management al performanței bazat pe Balanced Scorecard în cadrul companiei. Profesioniști din orice domeniu și alte persoane interesate de managementul performanţei vor dobândi cunoștințele necesare unei abordări complexe a domeniului. Cursul se bazează pe oferirea de exemple, studii de caz și exerciții practice, ce formează o experiență unică de învățare.

Persoanele din top/middle/lower management
Persoanele din top/middle/low management indiferent de domeniul de expertiză interesate de realizarea managementului performanței bazat pe Balanced Scorecard în echipa sau departamentul lor, și organizațiile din care acestea fac parte. Cursul asigură înțelegerea instrumentelor și resursele necesare pentru o implementare cu succes a unui sistem de management al performanței bazat pe Balanced Scorecard. Oportunitatea de networking și împărtășirea experiențelor din cadrul propriilor organizații reprezintă o experiență de învățare foarte utilă. Împărtășirea de bune practici atât din partea participanților, cât și a facilitatorului poate oferi soluții la provocările existente în organizații.

Specialiști în domeniul managementului performanței
Pentru persoanele care lucrează în domeniul managementului performanței, ocupând poziții de Manager de Strategie, Manager de Performanță sau Arhitect de Performanță, este importantă înţelegerea sistemului de management al performanţei bazat pe Balanced Scorecard. Pentru specialiști, nevoia de o mai mare rigoare în lucrul cu indicatorii este una dintre cele mai importante, căreia i se adresează Cursul de Implementarea și utilizarea unui sistem de management al performanței bazat pe Balanced Scorecard. Specialiștii au nevoie de exemple de bune practici din domeniu, iar cursul este un bun prilej de învățare, nu numai de la facilitator – care aduce în discuție propria experiență, dar și de la ceilalți participanți, ocupanți ale unor poziții similare, în alte organizații.

FACILITATORGo to top button

Paul-Albu
Senior Business Research Specialist

Paul Albu ocupă funcția de Senior Business Research Specialist în cadrul The KPI Institute, autoritatea globală în cercetare și educație privind Indicatorii Cheie de Performanță.

Activitatea sa în domeniul managementului performanței s-a concretizat în documentarea și revizuirea a peste 1.000 de Indicatori Cheie de Performanță.

Printre proiectele sale notabile se numără dezvoltarea unui curs de strategie, alinierea cu fița postului în organizație, recrutarea pe baza evaluărilor și competențelor. De asemenea, Paul a scris o lucrare privind performanța organizațională.

În calitate de formator, Paul a dezvoltat și livrat cursuri la nivel național și internațional pe teme precum munca în echipă, leadership, managementul proiectelor, dezvoltarea organizațională. Acesta a susținut peste 120 de ore de formare, la care au participat peste 2.000 de persoane.

Paul a fost președinte AIESEC Sibiu, organizație internațională din care a făcut parte timp de 3 ani, contribuind în domenii precum formare, dezvoltare organizațională, managementul calității și resurse umane. Datorită acestei experiențe, Paul și-a dezvoltat atât competențele de formator, cât și cele de leadership.

Paul deține o formare academică în Administrarea Afacerilor, completată de participarea la cursul „Certificare Profesională Indicatori Cheie de Performanță”, în urma căruia a obținut certificarea profesională în domeniu oferită de către The KPI Institute. De asemenea, a participat la o serie de seminarii și simulări de business precum „Friday Night at the ER”, simulare organizată de către The KPI Institute în 2013, respectiv la simularea „Gold of the desert Kings”, organizată de către Trendconsult în 2012.

Pe lângă documentarea și revizuirea de Indicatori Cheie de Performanță, activitatea sa in domeniul managementului performanței implică publicarea de articole pe blogul www.smarkpis.com/blog și în revista online PERFORMANCE Magazine. Ca parte a procesului de recrutare, Paul este responsabil și de crearea de evaluări practice și de susținerea interviurilor de recrutare.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo to Top Button

Cursul „Implementarea și utilizarea unui sistem de management al performanței bazat pe Balanced Scorecard” oferă participanților un context al învățării experiențiale, cu un nivel înalt de interactivitate, în care aceștia:

 • Aplică în mod direct conceptele învățate prin prisma exercițiilor;
 • Analizează studii de caz și identifică soluții pentru provocările întâmpinate;
 • Utilizează template-uri pe care ulterior le pot personaliza pentru a răspunde propriilor nevoi organizaționale;
 • Contribuie cu propriile experiențe, împărtășindu-și bune practici din domeniu;
 • Fac parte dintr-un proces de autoevaluare atât înaintea, cât şi la finalul cursului pentru a verifica cunoștințele dobândite.

EVALUAREArrowToggle

La finalul cursului, participanții primesc un test de evaluare a cunoștințelor dobândite la curs. Testul constă în 20 de întrebari, iar punctajul maxim ce poate fi obținut este de 20 de puncte. Pentru a primi diploma de recunoaștere a competențelor în acest domeniu, punctajul minim este de 10 puncte.

CONTACTArrowToggle

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Marius Mureșan
Specialist Relații Publice
Email: marius.muresan@kpiinstitute.com
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 747 675 087

TESTIMONIALEArrowToggle

„Întregul curs a fost foarte interesant și folositor.”
Alexandra Sachianu, Analist Recrutare | RCS & RDS

„Un curs atractiv, util, interactiv. Mi-a plăcut că nu a fost doar abordare teoretică, ci și exerciții practice.”
Cora Badea, Specialist HR | RCS & RDS

„Un curs extrem de bine structurat pe care îl recomand tuturor celor care doresc să-și clarifice conceptele teoretice și practice de implementare a BSC.”
Raluca Pantu. Sef Serviciu Resurse Umane | ANCOM

„Foarte util în înțelegerea conceptului și a beneficiilor acestuia.”
Ildiko Colcer, Consilier Juridic | Naturlich

RESURSEArrowToggle

• Resurse Complementare

– În curs de dezvoltare

FAQsArrowToggle

1. Care este valoarea adăugată oferită de acest curs?

Înțelegerea factorilor ce determină implementarea şi utilizarea unui sistem de management al performanţei bazat pe Balanced Scorecard, precum și a metodelor de măsurare va aduce plus valoare organizației. Participanţii au posibilitatea de a împărtăşi experienţe şi bune practici în cadrul discuţiilor de grup şi a exerciţiilor.

2. Cum intru în posesia materialelor de curs sau a incluziunilor?

Fiecare participant va primi prin email incluziunile în timp de 3 zile de la finalizarea cursului.
Accesul la site-ul www.indicatorideperformanta.ro, timp de 3 luni va fi acordat începând cu a doua zi de la finalizarea cursului.

3. Există și alte materiale utile pe care le pot utiliza pentru pregătirea mea profesională continuă?

În urma cursului, fiecare participant va primi un document cu literatura de specialitate recomandată. Pe lângă aceste articole, cărți și rapoarte de cercetare, participanții pot citi articole pe teme relevante în cadrul blogului: www.indicatorideperformanta.ro/blog

4. Poate participa o altă persoană la curs, în locul celei înscrise?

Dacă după înscrierea la curs, persoana se află în imposibilitatea de a mai participa, aceasta poate delega o altă persoană pentru participare, fără a se plăti o altă taxă.

Testimoniale

“Deși la început a lăsat impresia unui curs cu puternice valențe tehnice, sesiunile de pregătire ne-au prezentat desfășurarea operațiunilor zilnice din cadrul companiilor în care activăm printr-o perspectivă diferită: performanța activității noastre și pârghiile pentru a o dezvolta. Foarte bine pregătit ca trainer, Aurel ne-a prezentat temele într-o manieră clară și logică! Aștept cu nerăbdare cursul următor!”

Cristina Bleoca, Operations Manager, Heiring Impex

NOUTĂȚI