INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Managementul Echipei

Managementul Echipei

INTRODUCEREIntroducere curs

La intersecția dintre execuția strategiei organizaționale și valorificarea resurselor umane se află necesitatea dezvoltării competențelor de managementul echipelor. Acest curs vă pregătește pentru construirea și conducerea echipelor cu scopul obținerii performanțelor dorite.
Cursul își propune să dezvolte competențe specifice managementului echipelor. Acesta cuprinde elemente de comunicare, leadership și urmărire a performanței în contextul managementului echipelor. Cursul Managementul Echipelor pune accentul asupra proceselor de învățare experiențială.

BENEFICIIGo Top Button

 • Înțelegerea rolului de manager de echipă prin prisma exercițiilor și studiilor de caz analizate;
 • Participanții interacționează și identifică soluții pentru provocările comune;
 • Mediul de învățare încurajează participanții să contribuie cu propriile idei, experiențe și bune practici identificate.

Obiective de învățare
La finalul cursului veți putea să:

 • Aplicați tehnici de stabilire a țintelor, obiectivelor și standardelor de performanță a echipei;
 • Conturați cadrul pentru feedback și delegare;
 • Identificați oportunitățile de îmbunătățire a performanțelor echipei;
 • Depășiți obstacolele ce împiedică angajamentul și cooperarea;
 • Creați cadrul comunicării eficiente între membrii echipei;
 • Identificați potențialul de dezvoltare a abilităților membrilor de echipă.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Înțelegerea managementului echipei
Exercițiu: Etapele formării unei echipe

 • Identificarea și măsurarea competențelor.

Exercițiu: Setarea de obiective

 • Stabilirea țintelor, obiectivelor și standardelor de performanță a echipei.

Studiu de caz: Alinierea activității cu obiectivele organizației

Utilizarea elementelor de managementul echipei

Exercițiu: Comunicarea în echipă

 • Construirea comunicării eficiente.

Exercițiu: Tehnici de oferire a feedback-ului

 • Managementul conflictelor în echipă;
 • Stiluri de leadership.

Exercițiu: Leadership personal

Valoarea generată și evaluarea performanței echipei
Studiu de caz: Gamification

 • Instrumente de măsurare a performanței echipei;
 • Performanța echipei și evaluarea rezultatelor;
 • Coaching și mentoring;
 • Ședința de revizuirea performanței.

Template: Planul de dezvoltare

INCLUZIUNIGo To Top Button

coperta-slideuri-curs

✔ Suport de curs
Participanții vor primi suportul de curs în format fizic și electronic, însoțit de fișele de lucru ale exercițiilor.

luna

✔ Abonament Premium 1 lună
Participanții vor avea acces la peste 7000 de exemple KPIs, vor putea accesa 38 de câmpuri de documentare și exporta 500 de KPIs documentați.
De asemenea, aceștia vor avea acces la raportul „Top 10 KPIs în 2010” și, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2010”.

incluziuni3

✔ Literatură de specialitate recomandată
Participanților li se oferă un document cu lista resurselor suplimentare ce pot fi accesate pentru a asigura un proces de învățare continuă.

PARTICIPANȚIGo To Top Button

Cine ar trebui să participe la curs?

Persoane interesate de managementul echipelor
Persoanele cu preocupări și interes pentru îmbunătățirea performanțelor de lucru în echipă vor dobândi cunoștințele necesare înțelegerii managementului echipelor. Dincolo de cunoașterea domeniului, aceștia au oportunitatea de a aplica imediat aspectele învățate, împreună cu restul participanților. Principalele componente de învățare pentru persoanele interesate de managementul echipelor țin de cunoaștere și aplicare.

Persoanele din top/middle/lower management
Participanții care ocupă în organizații poziții ce presupun managementul unei echipe, indiferent de expertiză, vor descoperi noi modalităţi de îmbunătățire a propriei activitați, precum şi a performanței echipei. Oportunitatea de networking și împărtășirea de bune practici atât din partea participanților cât și a trainerului poate oferi soluții la provocările existente în companii. Componenta de învățare pentru acest grup de persoane este reprezentată în principal de aspecte ale evaluării şi măsurării performanței.

Specialiști în managementului echipelor
Persoanele care utilizează anumite practici de managementul echipelor vor cunoaște noi perspective în domeniu, cursul reprezentând un bun prilej de a-şi extinde pregătirea. Aceștia deja dețin cunoștinte și abilități specifice, însă este necesar să evalueze sustenabilitatea practicilor utilizate şi să identifice oportunităţile de îmbunătăţire a acestora.

FACILITATORGo to top button

Raluca-Vintila
Cercetător în Management în cadrul INTEGERPERFORM, divizia europeană a The KPI Institute.

Alexandra Blaga este Specialist în Dezvoltarea Organizaţională și Formator în cadrul diviziei europene a The KPI Institute, autoritatea globală în domeniul Indicatorilor de Performanță (KPIs).

Alexandra este responsabilă de proiectul care vizează managementul performanţei angajaţilor, în cadrul The KPI Institute, prin care sistemul de management al performanţei angajaţilor este implementat în cadrul unui context definit, structurat şi culturalizat care susține excelența, luând cu acuratețe în considerare toți factorii care contribuie la un astfel de sistem de performanță.

De asemenea, Alexandra activează şi în aria de cercetare, iar contribuția sa în domeniul Managementului Performanței s-a concretizat în:

 • Documentarea riguroasă de indicatori cheie de performanță din 16 arii funcționale și 25 de industrii;
 • Dezvoltarea publicațiilor „KPI Dictionary” şi seria de rapoarte „Top 25 KPIs în 2013-2014”;
 • Scrierea de articole în domeniul performanţei la nivel individual pentru blogul oficial smartkpis.com și pentru revista de specialitate „Performance Magazine”.

În calitate de specialist şi formator acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări din România, Alexandra a susținut următoarele cursuri și workshopuri în scopul îmbunătățirii performanţei individuale a angajaţilor:

 • Cursul „Communication and soft skills” dezvoltat în 2014;
 • Cursul „Individual learning techniques” susţinut în 2012;
 • Workshopul „HR Procedures Flow” susținut în 2013.

Experiența profesională de 2 ani în domeniul resurselor umane într-o companie multinațională din industria auto, studiile masterale de Psihologie Organizaţională şi de Științe ale comunicării i-au definit capabilitățile de organizare, dezvoltare, comunicare și negociere. De asemenea funcțiile de specialist şi, ulterior, de generalist resurse umane i-au oferit posibilitatea şi responsabilitatea de a gestiona nevoile şi performanta a peste 600 de angajaţi.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREArrowToggle

Cursul presupune un nivel ridicat al interactivității, fiind concentrat asupra învățării bazate pe realitatea și interacțiunile organizaționale:

 • Include exerciții, studii de caz și simulări relevante;
 • Angajează participanții în discuții tematice;
 • Oferă contextul învățării experiențiale.

EVALUAREArrowToggle

La începutul și la finalul fiecărei sesiuni participanții își vor evalua cunoștințele prin intermediul întrebărilor de verificare. Pentru o abordare integrată, la finalul cursului aceștia își vor evalua cunoștințele acumulate prin intermediul unui test ce conține 40 de întrebări. Pentru a primi diploma de recunoaștere a competențelor în acest domeniu, punctajul minim este de 20 puncte.

LOCAȚIEGo to Top button

Hotel Grand Plaza București
Calea Dorobantilor 5-7, Sector 1,
București, România
(+4021) 201 5000
(+4021) 201 1888
reservations@hojoplaza.ro
http://www.hojoplaza.ro/

DATĂArrowToggle

16 Decembrie

Dată desfăşurare

02 Decembrie

Early bird

09 Decembrie

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEArrowToggle

 • Taxă participare:
  185 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  160 Euro + TVA** – înscrierea cu două săptămâni înainte de curs
  140 Euro + TVA*** – înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Integerperform, unic reprezentant al The KPI Institute in Romania,

CONTACTArrowToggle

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Marius Mureșan
Specialist Relații Publice
Email: marius.muresan@kpiinstitute.com
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 747 675 087

TESTIMONIALEArrowToggle

“Curs nou în oferta de cursuri”

RESURSEArrowToggle

• Template setarea obiectivelor membrilor echipei
Instrumentul ajută la identificarea conexiunii dintre obiectivele individuale şi obiectivele echipei. Cunoaşterea obiectivelor individuale contribuie la o distribuţie potrivită a sarcinilor. Instrumentul ajută la creşterea vizibilităţii în ceea ce priveşte contribuţia membrilor pe termen lung la activitatea echipei.

• Template plan individual de dezvoltare
Instrumentul oferă claritate în procesul de dezvoltare profesională, evidenţiind paşii de urmat pentru ca obiectivele de dezvoltare să fie îndeplinite. Dezvoltarea unui plan individual contribuie la creşterea angajamentului individului faţă de obiectivele anterior stabilite.
Instrumentul ajută la monitorizarea progresului realizat şi la identificarea zonelor de dezvoltare ce necesită acţiune suplimentară.

FAQsArrowToggle

1. De ce este important să cunosc domeniul managementului echipelor?

Performanța reprezintă o acțiune colectivă, context în care procesul de stabilire a obiectivelor de echipă și alocare a sarcinilor în cadrul acesteia devin aspecte cheie. Pentru ca interacțiunea permanentă dintre membrii echipei să conducă la performanță, succes și să genereze valoare adăugată, este esențială cunoașterea și stăpânirea domeniului.

2. Care este valoarea adăugată de acest curs?

Cursul reprezintă o combinație de elementele de la comunicare și feedback până la leadership, coaching și mentoring, precum și altele care se concentrează puternic pe a dezvolta competențele strategice de managementul echipelor. Învățarea prin exercițiu și antrenarea la discuții deschise determină participanții să folosească propriile resurse pentru a identifica răspunsuri la provocări întâmpinate în practică. Cursul reprezintă totodată o oportunitate de socializare cu persoane care au același domeniu de interes.

3. Ce alte cursuri pot urma după cursul de Managementul Echipelor?

Experiența de învățare din cadrul cursului poate fi completată prin participarea la cursuri precum:
Criteriile de Performanţă, Evaluarea şi îmbunătăţirea Performanţei Angajaţilor;
Implementarea şi Optimizarea Programelor de Implicare Emoţională a Angajaţilor (employee engagement);
Implementarea Programelor de Managementul Succesiunii.

4. Pentru a participa la curs este necesar să dețin experiență în managementul echipelor?

Cursul este adresat atât persoanelor cu experiență cât și celor fără experiență în domeniu. Acesta este construit astfel încât pentru ambele categorii de participanți să fie create experiențe relevante de învățare. Prima sesiune a cursului asigură un fundament comun de cunoștințe pentru toți participanții.

5. Poate participa o altă persoană la curs, în locul celei înscrise?

Dacă după înscrierea la curs, persoana se află în imposibilitatea de a mai participa, aceasta poate delega o altă persoană pentru participare, fără a se plăti o altă taxă.

Data

16 Decembrie

Locație

Hotel Grand Plaza,Calea Dorobanților 5-7, Sector 1,
București, România

Taxă de participare

185 Euro + TVA*

Reduceri

160 Euro + TVA**
140 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferențiale la cazare, vă rugăm să ne contactați.

Persoană de contact

Marius Mureșan
Specialist Relații Publice
Email: marius.muresan@kpiinstitute.com
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 747 675 087

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

Broșură Curs

catalog-de-cursuri

Testimoniale

„Susținut în baza unei foarte bune experiențe practice și pedagogice, folosind metode de predare interactive, cursul și-a atins obiectivele propuse, eu personal însușindu-mi cunoștințele teoretice și abilitățile practice aferente, conducând astfel la creșterea cunoștințelor mele despre înțelegerea termenilor de Indicatori de performanță și aplicabilitatea lor în companie. Am resimțit beneficiile acestui curs atât eu personal cât și compania întrucât aceasta a fost recompensată prin inițierea introducerii unui sistem de performanță obiectiv.”

Mihaela Todor, Manager Resurse Umane, Electrogrup

NOUTĂȚI