INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Certificare Profesională Sistem de Management al Performanței Bazat pe Balanced Scorecard, Cluj Napoca

Certificare Profesională Sistem de Management al Performanței Bazat pe Balanced Scorecard, Cluj Napoca

Prezentare-Certificare-KPI1Prezentare-Certificare-KPI2Prezentare-Certificare-KPI3Prezentare-Certificare-KPI4Prezentare-Certificare-KPI5

INTRODUCEREIntroducere

Cursul oferă cunoștințe relevante asupra modului în care se poate dezvolta și implementa un Sistem Balanced Scorecard. Cursul reprezintă o trecere în revistă a beneficiilor pe care orice organizație le poate dobândi în urma implementării unui Sistem Balanced Scorecard.
Experiența interactivă vă va permite să înțelegeți funcționalitatea Balanced Scorecard și să folosiți înspre avantajul dumneavoastră beneficiile, pentru a facilita punerea în aplicare a strategiei. Cursul se concentrează atât pe livrarea tuturor informațiilor necesare pentru o înțelegere aprofundată a plus valorii aduse de Balanced Scorecard, cât și pe dezvoltarea abilităților necesare pentru implementarea cu succes acestuia.

BENEFICIIGo Top Button

3 Beneficii Cheie

 • Îmbunătățirea performanței companiei dumneavoastră prin utilizarea corectă a unui Sistem de Management bazat pe Balanced Scorecard;
 • Asigurarea excelenței în atingerea obiectivelor strategice organizaționale printr-un proces riguros de cascadare a Arhitecturii Balanced Scorecard asupra tuturor nivelelor organizaționale;
 • Atingerea stării dorite de evoluție prin utilizarea instrumentelor aliniate și structurate de management al performanței.

Beneficii

 • Dobândirea unei înțelegeri aprofundate a plus valorii și funcționalității Sistemului de Management bazat pe Balanced Scorecard;
 • Dezvoltarea și implementarea unei Arhitecturi de Management bazate pe Balanced Scorecard într-o manieră standardizată;
 • Depășirea provocărilor referitoare la punerea în practică a strategiei prin implementarea Sistemului de Management bazat pe Balanced Scorecard
 • Îmbunătățirea modului de transmitere a strategiei prin utilizarea Sistemului de Management bazat pe Balanced Scorecard;
 • Recunoșterea Certificării Profesionale Sistem de Management bazat pe Balanced Scorecard ca urmare a parcurgerii unui program unic de training internațional.

Obiective de învățare

 • Înțelegerea fundamentelor unui Sistem de Management al Performanței;
 • Transpunerea strategiei organizaționale într-un Sistem de Management bazat pe Banaced Scorecard;
 • Înțelegerea modalității de integrate a componentelor Arhitecturii Balaced Scorecard;
 • Diferențierea între obiective, KPIs și inițiative;
 • Înțelegerea modului de selectare și documentare a KPIs;
 • Optimizarea procesului de colectare a datelor.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1 – Sistemul de Management al Performanței

Managementul Strategiei și BSC

 • Rolul Balanced Scorecard
 • Viziune de ansamblu a Sistemului de Management al Performanței
 • Evoluția și stadiul actual al conceptului de Balanced Scorecard
 • Pașii către implementarea și utilizarea unui Balanced Scorecard

Planificare strategică

 • Definirea strategiei
 • Misiunea și viziunea
 • Valorile organizaționale
 • Promotorii valorilor
 • Obiective

Stabilirea obiectivelor și a Indicatorilor Cheie de Performanță

 • Formularea obiectivelor
 • Obiectivele SMART
 • Selectarea Indicatorilor Cheie de Performanță
 • Documentarea Indicatorilor Cheie de Performanță
 • Definirea inițiativelor

Agenda2

Ziua 2 – Înțelegerea Sistemului de Management bazat pe Balanced Scorecard

Arhitectura unui Sistem de Management bazat pe Balanced Scorecard

 • Starea Dorită de Evoluție: Desired State of Evolution (DSOE): conectarea valorilor, misiunii, a promotorilor valorilor și a viziunii;
 • Harta Strategiei: obiective înțelese ca foaie de parcurs a performanței;
 • Scorecard de Performanță: alinierea în cadrul întregii organizații;
 • Portofoliul de Inițiative: transpunerea priorităților în acțiune

Dezvoltarea unei Arhitecturi de Performanță bazată pe Balanced Scorecard

 • Formularea Stării Dorite de Evoluție
 • Dezvoltarea Hărții de Strategie: gruparea și conectarea obiectivelor conform perspectivelor și temelor
 • Dezvoltarea Scorecard-ului de Performanță: definirea celor mai relevanți Indicatori Cheie de Performanță
 • Dezvoltarea Portofoliului de Inițiative: identificarea și prioritizarea inițiativelor strategice

Agenda3

Ziua 3 – Implementarea și utilizarea unui BSC

Punerea în aplicare a unui BSC

 • Activarea Indicatorilor Cheie de Performanță și colectarea datelor
 • Raportarea performanței cu ajutorul unui Balanced Scorecard
 • Sesiuni de revizuire a performanței
 • Revizuirea Balanced Scorecard-ului

Plus valorea adusă de Balanced Scorecard

 • Arhitectura Balanced Scorecard: cascadarea asupra tuturor nivelelor organizaționale
 • Proiectul de implementare al Sistemului de Management bazat pe BSC
 • Facilitatori cheie: Tehnologia și inovația

Revizuire și susținerea Examenului de Certificare

 • Revizuirea cursului;
 • Examen de Certificare.

INCLUZIUNIGo To Top Button

suport-de-curs

✔ Suport de curs
Participanții vor primi suportul de curs în format fizic și electronic, însoțit de fișele în care se lucrează exercițiile pe parcursul cursului.

resurse-in-domeniu

✔ Resurse în domeniu
Participanții vor primi un set de resurse care cuprinde Arhitectura Sistemului de Managementul Performanței (SMP), Starea Dorită de Evoluție, Harta Strategiei, Scorecard, Dashboard, Portofoliul de Inițiative, formularele de documentare a indicatorilor și inițiativelor.

abonament-premium-3-luni

✔ Abonament Premium 3 luni
Participanții vor avea acces la peste 7000 de exemple KPIs, vor putea accesa 38 de câmpuri de documentare și exporta 500 de KPIs documentați.
De asemenea, aceștia vor avea acces la raportul „Top 20 KPIs în 2010” și, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2010”

alte-resurse

✔ Alte resurse
Participanții vor primi Infograficul The KPI Institute despre Indicatori Cheie de Performanță, care prezintă succint bune practici în lucrul cu KPIs.

PARTICIPANȚIGoTop

La cursurile noastre au participat persoane din organizații ca:

participanți-logo
participanți-logo2
participanți-logo3

Cine ar trebui să participe la curs?

Profesioniști interesați de măsurarea performanței

Profesioniștii interesați de Sistemul de Management bazat pe Balanced Scorecard  din domeniul finanțelor, resurselor umane, producției, logisticii, tehnologiei informației și altor domenii vor dobândi competențele necesare aplicării conceptelor mai sus menționate, în cadrul organizațiilor lor, imediat după curs.

Profesioniști din top/middle/lower management

Managerii executivi și operaționali, indiferent de domeniul lor de expertiză, vor dobândi abilitatea și cunoștințele necesare măsurării performanței și maximizării valorii aduse de un Sistem de Management bazat pe Balanced Scorecard bine pus la punct. Instrumentele și resursele oferite ca parte integrată a cursului vor permite managerilor să aplice noile conceptele în cadrul organiației lor, imediat după curs.

Experți în măsurarea performanței

Pentru profesioniștii de tipul Managerului de Strategie, Performance Management Officer sau Performance Arhitecht este important să dezvolte competențele necesare conturării unei Arhitecturi Balanced Scorecard, în special în ce privește transpunerea strategiei organizaționale în rezultate excepționale.

FACILITATORGoTop

facilitator

Paul Albu ocupă funcția de Senior Business Research Specialist în cadrul The KPI Institute, autoritatea globală în cercetare și educație privind Indicatorii Cheie de Performanță.

Activitatea sa în domeniul managementului performanței s-a concretizat în documentarea și revizuirea a peste 1.000 de Indicatori Cheie de Performanță.

Printre proiectele sale notabile se numără dezvoltarea unui curs de strategie, alinierea cu fița postului în organizație, recrutarea pe baza evaluărilor și competențelor. De asemenea, Paul a scris o lucrare privind performanța organizațională.

În calitate de formator, Paul a dezvoltat și livrat cursuri la nivel național și internațional pe teme precum munca în echipă, leadership, managementul proiectelor, dezvoltarea organizațională. Acesta a susținut peste 120 de ore de formare, la care au participat peste 2.000 de persoane.

Paul a fost președinte AIESEC Sibiu, organizație internațională din care a făcut parte timp de 3 ani, contribuind în domenii precum formare, dezvoltare organizațională, managementul calității și resurse umane. Datorită acestei experiențe, Paul și-a dezvoltat atât competențele de formator, cât și cele de leadership.

Paul deține o formare academică în Administrarea Afacerilor, completată de participarea la cursul „Certificare Profesională Indicatori Cheie de Performanță”, în urma căruia a obținut certificarea profesională în domeniu oferită de către The KPI Institute. De asemenea, a participat la o serie de seminarii și simulări de business precum „Friday Night at the ER”, simulare organizată de către The KPI Institute în 2013, respectiv la simularea „Gold of the desert Kings”, organizată de către Trendconsult în 2012.

Pe lângă documentarea și revizuirea de Indicatori Cheie de Performanță, activitatea sa in domeniul managementului performanței implică publicarea de articole pe blogul www.smarkpis.com/blog și în revista online PERFORMANCE Magazine. Ca parte a procesului de recrutare, Paul este responsabil și de crearea de evaluări practice și de susținerea interviurilor de recrutare.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Înainte de curs

Această parte a experienței de învățare este menită să asigure o tranziție ușoară înspre trainingul propriuzis. Participanții vor parcurge următorii pași:

 • Analiza de nevoi – completarea unui chestionar pentru a contura o experiență de învățare personalizată și relevantă;
 • Chestionar anterior cursului – completarea unui chestionar pentru a stabili nivelul curent de cunoștințe;
 • Îndrumare și program – analiza parcursului sau cum să maximizezi experiența de învățare;
 • Prezentare personală – împărtășiți un mesaj de introducere pentru a vă prezenta celorlați participanți;
 • Așteptări – comunicarea așteptărilor referitoare la curs;
 • Lectura anterioară cursului – parcurcerea unei serii de documente pentru a înțelege mai bine conținutul de bază al cursului.

Cursul propriuzis

Pe parcursul a trei zile de training, cursul va facilita învățarea experiențială pentru a permite un nivel ridicat de interactivitate. Exercițiile îmbunătățesc dezvoltarea competențelor pornind de la o simplă asociere a conceptelor, până la analiza extensivă a studiilor de caz.

Experiența de învățare se compune din:

 • Aplicarea conceptelor prin exerciții practice;
 • Analiza studiilor de caz și identificarea soluțiilor;
 • Utilizarea șabloanelor pentru a dezvolta instrumente de managementul performanței;
 • Împărtășirea experiențelor și a bunelor practici;
 • Evaluarea constantă a cunoștințelor participantului prin chestionare scurte în scopul susținerii examenului de certificare.

După curs

Procesul de învățare nu este finalizat atunci când cursul propriuzis s-a încheiat. Participanții vor trebui să urmeze acești pași:

 • Discuții – inițiați o discuție și contribuiți la subiectele dezbătute de ceilalți participanți;
 • Planul de acțiune – creați un plan pentru acțiunile și inițiativele pe care doriți să le implementați după curs;
 • Prezentare in-house – creați și trimiteți o scurtă prezentare Power Point pentru a releva colegilor cunoștințele pe care le-ați dobândit în timpul cursului;
 • Lectură suplimentară – parcurgeți o serie de resurse pentru a dezvolta cunoștințele legate de conținut;
 • Jurnal de învățare – reflectați asupra exerienței în 3 trepte și completați un jurnal.

Vă recomandăm să obțineți Diploma Certificare Profesională Sistem de Management bazat pe Balanced Scorecarddeoarece aceasta vă certifică abilitățile și cunoștințeșe referitoare la Balanced Scorecard.

EVALUAREGo To Top Button

La finalul cursului, participanții primesc un test de evaluare a cunoștințelor dobândite la curs. Testul constă în 20 de întrebari, iar punctajul maxim ce poate fi obținut este de 20 de puncte. Pentru a primi diploma de recunoaștere a competențelor în acest domeniu, punctajul minim este de 10 puncte.

LOCAȚIEGo To Top Button

Cluj-Napoca

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

19-21 noiembrie

Dată desfăşurare

5 noiembrie

Early bird

12 noiembrie

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  650 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  500 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  450 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

„Întregul curs a fost foarte interesant și folositor.”
Alexandra Sachianu, Analist Recrutare | RCS & RDS

„Un curs atractiv, util, interactiv. Mi-a plăcut că nu a fost doar abordare teoretică, ci și exerciții practice.”
Cora Badea, Specialist HR | RCS & RDS

„Un curs extrem de bine structurat pe care îl recomand tuturor celor care doresc să-și clarifice conceptele teoretice și practice de implementare a BSC.”
Raluca Pantu. Sef Serviciu Resurse Umane | ANCOM

„Foarte util în înțelegerea conceptului și a beneficiilor acestuia.”
Ildiko Colcer, Consilier Juridic | Naturlich

RESURSEGo To Top Button

resurse

Resurse educaționale 

 1. Infografic KPI;
 2. Rapoarte calitative Managementul Performanței 2012, 2013 și 2014.
 3. Cataloage: Formulare de documentare KPI, Comportamente Negative, Obiectivele în practică, Dashboards, Scorecards, Graficele în practică;
 4. Fișe statistice: Starea Dorită de Evoluție, Harta Strategiei, Scorecard, Dashboard, Definiții KPI, Criterii de selecție ale KPIs, Teorii conexe managementului performanței;
 5. Resurse video: “Ce sunt KPIs, KRIs și metrics,” “Ce este un Scorecard,” “Ce este un Dashboard,” “Ce este o Hartă a Strategiei,” “Înțelegerea Sistemelor de Managementul Performanței,” “Bunele practici în vizualizarea datelor,” “Înțelegerea Formularelor de Documentare KPI,” “Setarea obiectivelor prin intermediul KPI” “Tehnici de selecție KPI,” “Colectarea și raportarea datelor prin intermediul KPI”, “Alinierea performanței angajaților și a celei organizaționale prin utilizarea Sistemului Individual de Management al Performanței”;
 6. Alte resurse printre care video-uri, documentație sau studii de caz relevante măsurării utilizând KPIs

FAQsGo To Top Button

1. Care este valoarea adăugată oferită de acest curs?

Înțelegerea factorilor ce determină implementarea şi utilizarea unui sistem de management al performanţei bazat pe Balanced Scorecard, precum și a metodelor de măsurare va aduce plus valoare organizației. Participanţii au posibilitatea de a împărtăşi experienţe şi bune practici în cadrul discuţiilor de grup şi a exerciţiilor.

2. Cum intru în posesia materialelor de curs sau a incluziunilor?

Fiecare participant va primi prin email incluziunile în timp de 3 zile de la finalizarea cursului.
Accesul la site-ul www.indicatorideperformanta.ro, timp de 3 luni va fi acordat începând cu a doua zi de la finalizarea cursului.

3. Există și alte materiale utile pe care le pot utiliza pentru pregătirea mea profesională continuă?

În urma cursului, fiecare participant va primi un document cu literatura de specialitate recomandată. Pe lângă aceste articole, cărți și rapoarte de cercetare, participanții pot citi articole pe teme relevante în cadrul blogului:www.indicatorideperformanta.ro/blog

4. Poate participa o altă persoană la curs, în locul celei înscrise?

Dacă după înscrierea la curs, persoana se află în imposibilitatea de a mai participa, aceasta poate delega o altă persoană pentru participare, fără a se plăti o altă taxă.

Data

19-21 noiembrie

Locaţie

Cluj-Napoca

Taxă de participare

650 Euro+TVA*

Reduceri

500 Euro +TVA**
450 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

 

 Testimoniale

“Deși la început a lăsat impresia unui curs cu puternice valențe tehnice, sesiunile de pregătire ne-au prezentat desfășurarea operațiunilor zilnice din cadrul companiilor în care activăm printr-o perspectivă diferită: performanța activității noastre și pârghiile pentru a o dezvolta. Foarte bine pregătit ca trainer, Aurel ne-a prezentat temele într-o manieră clară și logică! Aștept cu nerăbdare cursul următor!”

Cristina Bleoca, Operations Manager, Heiring Impex

NOUTĂȚI