INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Abordarea Strategică a Proceselor de Aprovizionare-Logistică

Abordarea Strategică a Proceselor de Aprovizionare-Logistică

Performanta-Logistica1Performanta-Logistica2Performanta-Logistica3Performanta-Logistica4Performanta-Logistica5

INTRODUCEREIntroducere

Cursul este structurat ca un program interactiv care se desfășoară pe parcursul a două zile. Acesta urmăreşte ca participanţii să-şi formeze competenţele necesare unei abordări eficiente a proceselor de aprovizionare-logistică.

BENEFICIIGo Top Button

 • Înțelegerea modelării strategiei departamentului de Aprovizionare-Logistică;
 • Înțelegerea folosirii KPIs pentru departamentul de Aprovizionare-Logistică;
 • Înțelegerea folosirii scorecard-ului pentru monitorizarea performanței furnizorilor;
 • Analiza metodelor de îmbunătățire a eficienței lanțurilor de aprovizionare;
 • Revizuirea exemplelor de bune practici pentru optimizarea depozitării și a distribuției.

Obiective de învățare
La finalul cursului veți putea să:

 • Dezvoltați competențe necesare pentru o abordare eficientă a proceselor de aprovizionare-logistică;
 • Organizați structura departamentului Aprovizionare-Logistică;
 • Poziționați departamentul de Aprovizionare-Logistică în structura organizațională și să stabiliți interacțiunea cu celelalte departamente;
 • Definiți și să implementați un plan strategic de dezvoltare a activității de Aprovizionare-Logistică;
 • Dezvoltați un management al relației cu furnizorii.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1:
Dezvoltarea strategică în aprovizionare-logistică

Aprovizionare – Logistică la nivel strategic

 • Rolul activității de achiziții/poziționare;
 • Funcții și tipuri de activități de Aprovizionare – Logistică;
 • Proactivitate în achiziții și achiziții interfuncționale.

Discuție: Clarificarea obiectului achizițiilor – nevoi, servicii și bunuri.

Organizarea și structura departamentului Aprovizionare – Logistică

 • Organizarea activității de Aprovizionare – Logistică, centralizarea/descentralizarea activității;
 • Poziționarea departamentului în structura organizațională și interacțiunea cu celelalte departamente;
 • Cooperarea națională/internațională – achiziții interfuncționale.

Discuție: Analiza structurii și a organizării departamentului de achiziții – logistică a participanților.

Dezvoltarea strategică a activității de Aprovizionare – Logistică
Activitate de grup: Introducere în gândire sistemică

 • Dezvoltarea activității de Aprovizionare – Logistică;
 • Definirea și implementarea planului strategic;
 • Monitorizarea și evaluarea strategiei.

Studiu de caz: Bune practici în abordarea strategică a activității de aprovizionare – logistică

Strategia departamentului de Aprovizionare – Logistică
Exercițiu: Conturarea strategiei propriului departament

 • Elaborarea strategiei;
 • Stabilirea modului de implementare;
 • Folosirea template-urilor operaționale.

Discuție: Prezentarea planurilor strategice.


Agenda2

Ziua 2:
Relația cu furnizorii și managementul lanțului logistic

Selecția și contractarea furnizorilor

 • Selecția furnizorilor – stabilirea și utilizarea criteriilor de selecție;
 • Standardizarea procesului de selecție a furnizorilor;
 • Clauze cheie în acorduri și contracte: preț versus cost, obligațiile părților și penalizări;
 • Sistemul de asigurare a calității/auditului furnizorilor.

Studiu de caz: Crearea unui grup de furnizori preselectați.

Managementul relației cu furnizorii
Discuție liberă: Evaluarea performanței furnizorilor

 • Analiza și definirea atributelor unui „bun furnizor”;
 • Aplicarea modelelor relaționale în practică;
 • Negocierea – actori, metode, scop.

Exercițiu: Formularea unui scorecard de monitorizarea performanței furnizorilor.

Logistica lanțului de aprovizionare și a distribuției

 • Analiza diferitelor tipuri și modele ale lanțului de aprovizionare;
 • Creșterea eficienței lanțului de aprovizionare;
 • Managementul stocurilor;
 • Managementul distribuției și optimizarea logistică;
 • Monitorizarea și evaluarea activității logistice folosind Indicatori Cheie de Performanță.

Exercițiu: Definirea unui set de KPIs pentru aprovizionare – logistică.

Aplicarea în organizații a cunoștintelor acumulate în timpul cursului

 • Sfaturi pentru îmbunătățirea performanței departamentului;
 • Factori cheie de succes în optimizarea activităților;
 • Folosirea în practică a template-urilor esențiale;
 • Revizuirea materialelor de curs și concluzii;
 • Aplicarea în organizații a noilor cunoștințe dobândite în cadrul cursului;
 • Întrebări și răspunsuri; discuție liberă.

INCLUZIUNIGo To Top Button

suport-de-curs

✔ Suport de curs
Participanții vor primi suportul de curs în format fizic și electronic, însoțit de notițele de curs în care se lucrează exercițiile, în format Excel.

coperta-slideuri-curs

✔ Resurse în domeniu
Participanții vor primi un set de resurse, care cuprinde template-uri personalizate pentru departamentul de Aprovizionare-Logistică, Arhitectura SMP, Starea Dorită de evoluție, Scorecard, Dasboard, Portofoliu de inițiative etc.

luna

✔ Abonament Premium 3 luni
Participanții vor avea acces la peste 7000 de exemple KPIs, vor putea accesa 38 de câmpuri de documentare și exporta 500 de KPIs documentați.
De asemenea, aceștia vor avea acces la raportul „Top 20 KPIs în 2010” și, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2010”.

luna

✔ Alte resurse
Participanții vor primi Infograficul The KPI Institute despre Indicatori Cheie de Performanță, care prezintă succint bune practici în lucrul cu indicatorii.

PARTICIPANȚI

PARTICIPANȚIGoTop

Acest curs este relevant pentru specialiștii, managerii și coordonatorii din departamentul de Aprovizionare-Logistică ce:

 • Folosesc sau și-au planificat să implementeze un sistem structurat de management al departamentului de Aprovizionare-Logistică;
 • Manifestă interes pentru optimizarea operațiilor departamentului de Aprovizionare-Logistică;
 • Doresc să înțeleagă complexitatea utilizării indicatorilor de performanță din Aprovizionare-Logistică;
 • Manifestă un interes în dezvoltarea abilităților de măsurare a performanței departamentului de Aprovizionare-Logistică de utilizat în practică;
 • Sunt interesați de îmbunățățirea clarității și structurii activităților desfășurate.

FACILITATORGoTop

facilitator

Cristina Bleoca este specialist în domeniul achizițiilor și managementul lanțului logistic cu peste 10 ani de experiență managerială în domeniul aprovizionării și achizițiilor în companii din domeniul automotive și FMCG.

Cristina a coordonat departamente aflate în diferite niveluri de maturitate, de la punerea bazelor departamentelor de achiziții la administrarea unor perioade de creștere accelerată.

Experiența sa include formularea și implementarea de strategii pentru dezvoltarea activității de management al furnizorilor, optimizarea activității logistice, a fluxului materialelor, cât și managementul stocurilor.
Stagiile de practică în companii din Germania și cooperarea cu echipe internaționale, cât și participarea la cursuri de pregătire în țară și în străinătate asigură o viziune amplă și diversificată asupra temelor abordate pe parcursul trainingului.

Cristina a absolvit cursurile Facultății de Științe Economice și ale Facultății de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pe care le-a completat cu stagii de practică în companii industriale și furnizoare de servicii din Germania – Kuka Schweissanlagen GmbH și IBM Global Services GmbH. Experiența sa profesională cuprinde roluri de coodonare a departamentului de aprovizionare – logistică din companii precum Eckerle România, Tchibo Brands și Heinrig Impex.

În calitate de colaborator Acumen Integrat, a susținut cursurile:

 • Managementul Performanței în departamentul de Aprovizionare-Logistică: KPIs, Scorecard și Dashboard
 • Abordarea strategică a proceselor de Aprovizionare-Logistică, Referințe

Cristina Bleoca deține o largă experiență în domeniul managementului furnizorilor. A început în anul 2003 să pună bazele unui departament de achiziții în cadrul unei companii-furnizor de automobile, care a lucrat în România în sistem de împrumut. În anul 2008 a preluat departamentul logistic în compania de FMCG, Tchibo. În afară de Logistică, ea dezvoltat în București un departament complet de achiziții. Din anul 2009, Cristina a pus bazele unui departament de achiziții în Gebr. Heinemann, una dintre cele mai mari companii în Travel retail din lume.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Cursul „Abordarea strategică a proceselor de Aprovizionare-Logistică” le oferă participanților un context al învățării practice, cu un nivel înalt de interactivitate, în care aceștia:

 • Aplică în mod direct cele învățate la curs în cadrul organizației;
 • Utilizează template-uri personalizate în cadrul organizației;
 • Contribuie cu propriile experiențe, împărtășindu-și bune practici din domeniu.

EVALUAREGo To Top Button

La finalul zilei, participanții primesc un test pentru evaluarea cunoștințelor dobândite la curs. Testul constă în 20 de întrebari, iar punctajul maxim ce poate fi obținut este 20 de puncte. Pentru a primi diploma de recunoaștere a competențelor în acest domeniu, punctajul minim este de 10 puncte.

LOCAȚIEGo To Top Button

București

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

23-24 septembrie

Dată desfăşurare

9 septembrie

Early bird

16 septembrie

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  320 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  280 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  250 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

„Cursul este foarte bun pentru cei cu experiență restrânsă în domeniu. Informațiile sunt structurate pe niveluri.”
Cristi Oanță, Responsabil Logistică, Timac Agro România

„Un curs indicat oricărui membru al echipei de logistică.”
Romeo Macovei, Director Logistică, ADM Farm

RESURSEGo To Top Button

resurse

Studii de caz

Prezentări video:
http://www.youtube.com/watch?v=Vu3o2-3uSKE
http://www.youtube.com/watch?v=_SPNu_il7eI
http://www.youtube.com/watch?v=SDoiERLOyuc&hd=1

Literatură de specialitate recomandată
O parte din literatura recomandată pentru acest curs este prezentată mai jos. Mai multe resurse sunt primite de participanți sub forma incluziunilor de curs:
http://www.nipponexpress.com/ir/library/annual/2013/#page=33
http://www.cognizant.com/InsightsWhitepapers/Performance-Management.pdf

FAQsGo To Top Button

1. Ce rol joacă managementul performanței în departamentul de logistică?

Managementul performanței are un rol foarte important în departamentul de logistică – nu doar reducerea costului asigură performanța în aprovizionare- logistică, dar și realizarea unei balanțe optime, a unui echilibru între relația cu furnizorii și rezultatele obținute în urma colaborării cu ei.

2. Care sunt cele mai importante tipuri de activități ale departamentului de aprovizionare-logistică?

Indiferent de tipul de business, principalele activități din departamentul de aprovizionare-logistica sunt cele de aprovizionare de marfă/materii prime, managementul relației cu furnizorii și managementul stocurilor. În funcție de profilul companiei și de strucura departamentală, la aceasta se poate adăuga și activitatea de distribuție.

3. Cum intru în posesia materialelor de curs sau a incluziunilor?

Fiecare participant va primi prin email incluziunile în timp de 3 zile de la finalizarea cursului.
Accesul la site-ul www.indicatorideperformanta.ro, timp de 1 lună va fi acordat începând cu a doua zi după finalizarea cursului.

4. Există și alte materiale utile pe care le pot utiliza pentru pregătirea mea profesională continuă?

În urma cursului, fiecare participant va primi un document cu literatura de specialitate recomandată. Pe lângă aceste articole, cărți și rapoarte de cercetare, participanții pot citi articole pe teme relevante în cadrul blogului:http://www.indicatorideperformanta.ro/blog.

5. Poate participa o altă persoană la curs, în locul celei înscrise?

Dacă după înscrierea la curs, persoana se află în imposibilitatea de a mai participa, aceasta poate delega o altă persoană pentru participare, fără a se plăti o altă taxă.

Data

23-24 septembrie

Locaţie

București

Taxă de participare

320 Euro+TVA*

Reduceri

280 Euro +TVA**
250 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

 
NOUTĂȚI