INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Interne » Indicatori de Performanță: Măsurare, Învățare, Optimizare

Indicatori de Performanță: Măsurare, Învățare, Optimizare

Indicatori de Performanță: Măsurare, Învățare, Optimizare

Prezentare-Certificare-KPI1Prezentare-Certificare-KPI2Prezentare-Certificare-KPI3Prezentare-Certificare-KPI4Prezentare-Certificare-KPI5

INTRODUCEREIntroducere curs

Cursul prezintă participanților informații despre identificarea, selecția, documentarea KPI, crearea instrumentelor pentru monitorizarea/măsurarea performanței, înțelegerea regulilor de vizualizare a datelor.
Participanților li se oferă suport pentru a înțelege și exersa implementarea instrumentelor specifice managementului performanței, pentru a identifica indicatorii (KPIs) pentru monitorizarea atingerii obiectivelor și cuantificarea solidă a performanței.

BENEFICIIGo Top Button

 • Dezvoltarea de abilități în managementul performanței și capabilități în lucrul cu KPIs;
 • Consolidarea cunoștințelor în domeniu și completarea surselor de autoinformare;
 • Înțelegerea și exersarea implementării instrumentelor specifice managementului performanței;
 • Identificarea KPIs pentru monitorizarea atingerii obiectivelor;
 • Recunoașterea KPIs pentru cuantificarea solidă a performanței.

  Obiective de învățare
  La finalul cursului veți putea să:

 • Abordați într-o manieră integrată managementul performanței, de la strategie la rezultate;
 • Înțelegeți procesul de documentare al KPIs și de colectare a datelor;
 • Utilizați un Model de Maturitate a Măsurării Performanței ca factor de succes în managementul performanței;
 • Identificați KPIs pentru monitorizarea atingerii obiectivelor stabilite;
 • Atrageți clienții potențiali prin utilizarea canalelor: blog, website, social media.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1 :
Înțelegerea, selectarea și documentarea KPIs

Aspecte cheie ale măsurării performanței

 • Înțelegerea managementului și măsurării performanței;
 • Rolul și valoarea adăugată a indicatorilor de performanță;
 • Clarificarea fundamentelor teoretice ale stabilirii obiectivelor și țintelor de performanță.

Discuție: Provocări în măsurarea performanței.

Selectarea Indicatorilor Cheie de Performanță

Exercițiu: Propunerea a cinci indicatori de performanță

 • Clarificarea terminologiei: Indicatori Cheie de Performanță – KPIs;
 • Abordare integrată a managementului performanței: de la strategie la rezultate;
 • Înțelegerea criteriilor de selecție a KPIs;
 • Tehnici de identificare și selecție a KPIs;
 • Revizuirea unor KPIs importanți.

Activitate de grup: Studiu de caz privind selecția KPIs

Documentarea Indicatorilor Cheie de Performanță

Exercițiu

 • Identificarea KPIs;
 • Documentarea KPIs;
 • Crearea template-ului pentru documentarea KPIs;
 • Tehnici de ințelegere și de rafinare a indicatorilor de performanță selectați;
 • Stabilirea țintelor pentru KPIs.

Activitate de grup: utilizarea template-urilor și a regulilor de documentare a KPIs

Colectarea datelor și raportarea performanței

 • Dezvoltarea și îmbunătățirea procesului de colectare a datelor;
 • Tehnici de mobilizare a echipei de custozi de date și activarea indicatorilor;
 • Crearea de rapoarte de performanță relevante;
 • Dezvoltarea de Dashboarduri, Scorecarduri de performanță;
 • Reguli în vizualizarea datelor.

Exercițiu: Generarea de valoare din rapoartele de performanță.


Agenda2

Ziua 2 :
Utilizarea inteligentă a indicatorilor de performanță

Analiza și utilizarea rezultatelor de performanță

 • Tehnici de analiză a afacerii (root cause analysis, deep dive);
 • Întâlnirile de evaluare a performanței;
 • Utilizarea KPIs pentru decizii și acțiuni generatoare de valoare;
 • Monitorizarea și îmbunătățirea KPIs (învățarea double loop).

Măsurarea performanței în practică

 • Capcane în măsurarea performanței;
 • Studii de caz din domeniu;
 • 10 smartKPIs analizați în detaliu.

Simulare: KPIs și Balanced Scorecard.

Factori de succes în managementul performanței

 • Utilizarea unui Model de Maturitate a Măsurării Performanței;
 • Crearea unei arhitecturi pentru măsurarea performanței;
 • Acuratețea datelor în raportarea performanței.

Studiu de caz: Etica și măsurarea performanței.

Aplicarea în organizații a cunoștințelor acumulate în timpul cursului

 • Sfaturi pentru implementarea și utilizarea inteligentă a KPIs;
 • Revizuirea materialelor de curs;
 • Utilizarea template-urilor esențiale în practică;
 • Aplicarea în organizații a ceea ce s-a învățat la curs;
 • Privire de ansamblu asupra cursului și concluzii;
 • Întrebări și răspunsuri; discuție liberă.

INCLUZIUNIGo To Top Button

Suport de curs

✔ Suport de curs
Participanții vor primi suportul de curs în format fizic și electronic, însoțit de notițele de curs în care se lucrează exercițiile, în format Excel.


Prezentare PDF

✔ Resurse în domeniu
Participanții vor primi un set de resurse, care cuprinde Arhitectura Sistemului de Management al Performanței, Dashboard, Documentare inițiative, Harta strategiei, Portofoliu inițiative, Proces de monitorizare al managementului performanței, Scorecard, Starea Dorită de Evoluție.


abonament-premium-trei-luni-integerperform

✔ Abonament Premium 3 luni
Participanții vor avea acces la peste 7000 de exemple KPIs, vor putea accesa 38 de câmpuri de documentare și exporta 500 de KPIs documentați. De asemenea, aceștia vor avea acces la raportul „Top 20 KPIs în 2010” și, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2010”.


Alte resurse

✔ Alte resurse
Participanții vor primi Infograficul The KPI Institute despre Indicatori Cheie de Performanță, care prezintă succint bune practici în lucrul cu indicatorii.

PARTICIPANȚIGo To Top Button

La cursurile noastre au participat persoane din organizații ca:

mobexpert-logo
romsys-logo
gral-medical-logo

Persoane interesate de managementul performanței
Antreprenori, analiști și profesioniști din orice domeniu interesați de managementul performanței vor dobândi cunoștințele necesare înțelegerii domeniului și recunoașterea profesională a competențelor obținute. Un aspect important al cursului este interactivitatea, tradusă printr-un număr ridicat de exerciții, studii de caz și exemple din practică. Oportunitatea de networking și împărtășirea cunoștințelor/experiențelor personale formează o experiență unică de învățare, care ajută la deprinderea mai facilă a abilităților de management al performanței.
Persoanele din top/middle/lower management
Persoanele din top/middle/lower management, indiferent de domeniul de expertiză, și organizațiile din care acestea fac parte, vor fi fericite să descopere din cursul „Indicatori de performanță: Măsurare, învățare, optimizare” un curs practic, care le oferă instrumentele și resursele necesare unei mai bune implementări a sistemului de management în cadrul companiilor.
Specialiști în domeniul managementului performanței
Pentru persoanele care lucrează în domeniul managementului performanței, ocupând poziții de Manager de Strategie, Manager de Performanță sau Arhitect de Performanță, este importantă obținerea unei atestări a nivelului de cunoștințe și abilități deținute. Pentru specialiști, nevoia de o mai mare rigoare în lucrul cu indicatorii este una dintre cele mai importante pe care cursul „Indicatori de performanță: Măsurare, învățare, optimizare” o adresează. Aceștia utilizează deja în cadrul companiilor anumite practici, au implementat anumite procese și instrumente, însă au nevoie să verifice dacă ceea ce fac este la nivelul standardelor, și astfel, să identifice oportunități de îmbunătățire. Specialiștii au nevoie de exemple de bune practici din domeniu, iar cursul este un bun prilej de învățare, nu numai de la facilitator – care aduce în discuție propria experiență, dar și de la ceilalți participanți, ocupanți ale unor poziții similare, în alte organizații.

FACILITATORGo to top button

mihai-toma
Mihai Toma ocupă funcţia de Business Research Analyst în cadrul INTEGERPERFORM, divizia europeană a The KPI Institute, autoritatea globală în domeniul Indicatorilor de Performanţă (KPIs).
Seminarii interne pentru implementarea unui sistem de management al performanţei în cadrul INTEGERPERFORM;
În calitate de facilitator, Mihai a dezvoltat şi livrat cursuri precum:

 • Seminarii interne pentru implementarea unui sistem de management al performanţei în cadrul INTEGERPERFORM;
 • Cursul „Indicatori de Performanţă: Măsurare, învăţare, optimizare” în cadrul proiectului de consultanţă realizat de INTEGERPERFORM pentru compania CELCO;
 • Curs Certificare Profesională Indicatori Cheie de Performanță, 31 martie – 2 aprilie 2014, Muscat, Oman (The KPI Institute)

În calitate de colaborator Integerperform, unic reprezentant al The KPI Institute in Romania,, a susţinut cursul – Indicatori de Performanţă: Măsurare, învăţare, optimizare (2013).

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREArrowToggle

Cursul „Indicatori de performanță: Măsurare, învățare, optimizare” oferă participanților un context al învățării experiențiale, cu un nivel înalt de interactivitate, în care aceștia:

 • Aplică în mod direct conceptele învățate prin prisma exercițiilor;
 • Analizează studii de caz și identifică soluții pentru provocările întâmpinate;
 • Utilizează template-uri pe care ulterior le pot personaliza pentru a răspunde propriilor nevoi organizaționale;
 • Contribuie cu propriile experiențe, împărtășindu-și bune practici din domeniu;
 • Fac parte dintr-un proces de evaluare a cunoștințelor dobândite de-a lungul cursului.

EVALUAREArrowToggle

La finalul zilei, participanții primesc un test pentru a se evalua cunoștințele dobândite la curs. Testul cuprinde 20 de întrebări iar punctajul maxim ce poate fi obținut este 20 de puncte. Pentru a primi diploma de recunoaștere a competențelor în acest domeniu, punctajul minim este de 10 puncte.

CONTACTArrowToggle

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Marius Mureșan
Specialist Relații Publice
Email: marius.muresan@kpiinstitute.com
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 747 675 087

TESTIMONIALEArrowToggle

„Cursul Indicatori de Performanță este practic și necesar oricărei companii interesate de măsurarea și managementul performanței. Are metodologie și instrumente foarte bine documentate, exemple pertinente și aplicabilitate.”
Andreea Nichifor | Humangest

„Cursul oferă suport teoretic necesar înțelegerii și aplicării unui sistem de măsurare a performanței în organizație. Mihai a facilitat transferul de informații impecabil. Este un curs la care ar trebui să participe toți managerii implicați într-un astfel de proces.”
Crăciun Irina, HR Director, Romelectro

„Este un curs foarte util. După participare, mi-am format niște idei mult mai structurate decât înainte. Îmi va fi folositor cu siguranță.”
Florin Ivan, Team Leader | RCS & RDS

RESURSEArrowToggle

 
• Resurse Complementare
-În curs de dezvoltare

FAQsArrowToggle

1. Care este valoarea adăugată oferită de acest curs?

Cursul este unic prin natura subiectului tratat, iar programul educațional oferit este unul amplu în domeniul Indicatorilor Cheie de Performanță. Trainerii care facilitează cursul dețin cunoștințele și experiența necesare unei abordări complexe a domeniului, cu exemple din practică. La finalul cursului, participanții vor dobândi o recunoaștere a competențelor privind Indicatorii Cheie de Performanță.

2. Este necesară o pregătire înainte de participarea la curs?

Participarea la curs nu este restricționată de pregătirea în prealabil sau de cercetare în domeniu. Prima sesiune din cadrul cursului este dedicată introducerii conceptelor de bază și familiarizării cu acestea, asigurând o bază comună de cunoștințe tuturor participanților.

3. Cum intru în posesia materialelor de curs și a celorlalte incluziuni?

Fiecare participant va primi prin email prezentarea cursului și un document Excel cu resurse utile în timp de 3 zile de la data finalizării cursului. Accesul la site-ul indicatorideperformanta.ro timp de 6 luni va fi acordat începând cu a doua zi de curs.

4. Există și alte materiale utile pe care le pot utiliza pentru pregătirea mea profesională continuă?

Ca follow-up al cursului, fiecare participant va primi acces la o serie de resurse relevante în domeniu. Materialele puse la dispoziție, linkurile disponibile la fiecare sesiune de curs, dar și linkurile adiționale către resurse recomandate de citit reprezintă suficiente oportunități de învățare, care să asigure o pregătire continuă. De asemenea, pentru menținerea la zi cu noutățile din domeniul managementului performanței, se recomandă accesarea blogului: http://www.indicatorideperformanta.ro/blog.

5. Poate participa o altă persoană la curs, în locul celei înscrise?

Dacă după înscrierea la curs, persoana se află în imposibilitatea de a mai participa, aceasta poate delega o altă persoană pentru participare, fără a se plăti o altă taxă.

Testimoniale

“Susținut în baza unei foarte bune experiențe practice și pedagogice, folosind metode de predare interactive, cursul și-a atins obiectivele propuse, eu personal însușindu-mi cunoștințele teoretice și abilitățile practice aferente, conducând astfel la creșterea cunoștințelor mele despre înțelegerea termenilor de Indicatori de performanță și aplicabilitatea lor în companie. Am resimțit beneficiile acestui curs atât eu personal cât și compania întrucât aceasta a fost recompensată prin inițierea introducerii unui sistem de performanță obiectiv.”

Mihaela Todor, Manager Resurse Umane, Electrogrup

NOUTĂȚI