INTEGERPERFORM » Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

Vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor de utilizare și Politicii de confidențialitate și implică acceptul dumneavoastră explicit cu privire la acestea.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Integerperform, unic reprezentant al The KPI Institute in Romania, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: servicii de comunicații electronice. Sunteți obligat(ă) să furnizați datele solicitate, acestea fiind necesare înregistrării online pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul site-urilor administrate de către Integerperform, unic reprezentant al The KPI Institute in Romania,. Refuzul completării datelor duce la imposibilitatea accesării acestor servicii de către dumneavoastră. Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către operator.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin email la adresa office@integerperform.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă anumite date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Notă: Integerperform, unic reprezentant al The KPI Institute in Romania, este înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având nr. 17060 din Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

Integerperform, unic reprezentant al The KPI Institute in Romania, își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.integerperform.com, precum și Politica de confidențialitate și Termenii de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă. Indiferent de schimbarea survenită, aceasta va fi făcută publică prin intermediul acestei pagini, iar dacă schimbările sunt semnificative, se va apela la o atenționare mult mai vizibilă (incluzând, pentru anumite servicii, notificări prin e-mail).

NOUTĂȚI