INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Evaluarea Performanței Serviciilor IT

Evaluarea Performanței Serviciilor IT

Performanta-Logistica1Performanta-Logistica2Performanta-Logistica3Performanta-Logistica4Performanta-Logistica5

INTRODUCEREIntroducere

Pentru orice organizație, este important ca fiecare investiție să se traducă în valoare adăugată. Pentru atingerea acestui scop, companiile se concentrează pe managementul performanței, eliminând totodată activitățile și procesele ce nu aduc valoare. Nevoia organizațiilor de a obține valoare din investițiile lor și de a deveni proactive solicită atenție și asupra managementului performanței în zona IT. Managementul performanței în IT este deseori un aspect care ține de atingerea obiectivelor strategice, organizaționale, dar și de control în organizație. Investițiile în serviciile IT duc frecvent la rezultate neașteptate, incerte, indezirabile. Astfel, stabilirea și folosirea unor indicatori de performanță pentru a evalua corect contribuțiile serviciilor IT la valoarea întregii organizații reprezintă o necesitate

BENEFICIIGo Top Button

 • Cunoașterea proceselor de managementul performanței specifice IT-ului;
 • Înțelegerea metodelor de evaluare a performanței serviciilor IT;
 • Realizarea unei liste cu indicatori cheie de performanță folosiți în evaluarea servicilor IT;
 • Exersarea implementării sistemului de evaluare a performanței serviciului IT;
 • Înțelegerea diferențelor dintre SLA, OLA, UC și impactul acestora.

Obiective de învățare
La finalul cursului veți putea să:

 • Cunoașteți metodele de evaluare a performanței serviciilor IT;
 • Identificați indicatorii de performanță ce pot fi utilizați în fiecare dintre fazele de implementare a unui serviciu IT;
 • Distingeți diferențele între SLA (Service-Level Agreement), OLA (Operational-Level Agreement) și UCs (Underpinning Contract);
 • Identificați indicatorii de performanță în toate fazele de implementare a unui serviciu IT;
 • Interpretați rezultatele analizei KPIs.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1:
Concepte de bază ale Managementului Performanței în industria IT

 • Sesiunea 1 – Structura unui sistem de management al performanței în IT
 • Sesiunea 2 – Ce este un serviciu IT și care sunt componentele sale?
 • Sesiunea 3 – Cum stabilim SLA (Service-Level Agreement), OLA (Operational-Level Agreement) și UCs (Underpinning Contract)? Care sunt riscurile și care sunt beneficiile? Ce impact au acestea asupra Sistemului de Management al performanței raportat la serviciul IT?
 • Sesiunea 4 – Indicatori de performanță – ciclul de viață în fiecare fază de livrare a unui serviciu: proiect, mentenanță, eliminare/schimbare.

Agenda2

Ziua 2:
Definirea indicatorilor de performanță, procesarea acestora și interpretarea lor

 • Sesiunea 5 – Identificarea indicatorilor de performanță în toate fazele de implementare a unui serviciu IT
 • Sesiunea 6 – Selecția și definirea indicatorilor de performanță a unui serviciu IT
 • Sesiunea 7 – Procesarea datelor colectate și analiza acestora(legătura între diverse faze ale livrării unui serviciu IT, integrarea datelor)
 • Sesiunea 8 – Interpretarea rezultatelor analizei și identificarea unor inițiative de îmbunătățire privind calitatea livrării serviciilor.

INCLUZIUNIGo To Top Button

Evaluarea-performantei-serviciilor-IT

✔ Suport de curs
Participanții vor primi suportul de curs în format fizic și electronic, însoțit de fișele în care se lucrează exercițiile pe parcursul cursului

Andrada-Incluziuni3

✔ Resurse în domeniu
Participanții vor primi un set de Indicatori Cheie de Performanţă specifici proceselor ITIL.

luna

✔ Abonament Premium 2 luni
Participanții vor avea acces la peste 7000 de exemple KPIs, vor putea accesa 38 de câmpuri de documentare și exporta 500 de KPIs documentați.
De asemenea, aceștia vor avea acces la raportul „Top 20 KPIs în 2010” și, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2010”

Incluziuni3

✔ Alte resurse
Participanții vor primi Infograficul despre Indicatori Cheie de Performanță, realizat de către The KPI Institute, care prezintă succint bune practici în lucrul cu indicatorii.

 

PARTICIPANȚIGoTop

Cine ar trebui să participe la curs?

Cursul se adresează persoanelor interesate de măsurarea şi evaluarea performanţei în cadrul serviciilor IT şi care doresc să înţeleagă atât structura unui sistem de managementul performanței în IT, cât şi caracteristicile SLA, OLA și UC . Unul dintre cele mai mari beneficii ale acestui curs este oportunitatea de a învăța de la experţi în domeniu modalităţile de utilizare a Indicatorilor Cheie de Performanţă potriviți şi interpretarea datelor în scopul îmbunătățirii performanței. Cursul se bazează pe oferirea de exemple, studii de caz și exerciții practice, ce formează o experiență unică de învățare.

Specialiști în domeniul IT
Pentru persoanele care lucrează în domeniul IT, ocupând poziții de Manager IT, Business Manager sau Consultant IT este importantă înţelegerea şi identificarea unui sistem de managementul performanţei în domeniul IT. Nevoia de o mai mare rigoare în lucrul cu indicatorii de performanţă în cazul specialiştilor este unul dintre cele mai importante aspecte adresate prin cursul Evaluarea performanței serviciilor IT. Specialiștii au nevoie de exemple de bune practici din domeniu, iar cursul este un bun prilej de învățare, nu numai de la facilitator – care aduce în discuție propria experiență, dar și de la ceilalți participanți, ocupanți ale unor poziții similare, în alte organizații.

FACILITATORGoTop

facilitator

Nicoleta Pulbere are experiență în management operațional, leadership, project management și strategie.

Lucrează în domeniul IT de mai bine de 10 ani, în companii cu renume, precum: Vodafone, Siemens și OMV Petrom. În ultimii ani și-a concentrat activitatea spre aria de monitorizare, măsurare, stabilire indicatori și îmbunătățire continuă a performanței serviciilor.

Are experiență practică în implementare de proiecte din domeniul managementul performanței: Dashboard, Balanced Scorecard, Performance Evaluation Matrix, New Employee Onboarding plus Program, Resource Planning și IT costs Benchmarking.

A participat la designul, implementarea și, în prezent, coordonarea tuturor proceselor ITIL implementate în OMV Petrom: Incident Management – Certificat M3 Maturity Level, Request Fulfillment – Certificat M3 Maturity Level, Change Management – Certificat M3 Maturity Level, Service Asset and Configuration – Certificat M3 Maturity Level, Service Catalogue Management – Certificat M3 Maturity Level, Event Management, Problem Management, Knowledge Management și Continual Service Improvement.

Deține certificări profesionale care atestă nivelul experienței și al profesionalismului: Certificare KPI Professional, Certificări ITIL: Foundation, Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation, Continual Service Improvement, Expert: Managing Across Lifecycle.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Cursul „Evaluarea performanței serviciilor IT” oferă participanților un context al învățării experiențiale, cu un nivel înalt de interactivitate, în care aceștia:

 • Aplică în mod direct conceptele învățate prin prisma exercițiilor;
 • Analizează studii de caz şi interpretează rezultatele;
 • Contribuie cu propriile experiențe, împărtășindu-și bune practici din domeniu;
 • Fac parte dintr-un proces de autoevaluare atât înaintea, cât şi la finalul cursului pentru a verifica cunoștințele dobândite

EVALUAREGo To Top Button

La finalul cursului, participanții primesc un test de evaluare a cunoștințelor dobândite la curs. Testul constă în 20 de întrebari, iar punctajul maxim ce poate fi obținut este de 20 de puncte. Pentru a primi diploma de recunoaștere a competențelor în acest domeniu, punctajul minim este de 10 puncte.

LOCAȚIEGo To Top Button

Bucuresti

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

5-6 oct. 2016

Dată desfăşurare

21 sept. 2016

Early bird

28 sept. 2016

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  320 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  280 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  250 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

In curs de dezvoltare

RESURSEGo To Top Button

resurse

Resurse Complementare
-În curs de dezvoltare

FAQsGo To Top Button

1. Care este valoarea adăugată oferită de acest curs?

Înțelegerea şi evaluarea în mod corect a performanţei în domeniul IT reprezintă principalele avantaje ale participării la acest curs. Participanţii au posibilitatea de a împărtăşi experienţe şi bune practici în cadrul discuţiilor de grup şi a exerciţiilor.

2. Cum intru în posesia materialelor de curs sau a incluziunilor?

Fiecare participant va primi prin email incluziunile în timp de 3 zile de la finalizarea cursului.
Accesul la site-ul www.indicatorideperformanta.ro, timp de 3 luni va fi acordat începând cu a doua zi de la finalizarea cursului.

3. Este necesară o pregătire înainte de participarea la curs?

Participarea la curs nu este restricționată de pregătirea în prealabil sau de cercetare în domeniu. Prima sesiune din cadrul cursului este dedicată introducerii conceptelor de bază și familiarizării cu acestea, asigurând o bază comună de cunoștințe tuturor participanților.

4. Există și alte materiale utile pe care le pot utiliza pentru pregătirea mea profesională continuă?

În urma cursului, fiecare participant va primi un document cu literatura de specialitate recomandată. Pe lângă aceste articole, cărți și rapoarte de cercetare, participanții pot citi articole pe teme relevante în cadrul blogului:www.indicatorideperformanta.ro/blog .

5. Poate participa o altă persoană la curs, în locul celei înscrise?

Dacă după înscrierea la curs, persoana se află în imposibilitatea de a mai participa, aceasta poate delega o altă persoană pentru participare, fără a se plăti o altă taxă.

Data

5-6 oct. 2016

Locaţie

Bucuresti

Taxă de participare

320 Euro+TVA*

Reduceri

280 Euro +TVA**
250 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

 
NOUTĂȚI