INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Elemente de Management Intercultural

Elemente de Management Intercultural

Management-Intercultural1Management-Intercultural2Management-Intercultural3Management-Intercultural4Management-Intercultural5

INTRODUCEREIntroducere

Cursul este structurat ca un program interactiv care se desfășoară pe parcursul a două zile și oferă pregătire participanților pentru a înțelege diferențele culturale și pentru a stimula dezvoltarea și creativitatea în condiții de diversitate.

BENEFICIIGo Top Button

 • Exersarea utilizării variabilelor culturale prin intermediul studiilor de caz și a exercițiilor aplicate în domeniul de management intercultural;
 • Înțelegerea folosirii variabilelor culturale la nivel de organizație, departament și angajat;
 • Acces la resurse și instrumente ale managementului intercultural.

Obiective de învățare

La finalul cursului veți putea să:

 • Înțelegeți mai bine diferențele culturale și cum acestea afectează mediul de afaceri și managementul.
 • Îmbunătățiți comunicarea și relațiile profesionale în cadrul unor echipe multiculturale.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1: Introducere în managementul intercultural

 • Terminologie;
 • Ce înțelegem prin cultură? (modele, cultura ca „distribuție normală”);
 • Aspecte culturale românești.

Dimensiunile culturale

 • Teoriile lui Hofstede, Trompenaars, Schwartz;
 • Rezultatele analizei dimensiunilor culturale pentru România

Atitudinile față de risc și preferințele de timp, ca aspecte culturale

 • Analiză interculturală comparativă;
 • Implicații pentru managerul intercultural.

Studii de caz, evaluări personale și sugestii pentru performanța în business

 • Relațiile și regulile. Cultura universalistă vs. Cultura particularistă;
 • Grupul și individul. Cultura individualistă vs. Cultura colectivistă;
 • Sentimentele și relațiile. Cultura afectivă vs. Cultura neutră. Comunicarea interculturală;
 • Cât de mult ne implicăm? Cultura specifică vs. Cultura difuză;
 • Teste situaționale: Autoevaluare culturală.

Agenda2

Ziua 2: Cultura corporativă, diversitatea și elementele de negociere

 • Cultura corporativă. Tipuri și studii de caz
 • Cultura „familistă”;
 • Cultura „Eiffel Tower”;
 • Cultura „incubator”;
 • Cultura „rachetă ghidată”.

Dilemele culturale

 • Diferențele culturale. Exemple de dileme;
 • Reconcilierea diferențelor culturale;
 • Studiu de caz: Africa de Sud.

Diversitatea, element cheie al managementului performanței

 • Componentele diversității;
 • Managementul diversității. Strategii;
 • Echipele multiculturale.

Negocierea și rezoluția conflictelor

 • Procesul negocierii;
 • Procesul rezoluției conflictelor;
 • Implicațiile culturale și optimizarea acestor procese;
 • Concluzii – importanța gestionării diferențelor culturale, sugestii.

INCLUZIUNIGo To Top Button

coperta-slideuri-curs

✔ Suport de curs
Participanții vor primi suportul de curs în format fizic și electronic, însoțit de notițele de curs în care se lucrează exercițiile, în format Excel.

Abonament Premium 3 luni

✔ Abonament Premium 3 luni
Participanții vor avea acces la peste 7000 de exemple KPIs, vor putea accesa 38 de câmpuri de documentare și exporta 500 de KPIs documentați. De asemenea, aceștia vor avea acces la raportul „Top 10 KPIs în 2010” și, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2010”.

Alte resurse

✔ Alte resurse
Participanții vor primi Infograficul despre Indicatori Cheie de Performanță, realizat de către The KPI Institute, care prezintă succint bune practici în lucrul cu indicatorii.

PARTICIPANȚIGoTop

Angajați ai firmelor multinaționale

Angajatul unei firme multinaționale va înțelege cum se manifestă aspectele interculturale la locul de muncă și își va îmbunătăți abilități precum comunicarea, relațiile profesionale în echipele multiculturale și rezoluția conflictelor. Participanții vor avea acces la analize privind atitudinile față de risc și preferințele de timp, la studii de caz privind dilemele culturale și reconcilierea diferențelor culturale, precum și la evaluări personale și idei privind performanța în mediul de afaceri. Aceștia vor înțelege care sunt relațiile și regulile culturilor, manifestările și gradul de implicare, precum și comunicarea interculturală în diversele tipuri de culturi. La finalul acestui curs, participanții vor avea imaginea diferențelor culturale și uneltele pentru gestionarea lor.

Persoane din top/middle/low management

Unul dintre cele mai mari beneficii al acestui curs este faptul că însușirea Managementului Intercultural garantează managerilor oportunitatea înțelegerii impactului culturii asupra sectorului de management, identificării zonelor unde diferențele culturale reprezintă o provocare și conducerii responsabile a unei echipe într-un mediu multicultural. Managerii vor avea astfel ocazia să înțeleagă diferențele culturale și cum acestea afectează mediul de afaceri și managementul, să învețe etichetele de business, precum și să gestioneze eficient interculturalitatea. Aceștia vor fi capabili să înțeleagă cultura corporatistă prin parcurgerea unor diverse studii de caz privind tipurile de culturi și vor înțelege implicațiile culturale și optimizarea proceselor de negociere și rezoluție a conflictelor. În urma cursului, managerii vor putea să ofere consiliere despre cum ar trebui abordate diferențele culturale pentru a maximiza potențialul unei echipe multiculturale.

Persoane care colaborează cu firme din afara României

Pentru acest tip de participanți, cursul de management intercultural va contribui semnificativ la dezvoltarea abilităților și modalităților de abordare cu privire la problemele interculturale. Cursul va aduce informații relevante cu privire la înțelegerea culturii mediului de afaceri și va prezenta rezultatele analizei dimensiunilor culturale pentru România, sub forma unui studiu de caz. Participanții își vor îmbunătăți abilități precum comunicarea și rezoluția conflictelor, și vor fi capabili să înțeleagă că diferitele perspective culturale sunt o necesitate pentru obținerea unui avantaj competitiv în economia globală curentă. Cursul este menit să stimuleze creativitatea în condiții de diversitate și să determine participanții să conștientizeze normele și comportamentele culturale.

FACILITATORGoTop

facilitator

Andrada Ghețe este Senior Benchmarking Specialist și formator certificat în cadrul The KPI Institute, autoritatea globală de cercetare și educație privind Indicatorii Cheie de Performanță.

Andrada se ocupă de coordonarea primului proiect de benchmarking din cadrul The KPI Institute, al cărui scop este să prezinte o analiză comparativă a performanței spitalelor din statele Consiliului de Cooperare al Golfului. De asemenea, Andrada se ocupă de dezvoltarea și susținerea cursurilor de benchmarking și management intercultural, respectivă de documentarea de Indicatori Cheie de Performanță din diverse industrii și arii funcționale. Totodată, ea este unul dintre editorii activi ai revistei online Performance Magazine, publicând articole pe teme din domeniul managementului performanței.

Experiența sa profesională în consultanță și account management a ajutat-o să își îmbunătățească competențele de comunicare și negociere, în timp ce experiența profesională dobândită în cadrul Allianz Global Corporate & Specialty Munich au ajutat-o să își dezvolte competențele de management de proiect și să conștientizeze importanța gestionării diferențelor culturale în cadrul unei companii multinaționale.

Andrada este și doctorand în inginerie și management, iar pasiunea pentru cercetarea a descoperit-o în timpul programului masteral efectuat în cadrul Universității Tehnice din Munchen, unde a întreprins diverse studii comportamentale de marketing, leadership și strategie.

Andrada deține o certificare internațională în lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță, participă frecvent la conferințe internaționale și publică articole în domeniul managementului. Nu în ultimul rând, ea susține, în calitate de lector, seminarul Managementul Resurselor Umane, în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, și a absolvit cu succes programul de formare Master Trainer Program facilitat de către organizația americană Association for Talent Development.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Cursul „Management intercultural” oferă participanților un context al învățării practice, cu un nivel înalt de interactivitate, în care aceștia au posibilitatea să :

 • Învețe să gestioneze eficient interculturalitatea;
 • Înțeleagă diferențele culturale și cum acestea afectează mediul de afaceri;
 • Își îmbunătățească comunicarea și relațiile profesionale în echipele multiculturale;
 • Conștientizeze normele și comportamentele culturale;
 • Învețe etichetele protocolului de afaceri;
 • Stimuleze dezvoltarea și creativitatea în condiții de diversitate.

La finalul acestui curs, participanții vor avea imaginea diferențelor culturale și uneltele pentru gestionarea lor.

EVALUAREGo To Top Button

La finalul cursului participanții își vor evalua cunoștințele acumulate prin intermediul unui test ce conține 40 de întrebări. Pentru a primi diploma de recunoaștere a competențelor în acest domeniu, punctajul minim este de 20 de puncte.

LOCAȚIEGo To Top Button

București

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

TBA

Dată desfăşurare

TBA

Early bird

TBA

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  320 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  280 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  250 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

RESURSEGo To Top Button

resurse
 • Ali,I.,(2009), “Research oriented comprehensive Analysis of differences among the business environments of the world compared with Romania”, Cross cultural management, preluat online de pe //www.scribd.com/doc/18167945/cross-cultural-management-Romania, accesat iulie 2013.
 • Costa Jr. P. T., Terracciano A. și McCrae R. R, (2001), “Gender Differences in Personality Traits Across Cultures: Robust and Surprising Findings”, Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 81., Nr. 2., p322-331.
 • Dohmen, T.; Falk, A.; Huffman, D.; Sunde, U. (2007), “Are risk aversion and impatience related to cognitive ability?”, IZA Discussion Papers, No. 2735, disponibil la http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:101:1-20080402396, accesat 26 iunie 2013.
 • “Romania – Culture” . Arhivat din original în 31 December 2007, accesat online la http://web.archive.org/web/20071231125142/http://www.itcnet.ro/folk_festival/culture.htm, preluat în 31 iunie 2013.
 • Smith P. B. și Dugan S.,(1996), “National Culture And The Values Of Organizational Employees”, Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol. 27, Ediția 2, p231.
 • Weber E.U., Hsee C. (1988), “Cross-cultural differences in Risk Perception, but Cross-cultural Similarities in Attitudes Towards Perceived Risk”, Management Science, Vol.44, Nr.9.
 • Trompenaars F. and Hampden-Turner C. (1998), Riding the waves of culture: Understanding cultural diversity in business;

FAQsGo To Top Button

1. De ce este important managementul intercultural?

Globalizarea economiei, relocările globale și internaționalizarea au adus schimbări majore în spectrul relațiilor cu clienți internaționali și managementul intercultural al diversității. Astfel, întreprinderile au realizat că managementul adecvat al diferențelor culturale este un factor cheie în realizarea obiectivelor într-un mod optim și peste hotare. Statistic vorbind, mai mult de 75% din achizițiile sau alianțele internaționale eșuează din cauza diferențelor culturale.

2. Cum intru în posesia materialelor de curs și a celorlalte incluziuni?

Fiecare participant va primi prin email prezentarea cursului și un document Excel cu resurse utile în timp de 3 zile de la data finalizării cursului. Accesul la site-ul www.indicatorideperformanta.ro timp de 3 luni va fi acordat începând cu a doua zi de curs.

3. Este necesară o pregătire înainte de participarea la curs?

Participarea la curs nu este restricționată de pregătirea în prealabil sau de cercetare în domeniu. Prima sesiune din cadrul cursului este dedicată introducerii conceptelor de bază și familiarizării cu acestea, asigurând o bază comună de cunoștințe tuturor participanților.

4. Poate participa o altă persoană la curs, în locul celei înscrise?

Dacă după înscrierea la curs, persoana se află în imposibilitatea de a mai participa, aceasta poate delega o altă persoană pentru participare, fără a se plăti o altă taxă.

Data

TBA

Locaţie

București

Taxă de participare

320 Euro+TVA*

Reduceri

280 Euro +TVA**
250 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

 
NOUTĂȚI