INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Management Intercultural

Management Intercultural

INTRODUCEREIntroducere curs

Cursul este structurat ca un program interactiv care se desfășoară pe parcursul a două zile și oferă pregătire participanților pentru a înțelege diferențele culturale și pentru a stimula dezvoltarea și creativitatea în condiții de diversitate.

BENEFICIIGo Top Button

 • Exersarea utilizării variabilelor culturale prin intermediul studiilor de caz și a exercițiilor aplicate în domeniul de management intercultural;
 • Înțelegerea folosirii variabilelor culturale la nivel de organizație, departament și angajat;
 • Acces la resurse și instrumente ale managementului intercultural.

Obiective de învățare
La finalul cursului veți putea să:

 • Înțelegeți mai bine diferențele culturale și cum acestea afectează mediul de afaceri și managementul.
 • Îmbunătățiți comunicarea și relațiile profesionale în cadrul unor echipe multiculturale.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1:Introducere în managementul intercultural

 • Terminologie;
 • Ce înțelegem prin cultură? (modele, cultura ca „distribuție normală”);
 • Aspecte culturale românești.

Dimensiunile culturale

 • Teoriile lui Hofstede, Trompenaars, Schwartz;
 • Rezultatele analizei dimensiunilor culturale pentru România.

Atitudinile față de risc și preferințele de timp, ca aspecte culturale

 • Analiză interculturală comparativă;
 • Implicații pentru managerul intercultural.

Studii de caz, evaluări personale și sugestii pentru performanța în business

 • Relațiile și regulile. Cultura universalistă vs. Cultura particularistă;
 • Grupul și individul. Cultura individualistă vs. Cultura colectivistă;
 • Sentimentele și relațiile. Cultura afectivă vs. Cultura neutră. Comunicarea interculturală;
 • Cât de mult ne implicăm? Cultura specifică vs. Cultura difuză.

Teste situaționale: autoevaluare culturală

agenda2

Ziua 2: Cultura corporativă, diversitatea și elementele de negociere
Cultura corporativă. Tipuri și studii de caz

 • Cultura „familistă”;
 • Cultura „Eiffel Tower”;
 • Cultura „incubator”;
 • Cultura „rachetă ghidată”.

Dilemele culturale

 • Diferențele culturale. Exemple de dileme;
 • Reconcilierea diferențelor culturale;
 • Studiu de caz: Africa de Sud.

Diversitatea, element cheie al managementului performanței

 • Componentele diversității;
 • Managementul diversității. Strategii;
 • Echipele multiculturale.

Negocierea și rezoluția conflictelor

 • Procesul negocierii;
 • Procesul rezoluției conflictelor;
 • Implicațiile culturale și optimizarea acestor procese;
 • Concluzii – importanța gestionării diferențelor culturale, sugestii.

INCLUZIUNIGo To Top Button

coperta-slideuri-curs

✔ Suport de curs
Participanții vor primi suportul de curs în format fizic și electronic, însoțit de notițele de curs în care se lucrează exercițiile, în format Excel.

Abonament Premium 3 luni

✔ Abonament Premium 3 luni
Participanții vor avea acces la peste 7000 de exemple KPIs, vor putea accesa 38 de câmpuri de documentare și exporta 500 de KPIs documentați. De asemenea, aceștia vor avea acces la raportul „Top 10 KPIs în 2010” și, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2010”.

Alte resurse

✔ Alte resurse
Participanții vor primi Infograficul despre Indicatori Cheie de Performanță, realizat de către The KPI Institute, care prezintă succint bune practici în lucrul cu indicatorii.

PARTICIPANȚIGo To Top Button

Cine ar trebui să participe la curs?

Angajați ai firmelor multinaționale
Angajatul unei firme multinaționale va înțelege cum se manifestă aspectele interculturale la locul de muncă și își va îmbunătăți abilități precum comunicarea, relațiile profesionale în echipele multiculturale și rezoluția conflictelor. Participanții vor avea acces la analize privind atitudinile față de risc și preferințele de timp, la studii de caz privind dilemele culturale și reconcilierea diferențelor culturale, precum și la evaluări personale și idei privind performanța în mediul de afaceri. Aceștia vor înțelege care sunt relațiile și regulile culturilor, manifestările și gradul de implicare, precum și comunicarea interculturală în diversele tipuri de culturi. La finalul acestui curs, participanții vor avea imaginea diferențelor culturale și uneltele pentru gestionarea lor.

Persoane din top/middle/low management
Unul dintre cele mai mari beneficii al acestui curs este faptul că însușirea Managementului Intercultural garantează managerilor oportunitatea înțelegerii impactului culturii asupra sectorului de management, identificării zonelor unde diferențele culturale reprezintă o provocare și conducerii responsabile a unei echipe într-un mediu multicultural. Managerii vor avea astfel ocazia să înțeleagă diferențele culturale și cum acestea afectează mediul de afaceri și managementul, să învețe etichetele de business, precum și să gestioneze eficient interculturalitatea. Aceștia vor fi capabili să înțeleagă cultura corporatistă prin parcurgerea unor diverse studii de caz privind tipurile de culturi și vor înțelege implicațiile culturale și optimizarea proceselor de negociere și rezoluție a conflictelor. În urma cursului, managerii vor putea să ofere consiliere despre cum ar trebui abordate diferențele culturale pentru a maximiza potențialul unei echipe multiculturale.

Persoane care colaborează cu firme din afara României
Pentru acest tip de participanți, cursul de management intercultural va contribui semnificativ la dezvoltarea abilităților și modalităților de abordare cu privire la problemele interculturale. Cursul va aduce informații relevante cu privire la înțelegerea culturii mediului de afaceri și va prezenta rezultatele analizei dimensiunilor culturale pentru România, sub forma unui studiu de caz. Participanții își vor îmbunătăți abilități precum comunicarea și rezoluția conflictelor, și vor fi capabili să înțeleagă că diferitele perspective culturale sunt o necesitate pentru obținerea unui avantaj competitiv în economia globală curentă. Cursul este menit să stimuleze creativitatea în condiții de diversitate și să determine participanții să conștientizeze normele și comportamentele culturale.

FACILITATORGo to top button

andrada-ghete
Cercetător Economist în Management și Trainer

Master of Science in
Consumer Affairs, Doctorand

Andrada-Iulia Ghețe este Cercetător Economist în Management și Trainer în cadrul INTEGERPERFORM, divizia europeană a The KPI Institute, autoritatea globală în domeniul Indicatorilor de Performanță (KPIs).

Andrada gestionează primul proiect de benchmarking al The KPI Institute, prin care realizează o analiză comparativă în cadrul sectorului medical al statelor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului. Ea este și unul dintre editorii activi al revistei PERFORMANCE Magazine, publicând articole în domeniul managementului performanței.

Experiența de muncă dobândită din consultanță, dar și din Account management, i-a îmbunătățit semnificativ capabilitățile de comunicare și negociere. De asemenea, ca și angajată a Allianz Global Corporate & Specialty München timp de un an și jumătate, a dobândit experiența de lucru în Project management și a realizat importanța gestionării corecte a diferențelor culturale într-o corporație multinațională cu mediu de muncă divers.

Andrada își face în prezent doctoratul în domeniul Managementului intercultural, iar pasiunea pentru cercetare a dobândit-o în timpul studiilor de masterat la Technische Universität München, când a efectuat diverse studii comportamentale de marketing, strategii și leadership.

Ulterior, teza ei de master a constituit un studiu intercultural al atitudinilor față de risc, preferințelor temporale și al aversiunii față de inegalitate în România, prin studiu comparativ cu Polonia. Studiilor ei se adaugă și Certificarea Profesională în Indicatori Cheie de Performanță oferită de către The KPI Institute.

Andrada a participat cu lucrări de cercetare în domeniu la diverse conferințe internaționale, printre care – International Management Conference 2014, International Conference in Business Excellence ICBE 2013 sau International Conference on Social Sciences and Society 2013.

În prezent, își desfășoară activitățiile științifice de cercetare în cadrul Universităţii Lucian Blaga Sibiu, unde predă și seminariile de Managementul Resurselor Umane.

În calitate de colaborator Integerperform, unic reprezentant al The KPI Institute in Romania,, susține cursul de „Elemente de management intercultural”.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREArrowToggle

Cursul „Elemente de management intercultural” oferă participanților un context al învățării practice, cu un nivel înalt de interactivitate, în care aceștia au posibilitatea să :

 • Învețe să gestioneze eficient interculturalitatea;
 • Înțeleagă diferențele culturale și cum acestea afectează mediul de afaceri;
 • Își îmbunătățească comunicarea și relațiile profesionale în echipele multiculturale;
 • Conștientizeze normele și comportamentele culturale;
 • Învețe etichetele protocolului de afaceri;
 • Stimuleze dezvoltarea și creativitatea în condiții de diversitate.

La finalul acestui curs, participanții vor avea imaginea diferențelor culturale și uneltele pentru gestionarea lor.

EVALUAREArrowToggle

La finalul cursului participanţii își vor evalua cunoștințele acumulate prin intermediul unui test ce conține 40 de întrebări. Pentru a primi diploma de recunoaștere a competențelor în acest domeniu, punctajul minim este de 20 de puncte.

LOCAȚIEGo to Top button

Hotel Grand Plaza,
Calea Dorobanților 5-7, Sector 1,
București, România
(+4021) 201 5000
(+4021) 201 1888
reservations@hojoplaza.ro
http://www.hojoplaza.ro/

DATĂArrowToggle

17 – 18 decembrie 2014

Dată desfăşurare

03 decembrie 2014

Early bird

10 decembrie 2014

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEArrowToggle

 • TAXA DE PARTICIPARE:
  320 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  280 Euro + TVA** – înscrierea cu două săptămâni înainte de curs
  250 Euro + TVA*** – înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Integerperform, unic reprezentant al The KPI Institute in Romania,

CONTACTArrowToggle

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Marius Mureșan
Specialist Relații Publice
Email: marius.muresan@kpiinstitute.com
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 747 675 087

TESTIMONIALEArrowToggle

“Curs nou în oferta de cursuri”

RESURSEArrowToggle

resurse-complementare-integerperform
 • Ali,I.,(2009), “Research oriented comprehensive Analysis of differences among the business environments of the world compared with Romania”, Cross cultural management, preluat online de pe //www.scribd.com/doc/18167945/cross-cultural-management-Romania, accesat iulie 2013.
 • Costa Jr. P. T., Terracciano A. și McCrae R. R, (2001), “Gender Differences in Personality Traits Across Cultures: Robust and Surprising Findings”, Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 81., Nr. 2., p322-331.
 • Dohmen, T.; Falk, A.; Huffman, D.; Sunde, U. (2007), “Are risk aversion and impatience related to cognitive ability?”, IZA Discussion Papers, No. 2735, disponibil la http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:101:1-20080402396, accesat 26 iunie 2013.
 • “Romania – Culture” . Arhivat din original în 31 December 2007, accesat online la http://web.archive.org/web/20071231125142/http://www.itcnet.ro/folk_festival/culture.htm, preluat în 31 iunie 2013.
 • Smith P. B. și Dugan S.,(1996), “National Culture And The Values Of Organizational Employees”, Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol. 27, Ediția 2, p231.
 • Weber E.U., Hsee C. (1988), “Cross-cultural differences in Risk Perception, but Cross-cultural Similarities in Attitudes Towards Perceived Risk”, Management Science, Vol.44, Nr.9.
 • Trompenaars F. and Hampden-Turner C. (1998), Riding the waves of culture: Understanding cultural diversity in business ;

FAQsArrowToggle

1. De ce este important managementul intercultural?

Globalizarea economiei, relocările globale și internaționalizarea au adus schimbări majore în spectrul relațiilor cu clienți internaționali și managementul intercultural al diversității. Astfel, întreprinderile au realizat că managementul adecvat al diferențelor culturale este un factor cheie în realizarea obiectivelor într-un mod optim și peste hotare. Statistic vorbind, mai mult de 75% din achizițiile sau alianțele internaționale eșuează din cauza diferențelor culturale.

2. Cum intru în posesia materialelor de curs și a celorlalte incluziuni?

Fiecare participant va primi prin email prezentarea cursului și un document Excel cu resurse utile în timp de 3 zile de la data finalizării cursului. Accesul la site-ul www.indicatorideperformanta.ro timp de 3 luni va fi acordat începând cu a doua zi de curs.

3. Este necesară o pregătire înainte de participarea la curs?

Participarea la curs nu este restricționată de pregătirea în prealabil sau de cercetare în domeniu. Prima sesiune din cadrul cursului este dedicată introducerii conceptelor de bază și familiarizării cu acestea, asigurând o bază comună de cunoștințe tuturor participanților.

4. Poate participa o altă persoană la curs, în locul celei înscrise?

Dacă după înscrierea la curs, persoana se află în imposibilitatea de a mai participa, aceasta poate delega o altă persoană pentru participare, fără a se plăti o altă taxă.

Data

17 – 18 Decembrie

Locație

Hotel Grand Plaza,Calea Dorobanților 5-7, Sector 1, București, România

Taxă de participare

320 Euro + TVA*

Reduceri

280 Euro + TVA**
250 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Persoană de contact

Marius Mureșan
Specialist Relații Publice
Email: marius.muresan@kpiinstitute.com
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 747 675 087

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

Broșură Curs

catalog-de-cursuri

Testimoniale

“Un astfel de curs pentru un Performance Manager este obligatoriu. Am participat cu plăcere și interes, dar am simțit același lucru și din partea celorlalți cursanți. Este un curs complet care îmbină teoria și practica într-un mod profesionist, bazat pe expertiza și un nivel de maturitate în performanță, ceea ce este impresionant. Metode, tehnici, practici, studii de caz, toate acestea sunt prezentate într-un format care deschide setea de cunoaștere, te îndeamnă să intri în amănunt, să cunoști domeniul, să-l explorezi – exact ce trebuie să transmită un curs cu „greutate”!”

Nicoleta Pulbere, Performance manager, OMV Petrom Global Solutions IT

NOUTĂȚI