INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Interne » Marketing pentru Manageri și Antreprenori

Marketing pentru Manageri și Antreprenori

Marketing pentru Manageri și Antreprenori

Prezentare-Certificare-KPI1Prezentare-Certificare-KPI2Prezentare-Certificare-KPI3Prezentare-Certificare-KPI4Prezentare-Certificare-KPI5

INTRODUCEREArrowToggle

Cursul este structurat ca un program interactiv, care se desfășoară pe parcursul a două zile. Acesta urmărește ca participanții să înțeleagă conceptele fundamentale ale marketingului: segmentare, țintire, poziționare, profilul segmentului țintă de piață, mixul de marketing, planul de marketing, strategia de marketing, precum și să dezvolte deprinderi de fundamentare a deciziilor de marketing.

BENEFICIIArrowToggle

 • Înțelegerea conținutului și a modalității de utilizare a conceptelor de bază din domeniul marketingului;
 • Cunoașterea elementelor cheie ale fundamentării procesului de marketing (trinomul: segmentare – țintire – poziționare);
 • Cunoașterea elementelor implicate în planificarea strategică de marketing;
 • Cunoașterea elementelor implicate de planificarea operațională de marketing/conținutul deciziilor de marketing (la nivelul componentelor mixului de marketing).

Obiective de învățare
La finalul cursului veți putea să:

 • Înțelegeți elementele cheie ale procesului de marketing: segmentare – țintire – poziționare;
 • Dezvoltați competențe de fundamentare a deciziilor de marketing;
 • Stabiliți obiective de marketing și să luați decizii privind componentele mixului de marketing;
 • Realizați o planificare strategică de marketing;
 • Realizați o planificare operațională de marketing.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1:
Introducere – Adoptarea abordării de marketing la nivelul firmelor

 • Înțelegerea conceptelor de bază din domeniul marketingului: segment țintă de piață, satisfacerea nevoilor și dorințelor consumatorilor, comportamentul consumatorilor, mixul de marketing, mixul de promovare, planul de marketing, strategii de marketing, marketing relațional, managementul relațiilor cu clienții.

Exerciții practice: Interes – acces – voință la nivelul consumatorilor de pe piață, consumatori versus non consumatori; piața teoretică, piața potențială, piața reală; produsul în concepția de marketing, prețul în concepția de marketing.

Fundamentarea procesului de marketing

 • Analiza procesului de marketing: analiza pieței, segmentare – țintire – poziționare, mixul de marketing.

Exerciții practice: Alegerea segmentului țintă și poziționarea pe piață.

Agenda2

Ziua 2:
Planificarea strategică de marketing

 • Planificarea de marketing (misiune, viziune, obiective pe termen lung, strategii).

Studii de caz: Planificarea strategică de marketing.

Planificarea operațională de marketing

 • Deciziile de marketing: Stabilirea obiectivelor de marketing, definirea ofertei, stabilirea prețurilor practicate, stabilirea conținutului mixului de promovare, stabilirea canalelor de distribuție folosite.

Exerciții practice: Stabilirea obiectivelor de marketing, decizii privind componentele mixului de marketing (produs, preț, distribuție și promovare).

INCLUZIUNIGo To Top Button

Marketing-pentru-manageri-si-antreprenori

✔ Suport de curs
Participanții vor primi suportul de curs în format fizic și electronic, însoțit de fișele de lucru utilizate pe durata cursului.

luna

✔ Abonament Premium 1 lună
Participanții vor avea acces la peste 7000 de exemple KPIs, vor putea accesa 38 de câmpuri de documentare și exporta 500 de KPIs documentați.
De asemenea, aceștia vor avea acces la raportul „Top 20 KPIs în 2010” și, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2010”.

luna

✔ Alte resurse
Participanții vor primi Infograficul despre Indicatori Cheie de Performanță, realizat de către The KPI Institute, care prezintă succint bune practici în lucrul cu indicatorii.

PARTICIPANȚIGo To Top Button

Cine ar trebui să participe la curs?
Programul se adresează următoarelor categorii de profesioniști care nu au o pregătire formală în domeniul marketingului, dar doresc să înțeleagă domeniul și să dobândească cunoștințe în vederea fundamentării deciziilor de marketing:

 • Managerilor și antreprenorilor interesați de marketing;
 • Persoanelor specializate în vânzări;
 • Persoanelor specializate în achiziții.

FACILITATORGo to top button

racolta-paina

Pregătirea profesională a Nicoleta Dorina Racolța-Paina are la bază competenţele dobândite prin formarea sa academică şi prin cursurile de pregătire urmate (Manager proiect – nr. R38, Formator – Cod COR 241205, Auditor în domeniul calităţii – Cod COR 242303).
Experienţa profesională a obţinut-o prin activitatea de predare şi cercetare desfăşurată în învăţământul universitar (timp de 17 ani), la care se adaugă diferite proiecte comune cu mediul de afaceri (susţinerea de traininguri, activităţi de consultanţă, realizarea de cercetări comune concretizate în articole prezentate în cadrul unor conferinţe internaţionale şi publicate în volumul conferinţei în cauză, respectiv articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale).
Domenii de training:

 • Marketing – cercetări de piaţă;
 • Marketing – comportamentul consumatorului individual;
 • Marketing – mixul de marketing: fundamentarea deciziilor de marketing;
 • Marketingul serviciilor și management – inovarea organizaţională;
 • Managementul IMM-urilor.

Abilități & Expertiză

 • Comunicarea de marketing;
 • Fundamentarea deciziilor manageriale;
 • Cultura organizaţională.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREArrowToggle

Cursul „Marketing pentru manageri și antreprenori” le oferă participanților un context al învățării practice, cu un nivel înalt de interactivitate, în care aceștia:

 • Aplică în mod direct cele învățate la curs în cadrul organizației;
 • Utilizează template-uri personalizate în cadrul organizației;
 • Contribuie cu propriile experiențe, împărtășindu-și bune practici din domeniu.

EVALUAREArrowToggle

La finalul zilei, participanții primesc un test de evaluare a cunoștințelor dobândite la curs. Testul constă în 20 de întrebări, iar punctajul maxim ce poate fi obținut este 20 de puncte. Pentru a primi diploma de recunoaștere a competențelor în acest domeniu, punctajul minim este de 10 puncte.

CONTACTArrowToggle

PERSOANA DE CONTACT

Marius Mureșan
Specialist Relații Publice
Email: marius.muresan@kpiinstitute.com
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 747 675 087

TESTIMONIALEArrowToggle

„În curs de dezvoltare”

RESURSEArrowToggle

• Resurse Complementare
În curs de desfășurare.

FAQsArrowToggle

1. Care este valoarea adăugată oferită de acest curs?

Dezvoltarea de competențe în ceea ce privește strategia de marketing și procesul decizional în marketing constituie principalul avantaj al participării la acest curs. Aspectele teoretice corelate cu exercițiile practice oferă participanților posibilitatea de a înțelege procesul de marketing la diferite nivele: strategic, operațional etc. Discuțiile și bunele practici împărtășite de către participanți pe parcursul discuțiilor de grup și a exercițiilor constituie, la rândul lor, o bună oportunitate de învățare.

2. Cum intru în posesia materialelor de curs sau a incluziunilor?

Fiecare participant va primi prin email incluziunile în timp de 3 zile de la finalizarea cursului.
Accesul la site-ul www.indicatorideperformanta.ro, timp de 3 luni va fi acordat începând cu a doua zi după finalizarea cursului.

3. Este necesară o pregătire înainte de participarea la curs?

Participarea la curs nu este restricționată de pregătirea în prealabil sau de cercetare în domeniu. Prima sesiune din cadrul cursului este dedicată introducerii conceptelor de bază și familiarizării cu acestea, asigurând o bază comună de cunoștințe tuturor participanților.

4. Există și alte materiale utile pe care le pot utiliza pentru pregătirea mea profesională continuă?

În urma cursului, fiecare participant va primi un document cu literatura de specialitate recomandată. Pe lângă aceste articole, cărți și rapoarte de cercetare, participanții pot citi articole pe teme relevante în cadrul blogului: www.indicatorideperformanta.ro/blog

5. Poate participa o altă persoană la curs, în locul celei înscrise?

Dacă după înscrierea la curs, persoana se află în imposibilitatea de a mai participa, aceasta poate delega o altă persoană pentru participare, fără a se plăti o altă taxă.

Testimoniale

„Eu pot spune cu toată convingerea că „Indicatori de performanță – măsurare, învățare, optimizare” a fost un curs bine documentat și prezentat, punctat foarte bine cu exerciții practice și exemple relevante. Ceea ce mi-a placut și mai mult decât cursul a fost follow up-ul din partea echipei care l-a organizat, gata să te ajute în continuare cu informații și detalii pe care nu le-ai putea găsi decât după documentări ample. De asemenea, spre deosebire de alte cursuri unde primești un material de curs succint, aici echipa Integerperform, unic reprezentant al The KPI Institute in Romania, a avut grijă ca participanții să beneficieze de multe template-uri gata de folosit, într-o formă practică și complexă.”

Mihaela Melenciuc, Manager Recrutare, Evaluare și Motivare, Adrem Invest

NOUTĂȚI