INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Certificare Profesională: Planificare Strategică

Certificare Profesională: Planificare Strategică

Managementul Performantei Operatorilor HotelieriManagementul Performantei Operatorilor HotelieriManagementul Performantei Operatorilor HotelieriManagementul Performantei Operatorilor HotelieriManagementul Performantei Operatorilor Hotelieri

INTRODUCEREIntroducere

Acest curs va îmbunătăți performanța organizațională pe termen lung prin utilizarea instrumentelor de planificare strategică. Participanții vor explora structura care reprezinta baza unei strategii de business de succes, concentrându-se pe componentele centrale ale strategiei și pe dezvoltaea unui plan strategic eficient. Prin cunoașterea factorilor implicați în conturarea strategiei participanții pot dezvolta și pune în aplicare decizii strategice mai rapide și mai eficiente.
O gândire strategică clară trebuie să reprezinte fundamentul oricărei decizii business. Cursul va oferi informații asupra principiilor fundamentale și a metodelor de comunicare a strategiei asupra întregii organizații.

BENEFICIIGo Top Button

3 beneficii cheie

 • Obținerea de avantaje competitive prin înțelegeea contextului de business în cadrul căruia planificarea strategică este folosită;
 • Atingerea nivelului dorit de evoluție organizațională prin dezvoltarea unui plan strategic și prin înțelegerea modalității de implementare;
 • Asigurarea unei implementări excelente prin accesarea și utilizarea riguroasă a instrumentelor de planificare strategică.

Beneficii

 • Cunoașterea în profunzime a conexiunilor dintre strategia organiațională și mediul de afaceri;
 • Îmbunătățirea modului de comunicare a strategiei prin descoperirea instrumentelor eficiente de comunicare interne și externe;
 • Crearea unei abordări standardizate în ce privește dezvoltarea și implementarea unei strategii organizaționale și departamentale de succes;
 • Accesul la o experiență inovatoare de învățare bazată pe un proces educațional în 3 etape;
 • Obținerea de recunoaștere prin Certificarea Profesională Planificare Strategică în urma completării programului internațional de training.

Obiective de învățare

 • Înțelegerea fundamentelor procesului de planificare strategică;
 • Utilizarea instrumentelor corecte pentru scanarea mediului intern și extern al organizației;
 • Cunoașterea pașilor necesari creării unei strategii organizaționale și departamentale;
 • Aflarea modului de stabilire a unor obiective strategice clare;
 • Înțelegerea ariilor cheie a unui model de bussines.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Modul I-Ziua 1

Viziune de ansamblu a planificării strategice

 • Motive, filosofie, principii și reguli ale planificării strategice
 • Nivelele organizaționale are planificării strategice
 • Structura planificării strategice

Impact, misiune, valori

 • Declarația de impact
 • Declarația misiunii
 • Valorile organizaționale

Modele de business și promotori ai valorilor

 • Rolul și structura unui model de business
 • Sensul promotorilor valorilor
 • Relația dintre promotorii valorilor și strategia companiei

Capabilități interne și analiza SWOTM

 • Rolul capabilităților interne
 • Legătura dintre capabilitățile interne
 • Analiza SWOTM

Viziune și obiective

 • Diferența dintre viziune și misiune
 • Declarația viziunii
 • Legătura dintre obiective și viziunea companiei

Agenda2

Modul I – Ziua 2

Analiza PESTEL

 • Macro-environment extern
 • Analiza PESTEL
 • Sisteme de avertizare din timp, evenimente și mini-trenduri.

Modelul celor 5 forțe al lui Porter

 • Micro-environment intern
 • Conexiunea dintre mediul macro și mediul micro
 • Analiza forțelor de mediu organizațional

Analiza SWOT și planificarea scenariilor

 • Conexiunea dintre analiza externă și cea internă și strategia companiei
 • Viziune de ansamblu a analizei SWOT
 • Instrument de planificare al scenariilor

Strategii competitive

 • Conceptul strategiilor competitive
 • Tipologia strategiilor competitive
 • Rolul strategiilor competitive

Agenda3

Modul II – Ziua 3

Strategii de dezvoltare

 • Conceptul strategiilor de dezvoltare
 • Tipologia strategiilor de dezvoltare
 • Rolul strategiilor de dezvoltare

Obiective și KPIs

 • Formularea obiectivelor
 • Obiectivele: legătura dintre ținte, mediu și promotorii valorilor
 • Selectarea și documentarea KPI

Portofoliul de inițiative și planul de acțiune

 • Programe
 • Proiecte
 • Proceduri

Vizualizarea și alinierea strategiei

 • Componentele vizualizării strategiei
 • Alinierea strategiei în cadrul întregii organizații
 • Setul de instrumente de management al performanței

INCLUZIUNIGo To Top Button

1. Materiale de curs
Participanții vor primi o copie printat[ (sub formă de hand-outs Power Point) a suportului de curs, împreună cu alte materiale suport.

2. Toolkit
Participanții vor primi Toolkit-ul Managementul Performanței care cuprinde Arhitectura Sistemului de Management al Performanței, Starea Dorită de Evoluție, Harta Strategiei, Dashboard și Scorecard, Portofoliul de Inițiative, formularul de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță.

3. Abonament Premium
Participanții vor primi un abonament Premium pe platforma indicatorideperformanta.ro, valabil timp de 6 luni.

4. Un raport de cercetare din seria de rapoarte „Top 25 Indicatori Cheie de Performanță”.

PARTICIPANȚIGoTop

Antreprenori și top manageri

Acești participanți vor dobândi noțiunile și instrumentele necesare planificării strategice la nivelul propriei organizații, menite să crească performanța acesteia pe toate palierele : financiar, de piață și operațional.

Persoane din eșalonul doi de management

Profesioniștii din nivelele intermediare de management vor dobândi cunoștințele și competențele necesare dezvoltării unei strategii la nivel de departament sau de unitate de afaceri. De asemenea, ei beneficiază de un curs necesar în pregătirea lor pentru accesarea unor poziții ierarhice superioare.

Specialiști în managementul performanței

Pentru profesioniștii care ocupă funcții precum analist de date, manager de strategie sau arhitect de performanță, este important să își dezvolte competențele de planificare strategică, în special în ceea ce privește analiza stării actuale a organizației și cascadarea strategiei de la nivel organizațional la nivelul departamentelor și al angajaților. În acest context, cursul oferă oportunitatea de a învăța din bunele practici utilizate în domeniu, pentru a identifica modul în care procesele și abordările lor în ceea ce privește planificarea strategică pot fi îmbunătățite.

FACILITATORGoTop

facilitator

Radu Cocean este unul dintre experții Acumen Integrat în domeniul planificării strategice – un domeniu pe care l-a abordat din diferite unghiuri în cei 14 ani de experiență profesională.

Astfel, el a elaborat în mod efectiv sau a supervizat procesul de elaborare de strategii. Spre exemplu, în perioada în care a fost angajat ca expert în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest (2001-2005), Radu a coordonat grupurile de lucru însărcinate cu elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2004-2006; activitatea sa a presupus cunoașterea metodologiei de proces, abilități de muncă în echipă, precum și stăpânirea limbajului de specialitate în domeniu.

Expertiza sa i-a permis să ocupe și poziții de factură tehnică – de exemplu, coordonator științific al procesului de elaborare a Strategiei de Inovare Regională a Regiunii Nord-Vest (2007). În această calitate, el a cules date statistice, a realizat audituri tehnologice, a elaborat analiza stării de fapt și a oferit input-uri pentru identificarea priorităților și măsurilor strategiei regionale.

Radu a livrat programe de formare în domeniul planificării strategice, în special pentru administrații publice – ca, de exemplu, Consiliul Județean Cluj (2011), Consiliul Județean Satu-Mare (2010) sau Primăria Bistrița (2011). Abordarea sa a accentuat principiile planificării participative, orientată către asigurarea dezvoltării durabile a teritoriilor. Din 2010, este trainer certificat ANC și a absolvit recent programul de formare ca Master Trainer al American Society for Training & Development (2014).

În fine, experiența sa a fost întregită de colaborarea cu firme private, în calitate de consultant de management pentru proiecte de investiții. În acest context, rolul său a fost acela de a contribui la scrierea unor planuri de afaceri menite să asigure finanțare europeană. El este acreditat ANC ca Manager de proiect din 2011.

De asemenea, Radu a absolvit cu succes programe complexe de formare în domenii conexe – ca, de exemplu, The Program on Negotiation for Senior Executives oferit de The Program on Negotiation at Harvard Law School (2006), programul de training în domeniul Higher Education Management oferit de către The Institute of Education, University of London (2009) sau programul de formare al JRC – IPTS în domeniul “Foresight as an Instrument for Policy and Decision Making” (2010).

Radu a absolvit atât cursurile Facultății de Științe Economice (2000), cât și a celei de Științe Politice și Administrative (2003) din cadrul UBB Cluj-Napoca – instituție unde ocupă, din 2007, poziția de Lector univ. Doctor în cadrul Departamentului de Marketing al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Din 2014, el predă cursuri și în cadrul École de Management de Normandie – Le Havre, Franța, cel mai recent asemenea curs susținut fiind cel de International Development (2015).

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Înainte de curs

Această parte a experienței de învățare este menită să asigure o tranziție ușoară înspre trainingul propriuzis. Participanții vor parcurge următorii pași:

 • Analiza de nevoi – completarea unui chestionar pentru a contura o experiență de învățare personalizată și relevantă;
 • Chestionar anterior cursului – completarea unui chestionar pentru a stabili nivelul curent de cunoștințe;
 • Îndrumare și program – analiza parcursului sau cum să maximizezi experiența de învățare;
 • Prezentare personală – împărtășiți un mesaj de introducere pentru a vă prezenta celorlați participanți;
 • Așteptări – comunicarea așteptărilor referitoare la curs;
 • Lectura anterioară cursului – parcurcerea unei serii de documente pentru a înțelege mai bine conținutul de bază al cursului.

Cursul propriuzis

Pe parcursul a trei zile de training, cursul va facilita învățarea experiențială pentru a permite un nivel ridicat de interactivitate. Exercițiile îmbunătățesc dezvoltarea competențelor pornind de la o simplă asociere a conceptelor, până la analiza extensivă a studiilor de caz.

Experiența de învățare se compune din:

 • Aplicarea conceptelor prin exerciții practice;
 • Analiza studiilor de caz și identificarea soluțiilor;
 • Utilizarea șabloanelor pentru a dezvolta instrumente de managementul performanței;
 • Împărtășirea experiențelor și a bunelor practici;
 • Evaluarea constantă a cunoștințelor participantului prin chestionare scurte în scopul susținerii examenului de certificare.

După curs

Procesul de învățare nu este finalizat atunci când cursul propriuzis s-a încheiat. Participanții vor trebui să urmeze acești pași:

 • Discuții – inițiați o discuție și contribuiți la subiectele dezbătute de ceilalți participanți;
 • Planul de acțiune – creați un plan pentru acțiunile și inițiativele pe care doriți să le implementați după curs;
 • Prezentare in-house – creați și trimiteți o scurtă prezentare Power Point pentru a releva colegilor cunoștințele pe care le-ați dobândit în timpul cursului;
 • Lectură suplimentară – parcurgeți o serie de resurse pentru a dezvolta cunoștințele legate de conținut;
 • Jurnal de învățare – reflectați asupra exerienței în 3 trepte și completați un jurnal.

 

EVALUAREGo To Top Button

Examenul de certificare conține 75 de întrebări iar minimul necesar pentru absolvire este de 50 de răspunsuri corecte.

LOCAȚIEGo To Top Button

Cluj-Napoca

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

14-16 iunie

Dată desfăşurare

31 mai

Early bird

7 iunie

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  850 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  650 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  600 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

„ Cursul a fost interesant, prezentarea și dialogul au fost la nivelul așteptat. ”
Marius Constantin , Donau Invest

„ Este un curs axat pe introducerea în lumea indicatorilor economici ca și instrument de evaluare secvențială a unei strategii de dezvoltare adoptată anterior. ”
Ștefan Biji, Donau Invest

RESURSEGo To Top Button

resurse
 • Cataloage:Formularele de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță, Dashboard și Scorecard;
 • Rapoartele „Managementul Performanței în 2012” și „Managementul Performanței în 2013”;
 • Video doodle:„Ce este un KPI, KRI, o măsurătoare?”, „Ce este un Scorecard?”, „Înțelegerea formularului de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță”;
 • Alte resurse: Videoclipuri, rapoarte de cercetare și studii de caz relevante pentru domeniul planificării strategice.

FAQsGo To Top Button

În curs de dezvoltare.

Data

14-16 iunie

Locaţie

Cluj-Napoca

Taxă de participare

850 Euro+TVA*

Reduceri

650 Euro +TVA**
600 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

Broșură Curs

NOUTĂȚI