INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Certificare Profesională: Benchmarking

Certificare Profesională: Benchmarking

Management-Intercultural1Management-Intercultural2Management-Intercultural3Management-Intercultural4Management-Intercultural5

INTRODUCEREIntroducere

În contextul în care organizațiile caută mereu să își îmbunătățească calitatea proceselor, produselor și serviciilor, benchmarking-ul reprezintă una dintre cele mai bune soluții de găsire a unor idei inovatoare și a unor proceduri îmbunătățite în cadrul organizațional, prin implementarea de bune practici.

Originalitatea metodologiei procesului de benchmarking este reprezentată de identificarea acelor procese care duc la o performanță superioară, urmată de analiza factorilor care stau în spatele acestui succes. Astfel, benchmarking-ul oferă posibilitatea de a compara performanța unei organizații cu performanța concurenței, identificând punctele forte, punctele slabe, respectiv diferitele modalități de derulare a proiectelor.

Pentru a asigura succesul unui studiu de benchmarking, profesioniștii trebuie să cunoască modul în care se poate efectua o bună selecție a variabilelor de măsurat și metodologia de determinare a compatibilității procesului de comparare a proceselor măsurate, respectiv alocarea resurselor.

BENEFICIIGo Top Button

 • Înțelegerea benchmarking-ului ca instrument strategic esențial;
 • Înțelegerea procesului de benchmarking și a planului de proiect;
 • Înțelegerea metodologiei de benchmarking a datelor în funcție de obiectivele organizaționale;
 • Stabilirea obiectivelor privind performanța, identificarea lacunelor și a acțiunilor menite să ducă la o îmbunătățire a performanței;
 • Acumularea de cunoștințe privind bunele practici din domeniul benchmarking-ului.

Obiective de învățare

 • Corelarea obiectivelor de benchmarking și a strategiei organizaționale;
 • Crearea unui plan de benchmarking pentru propria organizație;
 • Explicarea principiilor de bază privind colectarea și analiza datelor;
 • Identificarea lacunelor privind performanța pe baza datelor comparate;
 • Alegerea de Indicatorilor Cheie de Performanță relevanți și capacitatea de stabilire a procesului de monitorizare.

5 motive pentru a participa

 • Capacitatea de a înțelege și de a defini metode de îmbunătățire a proceselor organizaționale;
 • Oportunitatea de învățare din exemple de bune practici și experiența specialiștilor;
 • Posibilitatea de a primi sfaturi privind dezvoltarea unui plan de benchmarking;
 • Accesul la platforma indicatorideperformanta.ro și la alte resurse care vor facilita procesul de învățare continuă;
 • Recunoașterea cunoștințelor și competențelor în domeniu prin obținerea certificării oferite de către The KPI Institute.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1 – Introducere în benchmarking

Perspectivă de ansamblu asupra domeniului

 • Definiții și terminologie;
 • Avantajele benchmarking-ului;
 • Tipologii și stiluri de benchmarking;
 • Guvernanță;
 • Analiza cost-beneficiu;
 • Etapele și procesele activităților de benchmarking;
 • Alinierea diferitelor perspective la nevoile organizaționale;
 • Exercițiu: Alegerea tipului adecvat de benchmarking și dezvoltarea procesului.

Dezvoltarea unui plan de benchmarking

 • Setarea obiectivului;
 • Enunțarea obiectivului;
 • Stabilirea echipei de benchmarking;
 • Strategiile organizaționale și țintele de benchmarking;
 • Identificarea obiectului de benchmarking;
 • Benchmarking asupra Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Partenerii de benchmarking;
 • Tehnici de management de proiect;
 • Exercițiu: Dezvoltarea unui plan de benchmarking.

Agenda2

Ziua 2 – Colectarea și analiza datelor

Colectarea datelor

 • Procesul de colectare a datelor;
 • Instrumente de colectare a datelor;
 • Cercetarea secundară;
 • Dezvoltarea unui chestionar;
 • Exercițiu: Crearea unui chestionar.

Guvernanța datelor

 • Standarde internaționale de raportare a datelor;
 • Ajustarea datelor pentru benchmarking;
 • Calitatea datelor;
 • Factori care aduc plus valoare și capabilități interne;
 • Exercițiu: Stabilirea interdependențelor dintre părțile implicate în benchmarking.

Analiza datelor

 • Cadrul logic de analiză a datelor;
 • Compararea datelor;
 • Identificarea și analiza lacunelor privind performanța;
 • Exercițiu: Analiza datelor și metode de comparare.

Agenda3

Ziua 3 – Generarea de plus valoare

Conturarea perspectivei

 • Formularea inițiativelor de soluționare a lacunelor privind performanța;
 • Dezvoltarea acțiunilor și implementarea planului;
 • Adaptarea îmbunătățirilor;
 • Monitorizarea și raportarea procesului;
 • Planul de îmbunătățire permanentă;
 • Exercițiu: Implementare și raportare.

Bune practici de benchmarking

 • Practici ilegale de benchmarking;
 • Ghid, rețele și resurse;
 • Exemple de bune practici;
 • Exercițiu: Selectarea și elaborarea unui plan de implementare.

Recapitulare și certificare

 • Recapitularea materialelor de curs;
 • Examen de certificare.

INCLUZIUNIGo To Top Button

1. Materiale de curs

Participanții vor primi o copie printată și o copie electronică a suportului de curs, precum și un document cu exercițiile rezolvate pe parcursul celor trei zile de curs.

2. Abonament Premium

Participanții vor primi un abonament Premium valabil 6 luni pe platforma indicatorideperformanta.ro, precum și două rapoarte de cercetare (raportul „Top 10 KPIs în 2010” și un raport „Top 25 KPIs în 2010” la alegere).

PARTICIPANȚIGoTop

Persoane interesate de benchmarking, de analiza și compararea datelor, respectiv de îmbunătățirea performanței proceselor

Antreprenorii, analiștii și profesioniștii provenind din diferite domenii, care sunt interesați de benchmarking, vor acumula cunoștințele necesare pentru a înțelege procesele și metodologiile de benchmarking. De asemenea, aceștia vor obține recunoașterea profesională a acestor competențe prin obținerea certificatului acordat de către The KPI Institute. Acesta este un curs interactiv, cu un număr considerabil de exerciții, studii de caz și bune practici din diverse industrii.

Profesioniști din top/middle/lower management

Profesioniștii din top/middle/lower management, indiferent de aria lor de expertiză, vor descoperi în „Certificare Profesională: Benchmarking” un curs interactiv și practic, care oferă instrumentele și resursele necesare pentru implementarea unui studiu eficient de benchmarking în cadrul organizației din care provin.

Specialiști din diferite domenii

Specialiști care ocupă funcții de suport în departamentul financiar, de contabilitate, managementului de proiect, de resurse umane, vânzări, marketing, logistică, controlul și îmbunătățirea calității pot, de asemenea, participa la acest curs.

FACILITATORGoTop

facilitator

Andrada Ghețe este Senior Benchmarking Specialist și formator certificat în cadrul The KPI Institute, autoritatea globală de cercetare și educație privind Indicatorii Cheie de Performanță.

Andrada se ocupă de coordonarea primului proiect de benchmarking din cadrul The KPI Institute, al cărui scop este să prezinte o analiză comparativă a performanței spitalelor din statele Consiliului de Cooperare al Golfului. De asemenea, Andrada se ocupă de dezvoltarea și susținerea cursurilor de benchmarking și management intercultural, respectivă de documentarea de Indicatori Cheie de Performanță din diverse industrii și arii funcționale. Totodată, ea este unul dintre editorii activi ai revistei online Performance Magazine, publicând articole pe teme din domeniul managementului performanței.

Experiența sa profesională în consultanță și account management a ajutat-o să își îmbunătățească competențele de comunicare și negociere, în timp ce experiența profesională dobândită în cadrul Allianz Global Corporate & Specialty Munich au ajutat-o să își dezvolte competențele de management de proiect și să conștientizeze importanța gestionării diferențelor culturale în cadrul unei companii multinaționale.

Andrada este și doctorand în inginerie și management, iar pasiunea pentru cercetarea a descoperit-o în timpul programului masteral efectuat în cadrul Universității Tehnice din Munchen, unde a întreprins diverse studii comportamentale de marketing, leadership și strategie.

Andrada deține o certificare internațională în lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță, participă frecvent la conferințe internaționale și publică articole în domeniul managementului. Nu în ultimul rând, ea susține, în calitate de lector, seminarul Managementul Resurselor Umane, în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, și a absolvit cu succes programul de formare Master Trainer Program facilitat de către organizația americană Association for Talent Development.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Înainte de începerea cursului

Această etapă premergătoare cursului are scopul de a oferi o mai bună înțelegere a temei cursului și cuprinde:

 • O evaluare înainte de curs: analiza nevoilor, un chestionar pentru a stabili nivelul cunoștințelor, așteptările participanților privind cursul, iar parte a acestui proces de autoevaluare, participanții își pot stabili obiective personale privind cursul;
 • Testimoniale referitoare la benchmarking;
 • Recomandări și program: un document cu sfaturi despre modul de maximizare a experienței de învățare utilizând resursele puse la dispoziție, respectiv un program de învățare recomandat pentru a asigura un program eficient de învățare;
 • Bibliografie – analizarea de materiale utile în benchmarking.

Cursul propriu-zis

Cursul „Certificare Profesională: Benchmarking” oferă un mediu de învățare interactiv în care participanții:

 • Analizează modul prin care se poate asigura succesul unui studiu de benchmarking urmărind un proces bine stabilit, modul de selectare a partenerilor de benchmarking și de implementare a unui cadru logic pentru analiza datelor cu scopul de a identifica lacunele privind performanța;
 • Primesc sfaturi practice privind dezvoltarea unui plan de benchmarking, evaluarea colectării și guvernanței datelor, analiza datelor, respectiv bunele practici de benchmarking;
 • Acumulează cunoștințe teoretice și competențe practice în cercetarea de benchmarking, care le va oferi posibilitatea de a implementa un proiect de benchmarking în cadrul propriei organizații.

După terminarea cursului

Etapa care se desfășoară după terminarea cursului are ca scop facilitarea bunei înțelegeri a temei abordate și cuprinde următoarele elemente:

 • Benchmarking aplicat (Plan de acțiune) – la trei zile de la terminarea cursului, participanții vor transmite un plan ce va cuprinde schimbările pe care aceștia intenționează să le implementeze în urma participării la acest curs;
 • Împărtășirea de bune practici de benchmarking (prezentare în cadrul companiei) – la trei săptămâni de la terminarea cursului, participanții vor transmite un PowerPoint care va conține prezentarea pe care aceștia o vor susține colegilor discutând temele esențiale abordate în cadrul cursului;
 • Prezentarea rezultatelor – la patru luni de la terminarea cursului, participanții vor transmite un document cu rezultatele obținute în urma implementării planului de acțiune.

EVALUAREGo To Top Button

La finalul cursului, participanții vor susține un examen, în urma căruia vor obține statutul de profesioniști certificați în benchmarking, certificare unică la nivel global dedicată aplicării riguroase a benchmarking-ului în practică.

LOCAȚIEGo To Top Button

București

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

TBA

Dată desfăşurare

TBA

Early bird

TBA

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  650 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  500 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  450 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

Curs NOU !!

RESURSEGo To Top Button

resurse
 • Infograficul Indicatori Cheie de Performanță;
 • Cataloage;
 • Glosar de termeni, Catalog de bune practici, Webinariile “Benchmarking Essentials” și “Applied Benchmarking”;
 • Arhitectura procesului de benchmarking;
 • Reprezentarea grafică a principalelor etape ale procesului de benchmarking;
 • Alte resurse – materiale video, rapoarte de cercetare, și studii de caz relevante în benchmarking.

FAQsGo To Top Button

În curs de dezvoltare.

Data

TBA

Locaţie

București

Taxă de participare

650 Euro+TVA*

Reduceri

500 Euro +TVA**
450 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

Broșură Curs

NOUTĂȚI