INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Integrarea Proceselor de Managementul Talentelor

Integrarea Proceselor de Managementul Talentelor

Performanta-Angajatilor1Performanta-Angajatilor2Performanta-Angajatilor3Performanta-Angajatilor4Performanta-Angajatilor5

INTRODUCEREIntroducere

Pentru un management al talentelor eficient, dialogul dintre manager și angajat necesită o atenție constantă, mai ales prin prisma modalităților de a dezvolta și menține angajatul cu potențial și cu rezultate de performanță înalte. Dacă în teorie e o inițiativă simplă, în practică managerii constată că este destul de complicat de implementat. Cursul este structurat ca un program interactiv care se desfășoară pe parcursul a două zile.

BENEFICIIGo Top Button

 • Înțelegerea legăturilor dintre diferitele procese de managementul talentelor;
 • Recunoașterea pașilor cheie necesari în integrarea proceselor de managementul talentelor în strategia organizației;
 • Identificarea contribuției brandului de angajator în atragerea talentelor;
 • Explorarea opțiunilor pentru dezvoltarea și implicarea talentelor;
 • Retenția talentelor de top pentru a îndeplini obiectivele organizației;
 • Înțelegerea diferitelor metode de măsurare a impactului inițiativelor de managementul talentelor;
 • Exersarea folosirii instrumentelor de managementul talentelor;
 • Revizuirea studiilor de caz de succes în implementarea programelor de managementul talentelor.

Obiective de învățare

La finalul cursului veți putea să:

 • Dezvoltați o abordare integrată între legăturile dintre diferitele procese de management al talentului;
 • Folosiți instrumentele cheie pentru a atrage, dezvolta și menține angajații cu rezultate de performanță înalte;
 • Folosiți diagrama talentului în propria organizație;
 • Creați un plan de acțiune pentru implicarea emoțională a angajaților;
 • Corelați nevoile organizației cu competențele angajaților.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1: Managementul și diagrama talentului

Introducere în managementul talentului și a diagramei talentului

 • Definirea implicării angajatului;
 • Definirea managementului talentului;
 • Folosirea diagramei talentului;
 • Definirea managementului performanței individuale;
 • Definirea managementului succesiunii;
 • Exercițiu: Diagrama talentului în propria organizație.

Sistemul de Management al Performanței Individuale (MPI)

 • Componentele sistemului;
 • Definirea termenilor cheie: obiective, KPIs, criterii de evaluare;
 • Folosirea instrumentelor cheie.
 • Activitate: Instrumente cheie pentru realizarea diagramelor și conceptelor;
 • Discuție de grup: Crearea unui sistem MPI.

Implementarea unui Sistem de Management al Performanţei Individuale (MPI)

 • Stabilirea KPIs la nivel individual;
 • Rolul competenţelor şi comportamentelor în MPI;
 • Planul individual de dezvoltare;
 • Pregătirea şi desfăşurarea întâlnirilor destinate evaluării performanței.
 • Simulare: Completarea unui plan individual de performanță;
 • Template-uri: Plan de carieră, Scorecard individual, plan de dezvoltare.

Identificarea talentelor

 • Instrumente cheie în managementul succesiunii: 9-Box;
 • Metode de evaluare a performanței;
 • Metode de evaluare a potențialului;
 • Crearea planurilor de carieră;
 • Programe de dezvoltare pentru angajații cu potențial înalt;
 • Studiu de caz: Programe de dezvoltare;
 • Template-uri: 9-Box, exemple de furnizori și instrumentele oferite de aceștia.

Agenda2

Ziua 2: Managementul angajaților

Planificarea eforturilor de managementul succesiunii

 • Potrivirea nevoilor organizației cu competențele angajaților;
 • Grupuri de interes și roluri în managementul succesiunii;
 • Harta programului;
 • Calendarul proiectului;
 • Impactul unui management al succesiunii;
 • Exercițiu: Identificarea succesorilor;
 • Template-uri: Harta programului, calendarul proiectului.

Măsurarea gradului de implicare emoțională a angajaților

 • Metode de măsurare;
 • Chestionare de evaluare a implicării emoţionale a angajaţilor;
 • Rapoarte privind implicarea emoţională a angajaţilor;
 • Furnizori şi criterii de selecţie;
 • Statistici vs. comportamente în implicarea emoţională a angajaţilor;
 • În practică: Criterii de selecție a furnizorilor;
 • Template-uri: Exemple de chestionare, exemple de rapoarte.

Creșterea implicării emoționale a angajaților

 • Pe primul loc – propria implicare;
 • Implicarea angajaților este „molipsitoare”;
 • Implicarea angajaților la nivelul echipei;
 • Stabilirea planurilor de acțiune;
 • Întâlnirile de implicare a angajaților;
 • Simulare: Crearea unui plan de acţiune pentru implicarea emoțională a angajaților;
 • Template-uri: Planul de acțiune, agenda întâlnirii.

Alte subiecte legate de managementul talentului

 • Atragerea talentelor;
 • Brandul de angajator;
 • Integrarea noilor angajați;
 • Retenția talentelor;
 • Întrebări și răspunsuri; discuție liberă.

INCLUZIUNIGo To Top Button

1. Suport de curs
Participanții vor primi suportul de curs în format fizic și electronic, însoțit de fișele în care se lucrează exercițiile pe parcursul cursului.

2. Resurse în domeniu
Participanţii vor primi un set de resurse precum: Dashboard HR, plan de acţiune – implicarea angajaţilor, template-uri pentru managementul performanţei individuale, calendar anual – implicarea angajaţilor, career pathing.

3. Abonament Premium 3 luni
Participanții vor avea acces la peste 7000 de exemple KPIs, vor putea accesa 38 de câmpuri de documentare și exporta 500 de KPIs documentați. De asemenea, aceștia vor avea acces la raportul „Top 10 KPIs în 2010” și, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2010”.

4. Alte resurse
Participanții vor primi Infograficul despre Indicatori Cheie de Performanță, realizat de către The KPI Institute, care prezintă succint bune practici în lucrul cu indicatorii.

PARTICIPANȚIGoTop

La cursurile noastre au participat persoane din organizații ca:

participanți-logo
participanți-logo2
participanți-logo3

Persoane interesate de managementul talentelor
Cursul se adresează persoanelor interesate de managementul talentelor și celor care doresc să înţeleagă relaţia dintre concepte precum atragerea şi retenţia talentelor, managementul performanței, evaluarea potenţialului, implicarea angajaţilor sau brandul de angajator. Profesioniști din orice domeniu și alte persoane interesate de managementul talentelor vor dobândi cunoștințele necesare pentru a identifica persoanele potrivite și a asigura candidați bine pregătiți pentru a prelua pozițiile potrivite în cadrul organizaţiilor. Cursul se bazează pe oferirea de exemple, studii de caz și exerciții practice, ce formează o experiență unică de învățare.

Persoane din top/middle/low management
Persoanele din top/middle/low management indiferent de domeniul de expertiză, interesate de realizarea managementului talentelor în echipa sau departamentul lor, și organizațiile din care acestea fac parte, vor fi fericite să descopere modalități ingenioase pentru integrarea proceselor de managementul talentelor. Oportunitatea de networking și împărtășirea experiențelor din cadrul propriilor organizații reprezintă o experiență de învățare foarte utilă. Împărtășirea de bune practici atât din partea participanților cât și a trainerului poate oferi soluții la provocările existente în organizații.

Specialiști în domeniul resurselor umane
Cursul oferă persoanelor care lucrează în domeniul resurselor umane, ocupând poziții de Consultant Resurse Umane, Specialist în Resurse Umane, Manager sau Partener Resurse Umane posibilitatea de a obține recunoașterea cunoștințelor în ceea ce privește managementul talentelor. Managementul talentelor este un proces care are loc inevitabil în organizații, însă în multe cazuri abordarea nu este standardizată și nu există procese bine definite. Pentru o mai mare eficiență în alocarea talentului este necesară o abordare strategică și riguroasă a acestui fenomen. Acest curs va oferi specialiștilor instrumentele și metodologia necesare pentru integrarea cu succes a proceselor de managementul talentelor. De asemenea, participanții au ocazia să descopere bune practici în domeniu de la alți specialiști, care activează în alte organizații.

FACILITATORGoTop

facilitator

Mihaela Băcanu ocupă funcția de organizator, conceptor și consultant de formare în cadrul The KPI Institute, autoritatea globală în domeniul Indicatorilor Cheie de Performanță.

Activitatea sa de cercetare în domeniul productivității și performanței personale s-a materializat în dezvoltarea a două cărți electronice referitoare la implementarea de obiceiuri productive.

Mihaela a dobândit cunoștințe solide privind sistemele de management al performanței personale datorită experienței sale de 4 ani în coaching și managementul talentelor. Ea deține o certificare profesională în Indicatori Cheie de Performanță (KPIs) și urmează să obțină și o certificare în coaching oferită de către WeCreate.

Mihaela și-a format o perspectivă integrată asupra modului în care procesele de managementul talentelor interacționează cu strategia organizațională, iar ariile sale de expertiză sunt: crearea de strategii de managementul talentelor, leadership, recrutare și selecție a personalului, coaching și training.

În calitate de facilitator, Mihaela a dezvoltat și susținut cursuri pe temele: managementul talentelor, managementul timpului, stabilirea de obiective, dezvoltarea viziunii, implementarea de obiceiuri și leadership personal. De asemenea, aceasta deține o experiență de peste 7 ani în formarea non-corporativă, fapt care a ajutat-o să faciliteze experiențe relevante de învățare.

Mihaela a participat la următoarele conferințe, atât în calitate de vorbitor, cât și în calitate de participant: Conferința de certificare în coaching (2014, Germania), Seminarul de dezvoltare a leadership-ului (2013, Germania), WeCoach – conferință de coaching (2012, Portugalia), Seminarul CEE de dezvoltare a leadership-ului (2011, Turcia), Conferința națională a formatorilor (2011, România), Școala europeană de HR (2010, Ungaria), formator timp de 6 luni – Proiect GROW condus de Școala de Valori (2010, România).

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Cursul „Integrarea proceselor de managementul talentelor” oferă participanților un context al învățării experiențiale, cu un nivel înalt de interactivitate, în care aceștia:

 • Aplică în mod direct conceptele învățate cu ajutorul exercițiilor;
 • Analizează studii de caz şi interpretează rezultatele;
 • Contribuie cu propriile experiențe, împărtășindu-și bune practici din domeniu;
 • Fac parte dintr-un proces de autoevaluare atât înaintea, cât şi la finalul cursului pentru a verifica cunoștințele dobândite.

EVALUAREGo To Top Button

La finalul cursului, participanții primesc un test de evaluare a cunoștințelor dobândite la curs. Testul constă în 20 de întrebări, iar punctajul maxim ce poate fi obținut este de 20 de puncte. Pentru a primi diploma de recunoaștere a competențelor în acest domeniu, punctajul minim este de 10 puncte.

LOCAȚIEGo To Top Button

București

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

TBA

Dată desfăşurare

TBA

Early bird

TBA

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  320 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  280 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  250 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

„Cursul a permis împărtăşirea informațiilor și a experiențelor fiecărui participant. Sursele și referințele puse la dispoziție în cadrul cursului le-am găsit foarte utile și relevante.”
Liliana Grigoraș, Specialist Resurse Umane, eMAG

„Cursul se caracterizează printr-o bună joncțiune cu logica balanced scorecard, trainerul este avizat și pasionat de subiect.”
Bogdan Rotaru, HR Specialist, IKEA România

RESURSEGo To Top Button

resurse

În curs de dezvoltare.

FAQsGo To Top Button

1. Care este valoarea adăugată oferită de acest curs?

Înțelegerea de către participanţi a legăturii dintre diferitele procese de management al talentului printr-o abordare integrată şi însuşirea modului de utilizare a instrumentelor cheie pentru a atrage, dezvolta şi menţine angajaţii cu performanţe reprezintă câteva dintre avantajele participării la acest curs. Participanţii au posibilitatea de a împărtăşi experienţe şi bune practici în cadrul activităţilor de grup şi a exerciţiilor.

2. Cum intru în posesia materialelor de curs sau a incluziunilor?

Fiecare participant va primi prin email incluziunile în timp de 3 zile de la finalizarea cursului.
Accesul la site-ul www.indicatorideperformanta.ro, timp de 3 luni va fi acordat începând cu a doua zi de la finalizarea cursului.

3. Este necesară o pregătire înainte de participarea la curs?

Participarea la curs nu este restricționată de pregătirea în prealabil sau de cercetare în domeniu. Prima sesiune din cadrul cursului este dedicată introducerii conceptelor de bază și familiarizării cu acestea, asigurând o bază comună de cunoștințe tuturor participanților.

4. Există și alte materiale utile pe care le pot utiliza pentru pregătirea mea profesională continuă?

În urma cursului, fiecare participant va primi un document cu literatura de specialitate recomandată. Pe lângă aceste articole, cărți și rapoarte de cercetare, participanții pot citi articole pe teme relevante în cadrul blogului:www.indicatorideperformanta.ro/blog.

5. Poate participa o altă persoană la curs, în locul celei înscrise?

Dacă după înscrierea la curs, persoana se află în imposibilitatea de a mai participa, aceasta poate delega o altă persoană pentru participare, fără a se plăti o altă taxă.

Data

TBA

Locaţie

București

Taxă de participare

320 Euro+TVA*

Reduceri

280 Euro +TVA**
250 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

 
NOUTĂȚI