INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Certificare Profesională: Planificare Strategică – Cluj-Napoca

Certificare Profesională: Planificare Strategică – Cluj-Napoca

Managementul Performantei Operatorilor HotelieriManagementul Performantei Operatorilor HotelieriManagementul Performantei Operatorilor HotelieriManagementul Performantei Operatorilor HotelieriManagementul Performantei Operatorilor Hotelieri

INTRODUCEREIntroducere

În prezent, mediul de afaceri cunoaște o dinamică accelerată, cu evoluții neașteptate și ferestre de oportunitate care trebuie valorificate pe termen scurt. În acest context, toate companiile sunt în căutarea unor metodologii de planificare adaptate, care să conducă la strategii în același timp flexibile la schimbare și rezistente la șocuri. Cursul de față oferă o soluție conectată la modelele conceptuale de ultimă generație, încorporând exemple de succes din țară și din străinătate.

BENEFICIIGo Top Button

3 beneficii pentru organizația Dvs.

 • Un algoritm clar și bine structurat al procesului de planificare strategică;
 • Un set de instrumente de planificare, ușor de folosit la nivel de companie și de departamente;
 • O experiență interactivă de planificare strategică, ușor de replicat în cadrul propriei organizații.

3 beneficii personale pentru participanți

 • Cunoștințe transferabile în toate sferele vieții profesionale;
 • Accesul la o rețea de specialiști, la oportunități și soluții inovative;
 • O recunoaștere oficială a statutului de expert în planificarea strategică.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1
Concepte cheie în planificarea strategică

 • Definiția strategiei
 • Definiția planificării strategice
 • Parametrii planificării strategice: obiective, guvernanță, proces și standarde de calitate
 • Arhitectura procesului de planificare strategică

Identitatea organizației

 • Impact și misiune
 • Valori
 • Viziune
 • Planificarea în amonte

Analiza mediului intern

 • Modelul VCAP: clienți, resurse, procese și capabilități
 • Analiza SWOTM
 • Modelul de business
 • Planificarea pe baza capabilităților

Agenda2

Ziua 2

Analiza mediului externă

 • Analiza PESTEL
 • Modelul Porter
 • Analiza SWOT
 • Sincronizarea strategiei cu tendințele mediului extern

Obiective și indicatori cheie de performanță

 • Obiective strategice & obiective operaționale
 • Indicatori cheie de performanță: selecție, documentare și stabilirea țintelor
 • Metodologia BSC
 • Harta strategiei

Opțiuni strategice

 • Strategii concurențiale
 • Strategii de creștere
 • Strategia Oceanului Albastru
 • Alegerea strategiei și optimizarea structurii organizaționale

Agenda3

Ziua 3

Planificarea de afaceri

 • Cascadarea obiectivelor și a indicatorilor cheie de performanță
 • Alinierea inițiativelor din portofoliu cu strategia organizației
 • Calibrarea resurselor pentru implementarea strategiei – resurse financiare, umane, materiale și informaționale
 • Recalibrarea proceselor de business

Scenarii și riscuri

 • Definirea, crearea și folosirea scenariilor pentru a testa strategia
 • Identificarea și documentarea riscurilor
 • Indicatori cheie de risc
 • Managementul riscurilor în diferite scenarii

Comunicarea, implementarea și revizuirea strategiei

 • Comunicarea strategiei
 • Monitorizarea strategiei
 • Evaluarea strategiei
 • Revizuirea strategiei

Examen de certificare


INCLUZIUNIGo To Top Button

1. Materiale de curs
Participanții vor primi o copie printat[ (sub formă de hand-outs Power Point) a suportului de curs, împreună cu alte materiale suport.

2. Toolkit
Participanții vor primi Toolkit-ul Managementul Performanței care cuprinde Arhitectura Sistemului de Management al Performanței, Starea Dorită de Evoluție, Harta Strategiei, Dashboard și Scorecard, Portofoliul de Inițiative, formularul de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță.

3. Abonament Premium
Participanții vor primi un abonament Premium pe platforma indicatorideperformanta.ro, valabil timp de 6 luni.

4. Un raport de cercetare din seria de rapoarte „Top 25 Indicatori Cheie de Performanță”.

PARTICIPANȚIGoTop

Antreprenori și top manageri

Acești participanți vor dobândi noțiunile și instrumentele necesare planificării strategice la nivelul întregii organizații, menite să crească performanța acesteia pe toate palierele: financiar, de piață și operațional.

Persoane din eșalonul doi de management

Profesioniștii din nivelele intermediare de management vor dobândi cunoștințele și competențele necesare dezvoltării unei strategii la nivel de departament sau de unitate de afaceri. De asemenea, ei beneficiază de un curs necesar în pregătirea lor pentru accesarea unor poziții ierarhice superioare.

Consultanți și persoane din mediul academic

Pentru această categorie de participanți, cursul oferă posibilitatea de validare și certificare internațională a competențelor deținute, creează oportunități de networking cu alți specialiști în domeniu și oferă un contact direct cu firme interesate de tema planificării strategice în afaceri.

 

FACILITATORGoTop

facilitator

Radu Cocean este Consultant senior în domeniul Planificare strategică – un domeniu pe care l-a abordat din diferite perspective în cei 15 ani de experiență profesională.

Astfel, în calitate de trainer, Radu susține cursurile de certificare “Expert în Planificare strategică în afaceri” ale The KPI Institute, oferite atât ca și cursuri deschise, cât și ca și programe in-house. În acest sens, putem aminti cursul deschis suținut în 2015 în Singapore, precum și programul in-house derulat în același an cu SNTFC CFR Călători SA.

De-a lungul timpului, Radu a livrat și programe de formare în domeniul planificării strategice și dezvoltării durabile pentru autorități publice – ca, de exemplu, Consiliul Județean Cluj (2011), Consiliul Județean Satu-Mare (2010) sau Primăria Bistrița (2011). Radu este trainer certificat ANC din 2010 și a finalizat cu succes programul Master Trainer al American Society for Training & Development (2014).

În calitate de consultant, Radu a fost implicat în elaborarea de strategii de dezvoltare, teritoriale sau sectoriale. De exemplu, în perioada 2001-2005, în calitate de Expert în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Radu a coordonat grupurile de lucru însărcinate cu elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2004-2006. Expertiza sa i-a permis să ocupe și poziții mai tehnice – de exemplu, a fost Coordonator Științific pentru elaborarea Strategiei de Inovare Regională a Regiunii Nord-Vest (2007). Radu și-a îmbogățit experiența prin participarea la programul de formare al JRC – IPTS “Foresight as an Instrument for Policy and Decision Making” (2010) și prin parcurgerea unui program de formare post-universitară oferit de Universitatea Babeș-Bolyai în domeniul Managementului Politicilor Publice (2011).

În calitate de moderator, Radu a facilitat consultări publice pe tema strategiilor de dezvoltare – abordarea sa e una participativă, care asigură feed-back din partea tuturor actorilor interesați. Cele mai recente exemple de strategii teritoriale pentru care a prestat servicii de facilitator al întâlnirilor parteneriale sunt Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Maramureș pentru perioada 2014-2020 (2016) și Strategia de dezvoltare economico-socială a Județului Dolj pentru perioada 2014-2020 (2015).

În calitate de consultant de management, Radu a ajutat diferite firme să-și elaboreze planuri de afaceri necesare pentru accesarea fondurilor europene – ceea ce i-a permis să vadă îndeaproape cum strategia se poate implementa prin proiecte de succes. Radu este Manager de proiect certificat ANC din 2011 şi Expert Achiziţii Publice din 2012.

Radu a absolvit atât Facultatea de Științe Economice – specializarea Marketing, cât și Facultatea de Științe Politice și Administrative – specializarea Științe Politice – ambele din cadrul UBB Cluj-Napoca. Ulterior, Radu a parcurs programul în limba franceză de Studii Aprofundate în Geografie Regională al Facultății de Geografie – UBB Cluj-Napoca (2002) și și-a finalizat studiile doctorale în 2007 în domeniul Marketingului Politic la ASE București. Din 2003, Radu este cadru didactic în cadrul Universității Babeș-Bolyai, unde ocupă în prezent poziția de Lector univ. Dr. în cadrul Departamentului de Marketing. Din 2014, Radu este si Intervenant în cadrul École de Management de Normandie – Le Havre, unde predă, în prezent, cursurile International Development, International Trade și Trade Marketing.

Radu a absolvit programe de formare continuă – ca, de exemplu, The  Program  on  Negotiation  for Senior Executives oferit de The Program on Negotiation at Harvard Law School (2006), precum și  programul de training Higher Education Management oferit la București de către The Institute of Education, University of London (2009).

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Înainte de curs

Această secțiune este menită să asigure o tranziție ușoară către experiența trainingului față-în-față. În acest sens, participanții trebuie să parcurgă următoarele etape:

 • Analiza de nevoi – realizată prin completarea unui chestionar, pe baza căruia se va asigura o experiență de învățare personalizată;
 • Evaluare înainte de curs – fiecare participant va răspunde la un scurt quiz, care va evalua nivelul său actual de cunoștințe în domeniu;
 • Orientare și program – necesită citirea cu atenție a unui document în care sunt prezentate instrucțiuni menite să maximizeze calitatea experienței de învățare;
 • Prezentarea pe forum – fiecare participant se va prezenta, prin postarea unui scurt mesaj pe Forum;
 • Așteptări – presupune comunicarea așteptărilor referitoare la curs;
 • Lecturi înainte de curs – în această etapă, participanții vor parcurge o serie de lecturi recomandate, menite să faciliteze înțelegerea informațiilor ce vor fi prezentate la curs.

Cursul propriu-zis

Pe parcursul a trei zile, cursul va asigura o învățare experiențială intensivă – în acest sens, se vor utiliza metode interactive de predare, menite să stimuleze:

 • Reflecția ghidată asupra noțiunilor prezentate, prin dialog continuu cu trainerul și sala;
 • Aplicarea conceptelor, prin exerciții individuale și de grup;
 • Analiza unor studii de caz și identificarea de soluții la probleme reale de planificare strategică;
 • Familiarizarea cu instrumentele de planificare strategică, prin utilizarea unor șabloane adnotate;
 • Împărtășirea experiențelor și a exemplelor de bună practică cu ceilalți participanți;
 • Auto-evaluarea continuă a progresului, prin intermediul unor quiz-uri și al oferirii de feed-back.

După curs 

Procesul de învățare nu se încheie o dată cu finalizarea cursului față-în-față, ci necesită parcurgerea următoarelor etape suplimentare:

 • Discuții pe baza cursului în secțiunea Forum a platformei online – participanții sunt rugați să inițieze o temă de discuție proprie și să contribuie la subiectele dezbătute de ceilalți colegi;
 • Plan de acțiune – necesită elaborarea unui plan de acțiune individual, detaliind inițiativele dorite a fi implementate după curs;
 • Prezentare in-house – fiecare participant va încărca pe platformă o scurtă prezentare Power Point, folosită pentru diseminarea celor învățate la curs în rândul colegilor de la locul de muncă;
 • Lecturi suplimentare – necesită parcurgerea unei bibliografii recomandate, menite să asigure aprofundarea și fixarea cunoștințele dobândite la curs;
 • Jurnal de învățare – reflectă perspectiva personală asupra întregii exeriențe de învățare a fiecărui participant.

EVALUAREGo To Top Button

La încheierea celor trei zile de training, fiecare cursant va primi o Diplomă de participare. Participanții care parcurg cu succes toate cele trei etape ale procesului de învățare vor primi și Diploma de certificare “Expert în planificare strategică în afaceri”.

LOCAȚIEGo To Top Button

Cluj-Napoca

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

26 - 28 ianuarie

Dată desfăşurare

12 ianuarie

Early bird

19 ianuarie

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  850 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  650 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  600 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

„ Cursul a fost interesant, prezentarea și dialogul au fost la nivelul așteptat. ”
Marius Constantin , Donau Invest

„ Este un curs axat pe introducerea în lumea indicatorilor economici ca și instrument de evaluare secvențială a unei strategii de dezvoltare adoptată anterior. ”
Ștefan Biji, Donau Invest

RESURSEGo To Top Button

resurse

Materiale educaționale

 1. Suportul de curs: prezentarea *.ppt printată
 2. Instrumentar de lucru:
 • Infografice: architectura procesului de planificare strategică, calendarul și guvernanța procesului de planificare strategică
 • Template-uri adnotate: analiza SWOTM, analiza PESTEL, Modelul Porter, analiza SWOT
 • Dosarul documentelor strategice: starea dorită de evoluție, prezentarea modelului de business, harta strategiei, portofoliul de inițiative, planuri de alocare a resurselor, instrumente de management a riscurilor, documente de implementare (scorecard-uri și dashboard-uri)

Alte incluziuni

 1. Rapoartele “Performance Management in 2012” și “Performance Management in 2013”
 2. Materiale video pe teme ca: “What is a KPI, a KRI and Metrics”, “What is a Dashboard”, “What is a Scorecard”, “Understanding the KPI Documentation Form”;
 3. Alte resurse educaționale, relevante în domeniul planificării strategice.

FAQsGo To Top Button

 • Cataloage:Formularele de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță, Dashboard și Scorecard;
 • Rapoartele „Managementul Performanței în 2012” și „Managementul Performanței în 2013”;
 • Video doodle:„Ce este un KPI, KRI, o măsurătoare?”, „Ce este un Scorecard?”, „Înțelegerea formularului de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță”;
 • Alte resurse: Videoclipuri, rapoarte de cercetare și studii de caz relevante pentru domeniul planificării strategice.

Data

26 - 28 ianuarie

Locaţie

Cluj-Napoca

Taxă de participare

850 Euro+TVA*

Reduceri

650 Euro +TVA**
600 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

Broșură Curs

NOUTĂȚI