INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Certificare Profesională: Performanța în Relația cu Furnizorii

Certificare Profesională: Performanța în Relația cu Furnizorii

Performanta-Logistica1Performanta-Logistica2Performanta-Logistica3Performanta-Logistica4Performanta-Logistica5

INTRODUCEREIntroducere

Pe durata acestui curs, vă veți concentra asupra dezvoltării competențelor necesare pentru o gestionare eficientă a relației cu furnizorii voștri. De asemenea, veți beneficia de o experiență solidă de învățare prin utilizarea de informații practice și de instrumente bine definite în vederea măsurării și îmbunătățirii performanței furnizorilor cu care colaborați pentru desfașurarea activității voastre.

Programul de formare oferit se concentrează asupra unei noi dimensiuni de gestionare a relației cu furnizorii in centrul căreia se află avantajul competitiv al organizației. În acest scop veți utiliza un cadru clar de dezvoltare și monitorizare a indicatorilor cheie de performanță, susținut de un toolkit destinat selecției, contractării, monitorizării și evaluării furnizorilor.

BENEFICIIGo Top Button

5 Beneficii

 • Gestionarea eficientă a activității organizaționale pe baza unei înțelegeri în profunzime a dinamicii proceselor de aprovizionare;
 • Alinierea instrumentelor de selecție și evaluare a furnizorilor cu avantajul competitiv al organizației;
 • Aducerea unei contribuții semnificative ca parte a echipei care derulează procesele de aprovizionare;
 • Generarea de valoare pentru organizație prin aplicarea unei abordări strategice în gestionarea relației cu furnizorii;
 • Accesarea unei experienței de învățare practică prin aplicarea unui pachet de instrumente dezvoltate pentru stimularea performanței furnizorilor.

3 Beneficii cheie pentru afacere

 • Îmbunătățirea performanței afacerii prin gestionarea permanentă a interacțiunilor cu diferiții factori de influență ai proceselor de aprovizionare;
 • Îmbunătățirea semnificativă a rezultatelor organizaționale prin selecția Indicatorilor Cheie de Performanță potriviți pentru a monitoriza performanța furnizorilor;
 • Consolidarea avantajului competitiv al organizației prin dezvoltarea capacității de a trata imediat provocările întâlnite în procesul de planificare și implementare a performanței furnizorilor

Obiective de învățare

 • Structurarea unui proces de selecție a furnizorilor axat pe avantajul competitiv al organizației;
 • Aplicarea modelelor de segmentare a furnizorilor;
 • Aplicarea instrumentelor și tehnicilor de îmbunătățire a performanței furnizorilor;
 • Identificarea indicatorilor de monitorizare și îmbunătățire a performanței la nivelul departamentului de aprovizionare;
 • Practicarea utilizării Scorecard-urilor de performanță pentru asigurarea monitorizării și măsurării performanței.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1 – Contextul performanței furnizorilor

Introducere curs

 • Introducere formator
 • Identificarea nevoilor de formare
 • Prezentare proces de certificare

Activitate practică: Cunoașterea celorlalți participanți

Înțelegerea performanței furnizorilor

 • Importanța peformanței în gestionarea furnizorilor;
 • Etapele procesului de achiziții;
 • Elementele arhitecturii de performanță utilizate în managementul furnizorilor;
 • Importanța strategică a aprovizionării în contextul organizațional (stakeholders buy-in).

Selecția furnizorilor

 • Etapele procesului de selecție a furnizorilor;
 • Rolul avantajului competitiv în dezvoltarea cerințelor și a criteriilor de selecție;
 • Metode de selecție a furnizorilor;
 • Evaluarea ofertelor primite de la furnizori;
 • Factori de succes în procesul de selecție a furnizorilor;

Activitate practică: Dezvoltarea și aplicarea formularului de selecție a furnizorilor.

Dezvoltarea relației sustenabile cu furnizorii

 • Diferențele între achiziții – aprovizionare –achiziții strategice;
 • Abordarea furnizorilor prin prisma achizițiilor strategice;
 • Dezvoltarea și gestionarea panelurilor de furnizori;
 • Tehnicile de segmentare a furnizorilor;

Activitate practică: Realizarea unei segmentări a furnizorilor.


Agenda2

Ziua 2 – Contractare și monitorizarea performanței furnizorilor

Contractarea furnizorilor și monitorizarea performanței

 • Provocări în abordarea dezvoltării contractelor;
 • Managementul riscurilor în contractarea furnizorilor;
 • Strategii de poziționare în negocierea cu furnizorii;
 • Managementul contractelor: alocare de responsabilități;
 • Pași de urmat în dezvoltarea contractelor;

Exercitiu: Echilibrarea elementelor critice de succes în dezvoltarea contractelor.

Acordurile privind nivelul serviciilor (SLAs)

 • Factori de succes în dezvoltarea acordurilor privind nivelul serviciilor;
 • Stabilirea cerințelor pentru un SLA;
 • Dezvoltarea de obiective în cadrul unui SLA;
 • Corelarea unui SLA cu avantajul competitiv al organizației;

Activitate practică: Dezvoltarea unui SLA.

Stabilirea indicatorilor cheie de performanță în relația cu furnizorii (KPI)

 • Definirea și utilizarea indicatorilor cheie de performanță;
 • Selecția indicatorilor cheie de performanță și a măsurătorilor specifice;
 • Corelarea indicatorilor cheie de performanță cu obiective de performanță;
 • Tehnici de selecție a indicatorilor cheie de performanță – Analiza fluxului de valoare;
 • Stabilirea de ținte pentru indicatorii cheie de performanță ;
 • Documentarea indicatorilor cheie de performanță;

Activitate practică: Selectarea indicatorilor cheie de performanță în procesul de aprovizionare.

Activitate practică: Documentarea unui indicator cheie de performanță.

Monitorizarea performanței furnizorilor

 • Tipuri de date care se monitorizează;
 • Instrumente de monitorizare: Scorecard și Dashboard;
 • Elemente de vizualizare a datelor;
 • Indicele Comenzilor Perfecte și impactul său asupra performanței.

Activitate practică: Dezvoltarea scorecard-ului de performanță al unui furnizor.

 


Agenda3

Ziua 3 – Managementul performanței în relația cu furnizorii

Managementul relației cu furnizorii

 • Motivația implementării managementului performanței în relația cu furnizorii;
 • Provocări în relația cu furnizorii: costul calității slabe;
 • Modelul Kraus and Handfield de implementare a managementul relațiilor cu furnizorii;
 • Guvernanța în managementul relațiilor cu furnizorii;
 • Abordarea colaborativă în relația cu furnizorii: dezvoltarea de parteneriate strategice;
 • Evaluarea nivelului de maturitate în managementul relației cu furnizorii;

Activitate: Analiza bunelor practici în gestionarea relației cu furnizorii.

Evaluarea performanței furnizorilor

 • Dezvoltarea capacității interne pentru a efectua evaluarea furnizorilor;
 • Aspectele cheie ale procesului de evaluare a furnizorilor;
 • Dezvoltarea criteriilor de evaluare a performanței furnizorilor;
 • Managementul neconformităților;
 • Metode de evaluare a performanței furnizorilor;
 • Revizuirea performanței furnizorilor.

Activitate practică: Aplicarea în practică a instrumentelor de evaluare a furnizorilor.

Managementul Riscurilor și comunicarea cu furnizorii

 • Procesul de management a riscurilor;
 • Diagnoza problemelor care influențează negativ performanța actuală;
 • Analiza riscurilor;
 • Indicatorii Cheie de risc;
 • Planul de management al riscurilor.

Activitate practică: Dezvoltarea unei analize cauzale și a unui plan de intervenții pentru imbunătățirea performanței furnizorilor.

Recapitulare și examen de certificare

 • Recapitularea cursului;
 • Examen de certificare;
 • Închiderea cursului.

INCLUZIUNIGo To Top Button

 1. Materiale de curs: Suport de curs, note de curs, poze, handouturi.
 2. Toolkit Managementul Performanței, care cuprinde:
 • Formular de selectie a furnizorilor;
 • Lista de verificare pentru dezvoltarea criteriilor de selectie;
 • Formular de evaluare a performanței;
 • Formular de documentare a indicatorilor cheie de performanță;
 • Lista de verificare pentru dezvoltare de contracte și SLA-uri;
 • Plan de management al riscurilor;
 • Scorecard de performanță pentru furnizori.
 1. Abonament Premium pe platforma indicatorideperformanta.ro, valabil timp de 6 luni.
 2. Un raport de cercetare din seria de rapoarte „Top 25 Indicatori Cheie de Performanță”.

PARTICIPANȚIGoTop

Profesioniști care activează în domeniul proceselor de aprovizionare

Profesioniștii din departamentele de achiziții, logistică, producție, comerțul cu amănuntul și distribuție, sau din departamentele care au legătură cu procesele de management al performanţei lanțului de aprovizionare, care sunt interesate de îmbunătățirea performanţei activităților pe care le desfăşoară și de generarea de valoare pentru organizațiile din care provin.

Profesioniști din middle/lower management
Persoanele care dețin funcția de coordonatori ai departamentelor de achiziții, dar și personalul care se ocupă de gestionarea proiectelor sau alți stakeholderi ai lanțului de aprovizionare, care sunt implicați în procesul de planificare sau de management al unui proiect, respectiv în monitorizarea performanței sau a proiectului. Resursele și instrumentele oferite ca parte a acestui curs le oferă participanților posibilitatea de a aplica imediat în cadrul organizațiilor conceptele învățate.

FACILITATORGoTop

facilitator

Cristina Bleoca este specialist în achiziții și managementul lanțului de achiziții, cu o experiență de peste 10 ani managerială în domeniul aprovizionării și achizițiilor în companii din sectorul automotive și FMGC.

Cristina a coordonat departamente aflate la diferite niveluri de maturitate, de la punerea bazelor departamentelor de achiziții la administrarea unor perioade de creștere accelerată.

Cristina a absolvit Facultatea de Studii Economice și Administrare a Afacerilor, respectiv Facultatea de Studii Europene în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, iar formarea sa academică a fost completată de stagii de practică în companii industriale și furnizoare de servicii din Germania – Kuka Schweissanlagen GmbH și IBM Global Services GmbH.

Experiența sa include formularea și implementarea de strategii pentru dezvoltarea activității de management al furnizorilor, optimizarea activității logistice, a fluxului materialelor, cât și managementul stocurilor.

În calitate de colaborator Acumen Integrat, Cristina a susținut următoarele cursuri:

 • „Managementul Performanței în departamentul de Aprovizionare-Logistică: KPIs, Scorecard și Dashboard”;
 • „Abordarea strategică a proceselor de Aprovizionare-Logistică”.

Cristina Bleoca deține o largă experiență în domeniul managementului furnizorilor. Funcția de manager de operațiuni pe care o ocupă în prezent i-a oferit experiența practică pe care ea o împărtășește cu alți profesioniști, care participă la cursurile sale.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Experiența de învățare este structurată pe 3 etape distincte.

Etapa inițială a învățării

Această parte a experienței de învățare este destinată asigurării unei tranziții line către interacțiunea față în față din cadrul cursului.

În această etapă veți parcurge urmatoarele etape:

 • Indentificarea nevoilor de învățare – completați un chestionar pentru a identifica elementele de învățare ce pot fi adaptate la nevoile personale de învățare;
 • Evaluarea cunoștințelor înainte de curs –  parcurgeți un chestionar scurt în scopul stabilirii nivelului de cunoștințe raportat la tema cursului;
 • Calendar și îndrumare pentru experiența de învățare – analizați un document ce prezintă câteva recomandări pentru optimizarea experienței de învățare;
 • Introducerea pe forum – postați un mesaj introductiv pe forumul cursului, în care vă prezentați față de ceilalți participanți;
 • Exprimarea așteptărilor – împărtășiți pe forum așteptările legate de participarea dumneavoastră la acest curs;
 • Lectură recomandată înainte de curs – parcurgerea unei serii de documente pentru a înțelege mai bine conținutul de bază al cursului.

Etapa de bază a învățării

Pentru a obține un nivel optim de înțelegere și a pune în practică elementele teoretice, cursul este dezvoltat în scopul facilitării învățării experiențiale și asigurării unui nivel ridicat de interactivitate.

Experiența de învățare se completează prin:

 • Participarea activă la exerciții individuale și de grup în scopul aplicării conceptelor în practică;
 • Analizarea studiilor de caz și identificarea soluțiillor;
 • Utilizarea instrumentelor predefinite de îmbunătățire a performanței;
 • Împărtășirea experiențelor și a bunelor practici din diverse industrii;
 • Evaluarea periodică a nivelului de cunoștințe prin intermediul unor chestionare de evaluare.

Etapa finală de învățare

Procesul de învățare nu se finalizează atunci când se termină cursul. Următorii pași sunt necesari a fi luați:

 • Discuții pe forum – inițiați o discuție pe forum și contribuiți de asemenea la discuțiile generate de alți participanți;
 • Plan de acțiune– creați un plan ce cuprinde activitățile și inițiativele pe care intenționați să le implementați după curs;
 • Prezentare internă – Dezvoltați și susțineți o prezentare în format PowerPoint în fața colegilor despre noțiunile acumulate la curs;
 • Lectură de studio după curs– parcurgeți o serie de materiale și resurse pentru a lărgi sfera cunoștințelor legate de tematica cursului;

Jurnal de învățare- reflectați asupra celor 3 etape ale experienței de învățare și sintetizați concluziile și ideile principale în cadrul unui jurnal.

EVALUAREGo To Top Button

Procesul de certificare este complet atunci când toate cele 3 etape ale experienței de învățare sunt finalizate. Astfel, veți primi:

 • Certificat de absolvire – după completarea activităților din etapa de pre-învățare și absolvirea Examenului de Certificare;
 • Certificat de participare- după participarea la cursul de 3 zile;
 • Diplomă de Certificare Profesională în Performanța Furnizorilor- după finalizarea cu succes a tuturor celor 3 etape ale experienței de învățare.

Vă recomandăm să urmați toți pașii procesului de obținere a Certificării Profesionale în Performanța Furnizorilor, deoarece această diplomă atestă abilitățile și cunoștințele dumneavoastră în domeniul managementul performanței furnizorilor.

LOCAȚIEGo To Top Button

București

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

16 - 18 martie

Dată desfăşurare

2 martie

Early bird

9 martie

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  650 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  500 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  450 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

Curs NOU!!

RESURSEGo To Top Button

resurse
 • Infograficul Indicatori Cheie de Performanță;
 • Fișe informative: Definiții ale KPIs, KPIs în practică, terminologia în practică, criteriile de selecție a KPIs;
 • Cataloage: Scorecard-ul furnizorului, Scorecard-ul pentru distribuții, Scorecard-ul pentru achiziții;
 • Fișă informativă: Un glosar actualizat cu termeni specifici pentru managementul lanțului de aprovizionare;
 • Alte resurse: Acorduri pentru stabilirea unui nivel al serviciilor

 

FAQsGo To Top Button

În curs de dezvoltare.

Data

16 - 18 martie

Locaţie

București

Taxă de participare

650 Euro+TVA*

Reduceri

500 Euro +TVA**
450 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

Broșură Curs

NOUTĂȚI