INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Certificare Profesională: Managementul Performanței

Certificare Profesională: Managementul Performanței

Prezentare Curs Managementul PerformanteiManagementul Performanței în Aprovizionare-LogisticăPrezentare Curs Managementul PerformanteiPrezentare Curs Managementul EchipeiPrezentare Curs Managementul Performantei in Logistica

INTRODUCEREIntroducere

Luarea de decizii pe baza datelor, întreprinderea inițiativelor potrivite și învățarea din rezultatele obținute se pot dovedi a fi o provocare, în special în gestionarea unor contexte specifice. Cursul reprezintă o bază solidă pentru îmbunătățirea performanței înregistrate în diferite scenarii, prin crearea unei arhitecturi bine definite, care cuprinde instrumente, procese și tehnici relevante.

Acest curs de formare prezintă cei 6 piloni care trebuie aplicați pentru a asigura o îmbunătățire a performanţei, începând cu analiza și raportarea datelor, continuând cu procesul de luare a deciziilor și management al inițiativelor, și terminând cu procesul de învățare și construire a unei culturi organizaționale.

Acești piloni sunt aplicați în 12 scenarii diferite cu scopul de a exersa procesul de îmbunătățire a performanței în diverse contexte în ceea ce privește nivelele (organizațional, divizional, departamental și la nivel de angajat), capabilitățile (proiecte, procese, calitate și serviciul de relații clienți), precum și relațiile cu partenerii (furnizori, Joint Venture, performanța conducerii, dar și cea personală).
Prin înscrierea la acest curs, participanții vor dobândi atât cunoștințele teoretice, cât și experiența practică necesară pentru luarea deciziilor corecte în vederea îmbunătățirii performanței.

BENEFICIIGo Top Button

 • Dobândirea unei perspective clare asupra provocărilor întâlnite în procesul de îmbunătățire a performanței și a metodelor de abordare a acestora;
 • Dobândirea de cunoștințe privind dezvoltarea și menținerea unui sistem funcțional de îmbunătățire a performanței;
 • Cunoașterea modului de construire a unei culturi a performanței;
 • Exersarea procesului de îmbunătățire a performanței în 9 scenarii diferite;
 • Recunoaștere internațională a competenţelor prin obținerea unui certificat profesional în domeniu.

Obiective de învățare

 • Înțelegerea arhitecturii Sistemului de Managementul Performanței;
 • Dobândirea unei perspective asupra bunelor practici de monitorizare și raportare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Exersarea întâlnirilor de revizuire a performanței și de analiză a datelor;
 • Sistematizarea procesului de monitorizare a inițiativelor implementate prin abordarea obiectivelor stabilite;
 • Descoperirea elementelor de succes în construirea unei culturi orientate asupra performanței;
 • Exersarea procesului de îmbunătățire a performanței în 12 scenarii diferite.

5 motive pentru a participa

 • Cunoașterea modului de gestionare a performanței slabe;
 • Exersarea procesului de îmbunătățire a performanței în diferite contexte;
 • Descoperirea unei experiențe de învățare inovatoare;
 • Recunoașterea cunoștințelor și competențelor în domeniu prin obținerea certificatului oferit de către The KPI Institute;
 • Acces Premium la platforma indicatorideperformanta.ro și la alte resurse care vor facilita procesul de învățare continuă.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

AGENDA

Ziua 1- Concepte de bază privind Managementul Performanței

Cadrul Sistemului de Management al Performanței

 • Arhitectura Sistemului de Management al Performanței;
 • Importanța implementării unui Sistem de Management al Performanței;
 • Guvernanța Sistemului de Management al Performanței;
 • Nivelurile Sistemului de Management al Performanței;
 • Instrumentele Sistemului de Management al Performanței.

 

Scenarii de îmbunătățire a performanței

 • Nivele: îmbunătățirea performanței organizaționale, îmbunătățirea performanței divizionale, îmbunătățirea performanței departamentale, îmbunătățirea performanței la nivel de angajat;
 • Capabilități: îmbunătățirea performanței proiectelor, îmbunătățirea performanței proceselor, îmbunătățirea performanței calității, îmbunătățirea performanței serviciului de relații clienți;
 • Stakeholderi: îmbunătățirea performanței furnizorilor, îmbunătățirea performanței Joint Venture (JV), îmbunătățirea performanței Conducerii, îmbunătățirea performanței personale.

 

Analiza datelor

 • Dimensiuni ale calității datelor;
 • Niveluri de analiză a datelor;
 • Tehnici de analiză a datelor.

 

Raportarea datelor

 • Compilarea rapoartelor de performanță;
 • Reguli de vizualizare și structurare a rapoartelor;
 • Canale de comunicare a rapoartelor de performanță.

Agenda2

Ziua 2 – Pilonii procesului de Îmbunătățire a Performanței

 

Procesul de luare a deciziilor

 • Ședințele de revizuire a performanței;
 • Procesul de luare a deciziilor;
 • Follow-up eficient după ședințele de revizuire a performanței.

 

Managementul inițiativelor

 • Dezvoltarea Portofoliului de Inițiative;
 • Funcțiile formularului de documentare a inițiativelor;
 • Procesul de documentare a inițiativelor;
 • Monitorizarea inițiativelor implementate.

 

Învățare și îmbunătățire

 • Ciclul de viață al Managementului de Performanță – Evoluția;
 • Revizuirea strategiei;
 • Recalibrarea Sistemului de Management al Performanței;
 • Modele de maturitate pentru evaluarea capabilităților organizaționale
 • Modelul de maturitate pentru Managementul Performanței.

 

Construirea unei culturi orientate spre performanță

 • Managementul schimbării;
 • Managementul performanței angajaților;
 • Gradul de implicare a angajaților;
 • Exemple de sisteme de bonusare;

Agenda3

Ziua 3Îmbunătățirea performanței în practică

Nivele

 • Îmbunătățirea performanței organizaționale;
 • Îmbunătățirea performanței divizionale;
 • Îmbunătățirea performanței departamentale;
 • Îmbunătățirea performanței la nivel de angajat;

Capabilități

 • Îmbunătățirea performanței proiectelor;
 • Îmbunătățirea performanței proceselor;
 • Îmbunătățirea performanței calității;
 • Îmbunătățirea performanței serviciului de relații clienți;

Stakeholderi

 • Îmbunătățirea performanței furnizorilor;
 • Îmbunătățirea performanței Joint Venture (JV);
 • Îmbunătățirea performanței Conducerii;
 • Îmbunătățirea performanței personale.

INCLUZIUNIGo To Top Button

1. Materiale de curs

Participanții vor primi o copie printată și o copie electronică a suportului de curs, precum și un document cu exercițiile rezolvate pe parcursul celor trei zile de curs;

2. Toolkit

Participanții vor primi Toolkit-ul de Management al Performanței care cuprinde Arhitectura Sistemului de Management al Performanței, Starea Dorită de Evoluție, Harta Strategiei, Dashboard și Scorecard, Portofoliul de Inițiative, formularul de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță, formularul de documentare a inițiativelor;

3. Abonament Premium

Participanții vor primi un abonament Premium timp de 6 luni pe platforma indicatorideperformanta.ro unde putea accesa peste 7.000 de exemple de Indicatori Cheie de Performanță. Totodată, ei vor primi raportul „Top 10 KPIs în 2010” și, la alegere, unul din rapoartele „Top 25 KPIs în 2010”.

4. Un raport de cercetare din seria „Top 25 Indicatori Cheie de Performanță”.

PARTICIPANȚIGoTop

FACILITATORGoTop

facilitator

Raluca Vintilă este Instructional Design and E-learning Coordinator în cadrul diviziei europene The KPI Institute, autoritatea globală în domeniul Indicatorilor de Performanță (KPIs).

Licențiată în științe Administrative, precum și Relații Internaționale și Studii Europene, a urmat și absolvit programe masterale în domeniile Formarea Formatorilor și Administrație-Management Public. Studiile universitare au fost complementate cu 7 stagii de practică în instituții publice și private din țară și din străinătate, majoritatea având ca obiectiv principal analiza și dezvoltarea organizațională.

Raluca activează în domeniul training-ului și al dezvoltării personale de peste 3 ani. Este interesată de managementul performanței și susținătoare a metodelor interactive de învățare. Subiectele de training abordate sunt:

 • Comunicare și vorbire în public
 • Setarea de obiective
 • Lucrul în echipă
 • Dezvoltarea creativității
 • Leadership
 • Interculturalism
 • Managementul proiectelor
 • Metode și tehnici de livrare a training-urilor
 • Construirea training-urilor

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Înainte de începerea cursului

Această etapă este menită să asigure o tranziție înspre cursul propriu-zis. Pentru o experiență de învățare eficientă, participanții trebuie să parcurgă următorii pași:

 • Identificarea nevoilor: chestionar de identificare a nevoilor de învățare, pentru a vă putea oferi o experiență de învățare relevantă și adaptată nevoilor dvs.;
 • Chestionar de evaluare a cunoștințelor: chestionar ce vă determină nivelul actual de cunoștințe;
 • Calendar și îndrumare: document care prezintă pașii de urmat pentru maximizarea procesului de învățare;
 • Prezentare pe forum: spațiu online de introducere și prezentare a participanților;
 • Exprimarea așteptărilor: împărtășiți așteptările în ceea ce privește cursul, pe forum;
 • Webinar: vizualizați webinarul „Depășirea provocărilor majore în măsurarea performanței”;
 • Lectură de studiu: o serie de documente de parcurs pentru a înțelege mai bine conținutul cursului;
 • Activitate: reflectați la provocările Managementului Performanței întâlnite în diferite scenarii și propuneți 3 acțiuni care ar putea fi adoptate pentru a îmbunătăți performanța.

 

Cursul propriu-zis

Cursul propriu-zis, care durează trei zile, este menit să faciliteze procesul de învățare bazat pe experiență și să asigure un nivel ridicat de interactivitate. Exercițiile utilizate pentru a susține dezvoltarea competențelor variază de la identificarea conceptelor la analiza aprofundată a studiilor de caz. Procesul de învățare presupune:

 • Aplicarea conceptelor prin intermediu exercițiilor practice;
 • Analiza studiilor de caz și identificarea de soluții;
 • Utilizarea de modele pentru a lucra eficient cu instrumentele de managementul și îmbunătățirea performanței;
 • Împărtășirea de experiențe și bune practici;
 • Crearea unei rețele de profesioniști în domeniu;
 • Evaluarea constantă a cunoștințelor prin chestionare menite să pregătească participanții pentru evaluarea finală.

 

După terminarea cursului

 • Plan de acțiune: dezvoltați un plan de acțiune care să includă activitățile și inițiativele pe care intenționați să le implementați în cadrul companiei, după finalizarea cursului de formare;
 • Discuții pe forum: inițiați o discuție și contribuiți la o discuție inițiată de către un alt participant;
 • Prezentare în cadrul organizației: realizați și susțineți o scurtă prezentare PowerPoint, prezentând colegilor cunoștințele pe care vi le-ați dobândit pe durata cursului;
 • Lectură de studiu: parcurgeți o serie de resurse pentru a vă extinde cunoștințele legate de Îmbunătățirea Performanței;
 • Jurnal de învățare: reflectați asupra celor 3 etape de învățare și completați un jurnal privind experiența de învățare.

EVALUAREGo To Top Button

Procesul de certificare este finalizat doar în momentul în care parcurgeți toate cele trei etape ale experienței de învățare. Veți primi:

 • Certificatul de participare (format fizic): în urma parcurgerii celor 3 zile de curs;
 • Certificatul de promovare (format electronic): după parcurgerea activităților din etapa inițială a învățării și după promovarea Examenului de Certificare;
 • Diploma de Certificare Profesională Managementul Performanței (format fizic): după ce ați promovat cu succes toate cele 3 etape ale experienței de învățare.

Vă încurajăm să urmăriți obținerea diplomei Certificare Profesională Managementul Performanței, care atestă abilitățile și cunoștințele ce aparțin domeniului Managementului Performanței.

 

LOCAȚIEGo To Top Button

Cluj-Napoca

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

12 - 14 iulie

Dată desfăşurare

28 iunie

Early bird

5 iulie

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  650 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  500 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  450 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

„ S-a desfășurat în mod profesionist cu prezentarea datelor într-un mod interesant și obiectiv. ”
Carmen Barbu , CFR Călători

„ Un curs interesant, constructiv, cu multe informatii utile. ”
Ariclia Butnariu, CFR Călători

„ Curs util, care organizează și standardizează procedurile și modul de a acționa într-o companie. ”
Georgiana Murg, Berg Computers

RESURSEGo To Top Button

resurse
 • Infografic Indicatori Cheie de Performanță;
 • Raportul „Managementul Performanței în 2013”;
 • Video doodles: „Ce este Sistemul de Management al Performanței?”, „Ce este un Dashboard?”, „Ce este un Scorecard?”;
 • Alte resurse: Articole, cărți, studii de caz, documentare și videoclipuri pe tema Managementului Performanței.

FAQsGo To Top Button

În curs de dezvoltare.

Data

12 - 14 iulie

Locaţie

Cluj-Napoca

Taxă de participare

650 Euro+TVA*

Reduceri

500 Euro +TVA**
450 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

Broșură Curs

NOUTĂȚI