INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Implementarea şi Optimizarea Programelor de Implicare Emoţională a Angajaţilor

Implementarea şi Optimizarea Programelor de Implicare Emoţională a Angajaţilor

INTRODUCEREIntroducere curs

Cursul este structurat ca un program interactiv care se desfășoară pe parcursul unei zile și oferă informații pentru înțelegerea factorilor care influențează implicarea angajaților, metodelor de măsurare a implicării angajaților și coordonarea proceselor pentru creșterea implicării angajaților.
Urmărind cercul „virtuos” al implicării angajaților, cursul clarifică relația dintre bunăstarea angajaților, implicare, productivitate și managamentul performanței.

BENEFICIIGo Top Button

 • Înțelegerea procesului de implicare a angajaților și deprinderea abilităților de a-l folosi și implementa în propria organizație;
 • Înțelegerea și aplicarea metodelor și instrumentelor de măsurare și planificare a implicării angajaților;
 • Înțelegerea rolului planului de acțiune, a trainingurilor și a altor eforturi în implicarea angajaților;
 • Identificarea etapelor care pun în dificultate implementarea programelor de implicare a angajaților și cum trebuie abordate aceste situații;
 • Prezentarea celor mai bune practici din domeniu prin intermendiul studiilor de caz;
 • Resurse complementare oferite în urma cursului care să ajute implementarea unui astfel de program.

Obiective de învățare
La finalul cursului veți putea să:

 • Folosiți instrumente de colectare și analiză a datelor (teme, chestionare, interviuri, focus grupuri) pentru a obține rezultate concrete;
 • Realizați un plan de acțiune pentru creșterea implicării angajaților într-un mediu de învățare;
 • Măsurați implicarea angajaților prin chestionare;
 • Realizați traininguri și comunicări pe tema implicării angajaților;
 • Identificați modalități pentru a depăși situații dificile în procesul de implementare a programelor de implicare a angajaților.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Sesiunea 1: Introducere în implicarea emoțională a angajaților
Activitate de grup: Definirea conceptului de implicare a angajaților

 • Dezbateri: Implicarea angajaților – Pros & Cons;
 • Implicarea angajaților vs. managementul performanței;
 • Implicarea angajaților vs. satisfacția muncii;
 • Implicarea angajaților vs. motivarea angajaților.

Studiu de caz

Sesiunea 2: Măsurarea implicării angajaților
Template-uri: exemple de chestionare, exemple de rapoarte;

 • Chestionare de evaluare a implicării angajaților;
 • Rapoarte privind implicarea angajaților;
 • Selectarea furnizorilor („employee engagement suppliers”);
 • Numere vs. comportamente în implicarea angajaților.

Sesiunea 3: Încurajarea implicării angajaților
Simulare: Crearea unui plan de acțiune pentru implicarea angajaților

 • Implicarea angajaților este „molipsitoare”;
 • Implicarea angajaţilor la nivelul echipei;
 • Cum să conduci întâlnirile pentru implicarea angajaților;
 • Cum să creezi planuri de acțiune pentru implicarea angajaților.

Template-uri: planul de acțiune, agenda întâlnirii.

Sesiunea 4: Planificarea eforturilor de implicare a angajaților în organizație
Exercițiu: Comunicarea rezultatelor unui chestionar

 • Viziunea de ansamblu asupra procesului de implicare a angajaților („employee engagement roadmap”);
 • Calendarul pentru planificarea training-urilor, datele de trimitere a chestionarelor, raportare și comunicări („employee engagement calendar”);
 • Training și comunicări pentru implicarea angajaților;
 • Comunicări – implicarea angajaților;
 • Implicarea angajaților și concepte similare (well-being).

INCLUZIUNIGo To Top Button

Suport de curs Cristina

✔ Suport de curs
Participanții vor primi suportul de curs în format fizic și electronic, însoțit de fișele de lucru în care se lucrează exercițiile pe parcursul zilei.

luna

✔ Abonament Premium 1 lună
Participanții vor avea acces la peste 7000 de exemple KPIs, vor putea accesa 38 de câmpuri de documentare și exporta 500 de KPIs documentați.
De asemenea, aceștia vor putea descărca raportul „Top 10 KPIs în 2010” și, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2010”.

Literatură de specialitate recomandată

✔ Literatură de specialitate recomandată
Participanților li se oferă un document Microsoft Excel cu resurse suplimentare ce pot fi accesate pentru mai multe informații cu privire la implicarea angajaților.

PARTICIPANȚIGo To Top Button

La cursurile noastre au participat persoane din organizații ca:

servier-pharma-logo

process-solutions-logo

cez-romania-logo

axa-logo

Cine ar trebui să participe la curs?

Persoane interesate de programe de implicare emoțională a angajaților
Antreprenori, analiști și profesioniști din orice domeniu interesați de programe de implicare emoțională a angajaților vor dobândi cunoștințele necesare pentru a înțelege factorii de influență și diferitele modalități pentru creșterea gradului de implicare la locul de muncă. Abordarea cursului se bazează pe oferirea de exemple, studii de caz și exerciții practice, ce formează o experiență unică de învățare.

Persoanele din top/middle/lower management
Persoanele din top/middle/lower management, indiferent de domeniul de expertiză interesate de creșterea implicării emoționale în echipa sau departamentul lor, și organizațiile din care acestea fac parte, vor fi fericite să descopere modalități ingenioase de creștere a gradului de implicare a angajaților. Cursul asigură înțelegerea instrumentelor și resursele necesare pentru o implementare cu succes a unui program de implicare emoțională a angajaților. Oportunitatea de networking și împărtășirea experiențelor din cadrul propriilor organizații reprezintă o experiență de învățare foarte utilă. Împărtășirea de bune practici atât din partea participanților cât și a trainerului poate oferi soluții la provocările existente în organizații.

Specialiști în domeniul resurselor umane
Pentru persoanele care lucrează în domeniul resurselor umane, ocupând poziții de Consultant Resurse Umane, Specialist în Resurse Umane, Manager sau Partener Resurse Umane, este importantă obținerea unei recunoașteri a cunoștințelor în implementarea programelor de creștere a implicării emoționale a angajaților. De asemenea, aceștia trebuie să fie conștienți de necesitatea menținerii unui capital uman implicat în cadrul organizației. Pentru specialiști, nevoia de o mai mare rigoare în implementarea și gestionarea programelor de implicare a angajaților este una dintre cele mai importante aspecte tratate de curs. Acest curs va oferi specialiștilor instrumentele și metodologia necesare pentru implementarea cu succes a programelor de implicare emoțională a angajaților la locul de muncă.

FACILITATORGo to top button

Cristiana-Blaga
Specialist în Dezvoltarea Organizaţională și Formator

Alexandra Blaga este Specialist în Dezvoltarea Organizaţională și Formator în cadrul diviziei europene a The KPI Institute, autoritatea globală în domeniul Indicatorilor de Performanță (KPIs).

Alexandra este responsabilă de proiectul care vizează managementul performanţei angajaţilor, în cadrul The KPI Institute, prin care sistemul de management al performanţei angajaţilor este implementat în cadrul unui context definit, structurat şi culturalizat care susține excelența, luând cu acuratețe în considerare toți factorii care contribuie la un astfel de sistem de performanță.

De asemenea, Alexandra activează şi în aria de cercetare, iar contribuția sa în domeniul Managementului Performanței s-a concretizat în:

 • Documentarea riguroasă de indicatori cheie de performanță din 16 arii funcționale și 25 de industrii;
 • Dezvoltarea publicațiilor „KPI Dictionary” şi seria de rapoarte „Top 25 KPIs în 2013-2014”;
 • Scrierea de articole în domeniul performanţei la nivel individual pentru blogul oficial smartkpis.com și pentru revista de specialitate „Performance Magazine”.

În calitate de specialist şi formator acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări din România, Alexandra a susținut următoarele cursuri și workshopuri în scopul îmbunătățirii performanţei individuale a angajaţilor:

 • Cursul „Communication and soft skills” dezvoltat în 2014;
 • Cursul „Individual learning techniques” susţinut în 2012;
 • Workshopul „HR Procedures Flow” susținut în 2013.

Experiența profesională de 2 ani în domeniul resurselor umane într-o companie multinațională din industria auto, studiile masterale de Psihologie Organizaţională şi de Științe ale comunicării i-au definit capabilitățile de organizare, dezvoltare, comunicare și negociere. De asemenea funcțiile de specialist şi, ulterior, de generalist resurse umane i-au oferit posibilitatea şi responsabilitatea de a gestiona nevoile şi performanta a peste 600 de angajaţi.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREArrowToggle

Cursul „Implementarea şi optimizarea programelor de implicare emoţională a angajaţilor” se bazează pe învățare experiențială prin intermendiul căreia participanții:

 • Descoperă conceptele teoretice prin exerciții interactive;
 • Sunt puși în diferite situații ce pot apărea în organizații în cadrul exercițiilor de simulare, cu scopul de analiza abordarea care au avut-o și a identifica abordarea cea mai potrivită;
 • Analizează studii de caz și identifică soluții pentru provocările întâmpinate;
 • Contribuie cu propriile experiențe, împărtășindu-și bune practici din domeniu;

EVALUAREArrowToggle

La finalul zilei, participanții primesc un test pentru a se evalua cunoștințele dobândite la curs. Testul cuprinde 20 de întrebări, iar punctajul maxim ce poate fi obținut este 20 de puncte. Pentru a primi diploma de recunoaștere a competențelor în acest domeniu, punctajul minim este de 10 puncte.

LOCAȚIEGo to Top button

Hotel Grand Plaza, București
Calea Dorobanților 5-7, Sector 1,
România
(+4021) 201 5000
(+4021) 201 1888
reservations@hojoplaza.ro
http://www.hojoplaza.ro/

DATĂArrowToggle

10 Decembrie

Dată desfăşurare

27 Noiembrie

Early bird

03 Decembrie

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEArrowToggle

 • Taxă participare:
  185 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  165 Euro + TVA** înscrierea și plata cu două săptămâni înainte de curs
  145 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Integerperform, unic reprezentant al The KPI Institute in Romania,

CONTACTArrowToggle

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Marius Mureșan
Specialist Relații Publice
Email: marius.muresan@kpiinstitute.com
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 747 675 087

TESTIMONIALEArrowToggle

„Implementarea şi optimizarea programelor de implicare emoţională a angajaţilor (employee engagement) reprezintă un curs introductiv în domeniu, util celor care vor să obţină informaţii generale. Cursul este bine structurat, facilitatorul a fost foarte bine pregătit şi a putut să răspundă concludent la toate întrebările adresate ”
Iulia Birău, HR Coordinator, Process Solutions

„Implementarea si optimizarea programelor de implicare emotionala a angajatilor (employee engagement) este un curs foarte bine structurat, cu informatii utile in timpul caruia am avut ocazia sa descopar modalitatea de lucru din companii cu rezultate bune in aceasta arie. Utile au fost si link-urile furnizate de catre facilitator.”
Seba Simona, HR Analyst, AXA Life Insurance

RESURSEArrowToggle

• Calendar anual pentru programul de implicare al angajaților
Acest calendar este un exemplu pentru planificare implementării unui program de creșterea implicării angajaților. Acest instrument este util participanțiilor care se regăsesc la început de drum sau pentru cei care vor să își rafineze procesele deja existente în acest sens.

FAQsArrowToggle

1. Care este valoarea adăugată oferită de acest curs?

Înțelegerea factorilor ce determină implicarea angajaților și a metodelor de măsurare va aduce plus valoare organizației, deoarece permite un management eficient al acestei dimesiuni a resurselor umane. Studiile au demostrat că angajații cu nivel de implicare ridicat sunt mai inovatori, mai productivi și au un impact pozitiv asupra calității produselor și serviciilor, a satisfacției clienților și profitabilității.

2. Este necesară o pregătire înainte de participarea la curs?

Participarea la curs nu este restricționată de pregătirea în prealabil sau de cercetare în domeniu. Prima sesiune din cadrul cursului este dedicată introducerii conceptelor de bază și familiarizării cu acestea, asigurând o bază comună de cunoștințe tuturor participanților.

3. Cum intru în posesia materialelor de curs sau a incluziunilor?

Fiecare participant va primi prin email incluziunile în timp de 3 zile de la finalizarea cursului.
Accesul la site-ul www.indicatorideperformanta.ro, timp de 1 lună va fi acordat începând cu a doua zi după finalizarea cursului.

4. Există și alte materiale utile pe care le pot utiliza pentru pregătirea mea profesională continuă?

În urma cursului, fiecare participant va primi un document cu literatura de specialitate recomandată. Pe lângă aceste articole, cărți și rapoarte de cercetare, participanții pot citi articole pe teme relevante în cadrul blogului:http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/ .

5. Poate participa o altă persoană la curs, în locul celei înscrise?

Dacă după înscrierea la curs, persoana se află în imposibilitatea de a mai participa, aceasta poate delega o altă persoană pentru participare, fără a se plăti o altă taxă.

Data

10 Decembrie

Locație

Hotel Grand Plaza, Calea Dorobanților 5-7, Sector 1,
București, România

Taxă de participare

185 Euro+TVA*

Reduceri

165 Euro +TVA**
145 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Persoană de contact

Marius Mureșan
Specialist Relații Publice
Email: marius.muresan@kpiinstitute.com
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 747 675 087

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

Broșură Curs

catalog-de-cursuri

Testimoniale

„Cursul, în termeni de structură și mod de livrare, s-a pliat foarte bine pe nevoile diferite ale participanților, oferind informanții relevante atât pentru practicieni cu experiență de lucru cu un sistem de management al performanței, cât și pentru cei care nu au avut ocazia să fie parte dintr-un astfel de proces până acum.”

Florentina Greger, Head of Human Resources, Zitec

NOUTĂȚI