INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Interne » Soluţii pentru Managementul Schimbării în Organizaţii

Soluţii pentru Managementul Schimbării în Organizaţii

Soluţii pentru Managementul Schimbării în Organizaţii

Prezentare-Certificare-KPI1Prezentare-Certificare-KPI2Prezentare-Certificare-KPI3Prezentare-Certificare-KPI4Prezentare-Certificare-KPI5

INTRODUCEREArrowToggle

Scopul acestui curs este de a oferi o mai bună înțelegere a factorilor care facilitează sau împiedică realizarea schimbărilor dorite. Programul include modalități de combatere a rezistenței la schimbare și a inerției organizaționale, modele de schimbare, etape, planificarea acestora și măsurarea impactului inițiativelor de schimbare.

Cursul este structurat ca un program interactiv care se desfăşoară pe parcursul unei zile.

BENEFICIIArrowToggle

 • Identificarea și evitarea principalelor cauze care duc la eșecul implementării schimbării în organizații;
 • Înțelegerea modelelor de schimbare organizațională și aplicarea acestora;
 • Înțelegerea rolului acționarilor și a responsabilităților acestora în programele de managementul schimbării;
 • Coordonarea inițiativelor de managementul schimbării la nivel de echipă;
 • Exersarea dezvoltării documentelor cheie necesare planificării inițiativelor de schimbare (planul de managementul schimbării, planul de proiect, planul de training, planul de comunicare).

Obiective de învățare
La finalul cursului veți putea să:

 • Evitați principalele cauze care duc la eșecul implementării schimbării în organizație;
 • Folosiți și aplicați modele de schimbare organizațională;
 • Măsurați impactul eforturilor de schimbare;
 • Folosiți o metodologie specifică în managementul schimbării;
 • Stabiliți etape ale schimbării organizaționale și planul de management al schimbării.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Principii și practici în managementul schimbării
Discuție: Provocări în managementul schimbării

 • Clarificarea conceptului de management al schimbării;
 • Managementul schimbării și managementul performanței;
 • Managementul schimbării și managementul proiectelor;
 • Importanța managementului schimbării;
 • Motive pentru care inițiativele de schimbare au/nu au succes.

Înțelegerea schimbării
Discuție: Exemple de schimbare (nivel personal, organizațional)

 • Managementul schimbării la nivel individual;
 • Scheme mentale și rezistența angajaților la schimbare;
 • Managementul schimbării la nivel organizațional;
 • Inerția organizațională și organizația orientată spre învățare;
 • Modele de schimbare organizațională.

Implementarea schimbării
Exercițiu

 • Selectarea unei metodologii în mangementul schimbării;
 • Dimensiunile schimbării organizaționale;
 • Etape ale schimbării organizaționale și planul de management al schimbării;
 • Roluri în managementul schimbării;
 • Bune practici în mangementul schimbării.

Studiu de caz
Template-uri: Planul de management al schimbării.

Impactul schimbării

 • Instrumente (planuri de training, comunicare);
 • Sisteme de feedback;
 • Măsurarea impactului eforturilor de schimbare;
 • Sărbătorirea succesului;
 • Abordarea/Rezolvarea lacunelor identificate.

Template-uri: Planuri de comunicare și training.

INCLUZIUNIGo To Top Button

Schimbarii

✔ Suport de curs
Participanții vor primi suportul de curs în format fizic și electronic, însoțit de fișele de lucru utilizate pe durata cursului.

luna

✔ Abonament Premium 3 luni
Participanții vor avea acces la peste 7000 de exemple KPIs, vor putea accesa 38 de câmpuri de documentare și exporta 500 de KPIs documentați.
De asemenea, aceștia vor avea acces la raportul „Top 10 KPIs în 2010” și, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2010”.

luna

✔ Alte resurse
Participanții vor primi Infograficul despre Indicatori Cheie de Performanță, realizat de către The KPI Institute, care prezintă succint bune practici în lucrul cu indicatorii.

PARTICIPANȚIGo To Top Button

La cursurile noastre au participat persoane din organizații ca:

axa-logo

Cine ar trebui să participe la curs?

Persoane interesate de managementul schimbării
Cursul se adresează persoanelor interesate de managementul schimbării în cadrul organizaţiilor și care doresc să înţeleagă factorii care facilitează şi care împiedică implementarea schimbărilor dorite. Participanţii vor dobândi cunoștințele necesare pentru a dezvolta şi implementa iniţiative de managementul schimbării şi pentru a măsura impactul eforturilor de schimbare. Cursul se bazează pe oferirea de exemple, studii de caz și exerciții practice, ce formează o experiență unică de învățare.

Persoane din top/middle/lower management
Persoanele din top/middle/lower management indiferent de domeniul de expertiză, interesate de realizarea managementului schimbării în echipa sau departamentul lor, și organizațiile din care acestea fac parte, vor fi fericite să descopere modalități ingenioase pentru integrarea soluţiilor de managementul schimbării. Oportunitatea de networking și împărtășirea experiențelor din cadrul propriilor organizații reprezintă o experiență de învățare foarte utilă. Împărtășirea de bune practici atât din partea participanților, cât și a trainerului poate oferi soluții la provocările existente în organizații.

Specialiști în domeniul resurselor umane
Cursul oferă persoanelor care lucrează în domeniul resurselor umane, ocupând poziții de Consultant Resurse Umane, Specialist în Resurse Umane, Manager sau Partener Resurse Umane posibilitatea de a obține recunoașterea cunoștințelor în ceea ce privește managementul schimbării. Managementul schimbării este un proces care are loc inevitabil în organizații, însă în multe cazuri abordarea nu este standardizată și nu există procese bine definite. Pentru o mai mare eficiență în implementarea schimbării este necesară o abordare strategică și riguroasă a acestui fenomen. Acest curs va oferi specialiștilor instrumentele și metodologia necesare pentru integrarea cu succes a soluţiilor de managementul schimbării. De asemenea, participanții au ocazia să descopere bune practici în domeniu de la alți specialiști, care activează în alte organizații.

FACILITATORGo to top button

cristina-tarata
Cercetător Economist în Management și Trainer
Master în Contabilitate
Master în Managementul Organizațiilor

Cristina Tărâță este Cercetător Economist în Management și Trainer în cadrul INTEGERPERFOM, divizia europeană a The KPI Institute, autoritatea globală în domeniul Indicatorilor de Performanță (KPIs). În calitate de coordonator al activității de cercetare, a contribuit la dezvoltarea platformei smartKPIs.com prin documentarea a peste 1.000 de indicatori de performanță din 16 arii funcționale și 25 de industrii diferite, și la lansarea a peste 90 de rapoarte Top 25 Indicatori Cheie de Performanță. Un alt program de cercetare la care a luat parte a vizat realizarea The KPI Compendium, o publicație ce cuprinde peste 20.000 de indicatori de performanță.

De asemenea, este implicată în proiecte de consultanță ce presupun implementarea de sisteme de management al performanței bazate pe Balanced Scorcard, atât la nivel strategic cât și operațional și individual, precum și revizuirea arhitecturii de management al performanței în companii din arii diverse de activitate, cum sunt industria petrochimică, servicii medicale, sectorul public și servicii profesionale. Cristina este și unul dintre editorii activi ai revistei online Performance Magazine, publicând săptămânal articole de interes în domeniul managementului performanței.

Ca și trainer acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări din România, Cristina a facilitat seminarii, cursuri și simulări de business în domeniul managementului performanței:

 • Seminarii interne pentru implementarea unui sistem de management al performanței în cadrul INTEGERPERFORM;
 • Cursul „Managementul performanței în Call Centere: Indicatori Cheie de Performanță, Scorecard și Dashboard”;
 • Cursul „Criteriile de performanță, evaluarea și îmbunătățirea performanței angajaților”;
 • Cursul „Implementarea şi optimizarea programelor de implicare emoţională a angajaţilor”;
 • Workshop „Indicatori Cheie de Performanță pentru Resurse Umane: Scorecard și Dashboard”;
 • Simuluarea „Friday Night at the ER”.

Dezvoltarea sa profesională este susținută prin participarea la conferințe naționale și internaționale, atât în calitate de participant ,cât și cea de vorbitor. Câteva exemple în acest sens, sunt:

 • „Human Resources Shared Services and Outsourcing Summit 2014”, Chicago, Statele Unite ale Americii;
 • „Conferința „Managementul Performanței în România 2013”, Sibiu, România;
 • „Balanced Scorecard & Strategy Summit 2013”, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
 • „Balanced Scorecard Master Class” facilitat de Dr. Robert Kaplan și Dr. David Norton, 2013, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
 • „Conferința Managementul Performanței în România 2012”, Sibiu, România.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREArrowToggle

Cursul Soluții pentru managementul schimbării în organizații oferă participanților un context al învățării experiențiale, cu un nivel înalt de interactivitate, în care aceștia:

 • Aplică în mod direct conceptele învățate cu ajutorul exercițiilor;
 • Analizează studii de caz şi interpretează rezultatele;
 • Contribuie cu propriile experiențe, împărtășindu-și bune practici din domeniu;
 • Fac parte dintr-un proces de evaluare pentru a verifica cunoștințele dobândite.

EVALUAREArrowToggle

La finalul cursului, participanții primesc un test de evaluare a cunoștințelor dobândite la curs. Testul constă în 20 de întrebări, iar punctajul maxim ce poate fi obținut este de 20 de puncte. Pentru a primi diploma de recunoaștere a competențelor în acest domeniu, punctajul minim este de 10 puncte.

CONTACTArrowToggle

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Marius Mureșan
Specialist Relații Publice
Email: marius.muresan@kpiinstitute.com
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 747 675 087

TESTIMONIALEArrowToggle

„Cursul Soluţii pentru managementul schimbării în organizaţii, susţinut de Integerperform, unic reprezentant al The KPI Institute in Romania,, dezvoltă spiritul de lider şi ajută la atingerea performanţelor, etapizat şi responsabilizat, oferind astfel pregătirea necesară în vederea luării deciziilor ce conduc spre schimbare.”
Mihaela Mirela Movilă, Administrator, Arm Executive Business Consulting

„Soluţii pentru managementul schimbării în organizaţii este un curs interesant, bine structurat din punct de vedere informaţional, interactiv şi facilitat la nivel profesionist. Furnizează un cadru general şi o perspectivă de ansamblu asupra a ceea ce presupune planificarea schimbării.”
Mihaela Costache, Ofițer Senior Comunicare internă, AXA Life Insurance

RESURSEArrowToggle

• Resurse Complementare
În curs de dezvoltare.

FAQsArrowToggle

1. Care este valoarea adăugată oferită de acest curs?

Înțelegerea de către participanţi a metodelor de schimbare organizaţională şi punerea în aplicare a acestora reprezintă câteva dintre avantajele participării la acest curs. Participanţii au posibilitatea de a împărtăşi experienţe şi bune practici în cadrul activităţilor de grup şi a exerciţiilor.

2. Cum intru în posesia materialelor de curs sau a incluziunilor?

Fiecare participant va primi prin email incluziunile în timp de 3 zile de la finalizarea cursului.
Accesul la site-ul www.indicatorideperformanta.ro, timp de 3 luni va fi acordat începând cu a doua zi după finalizarea cursului.

3. Este necesară o pregătire înainte de participarea la curs?

Participarea la curs nu este restricționată de pregătirea în prealabil sau de cercetare în domeniu. Prima sesiune din cadrul cursului este dedicată introducerii conceptelor de bază și familiarizării cu acestea, asigurând o bază comună de cunoștințe tuturor participanților.

4. Există și alte materiale utile pe care le pot utiliza pentru pregătirea mea profesională continuă?

În urma cursului, fiecare participant va primi un document cu literatura de specialitate recomandată. Pe lângă aceste articole, cărți și rapoarte de cercetare, participanții pot citi articole pe teme relevante în cadrul blogului: www.indicatorideperformanta.ro/blog

5. Poate participa o altă persoană la curs, în locul celei înscrise?

Dacă după înscrierea la curs, persoana se află în imposibilitatea de a mai participa, aceasta poate delega o altă persoană pentru participare, fără a se plăti o altă taxă.

Testimoniale

„Procesul de comunicare în vederea participării la curs, precum și modul de organizare al acestuia s-au realizat într-un stil absolut profesionist. Recomand acest curs, cred că aduce foarte multe informații noi pentru piața din România și știu că echipa care-l oferă are experiență profesională necesară oferirii unui astfel de curs!”

Conferențiar univ. dr. Nicoleta Dorina Racolța-Paina, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

NOUTĂȚI