INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Curs Indicatori Cheie de Performanță

Curs Indicatori Cheie de Performanță

Performanta-Logistica1Performanta-Logistica2Performanta-Logistica3Performanta-Logistica4Performanta-Logistica5

INTRODUCEREIntroducere

Selectarea Indicatorilor Cheie de Performanță și colectarea datelor sunt considerate de către practicienii din întreaga lume ca fiind aspectele care pun cele mai multe dificultăți în lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță. O metodă de abordare a acestor provocări este construirea unui cadru riguros de măsurare a Indicatorilor Cheie de Performanță, din momentul selectării lor și până în momentul în care rezultatele sunt colectate și centralizate în rapoarte de performanță.
Acest curs prezintă un cadrul riguros de măsurare a performanței care este rezultatul a peste 10 ani de cercetare în domeniul Indicatorilor Cheie de Performanță și care se bazează pe bune practici aplicabile într-un context adevărat de afaceri.

Prin înscrierea la acest curs, participanții vor dobândi atât cunoștințele teoretice, cât și competențele practice necesare lucrului cu Indicatorii Cheie de Performanță, care le va permite acestora să demareze un proiect de implementare a Indicatorilor Cheie de Performanță sau să revizuiască indicatorii existenți.
De asemenea, profesioniștii au posibilitatea a obține o certificare profesională în Indicatori Cheie de Performanță, o recunoaștere a cunoștințelor și a competențelor privind abordarea riguroasă a lucrului cu Indicatorii Cheie de Performanță.

BENEFICIIGo Top Button

Beneficiile participării

 • Un cadru riguros de stabilire a Indicatorilor Cheie de Performanță aliniați la strategia organizațională;
 • Înțelegerea provocărilor întâlnite în procesul de măsurare a Indicatorilor Cheie de Performanță și a modalităților de soluționare a acestora;
 • Dobândirea de experiență practică în selectarea Indicatorilor Cheie de Performanță și dezvoltarea de Scorecard-uri, respectiv Dashboard-uri la nivel funcțional și departamental;
 • Sfaturi despre abordarea riguroasă a procesului de selecție și măsurare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Recunoaștere internațională în domeniu prin obținerea certificării în Indicatori Cheie de Performanță, oferită de către The KPI Institute.

Obiective de învățare 

 • Diferența dintre obiective, Indicatori Cheie de Performanță și inițiative;
 • Înțelegerea procesului de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță în diferite contexte;
 • Aplicarea de bune practici în procesul de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Documentarea standardizată a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Identificarea momentului și a modalităților de utilizare a benchmarking-ului în stabilirea țintelor;
 • Optimizarea procesului de activare a Indicatorilor Cheie de Performanță și de colectare a datelor.

5 motive pentru a participa

 • Apartenența la comunitatea internațională a profesioniștilor certificați în Indicatori Cheie de Performanță;
 • Însușirea metodologiei de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță relevanți;
 • Accesul la peste 10 modele de template-uri utilizate în lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță;
 • Accesul la peste 500 de exemple de Indicatori Cheie de Performanță timp de 6 luni;
 • Descoperirea unei experiențe de învățare inovatoare.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1 – Abordarea standardizată a Indicatorilor Cheie de Performanță

Contextul Indicatorilor Cheie de Performanță

 • Provocări în măsurarea performanței;
 • Valoarea adăugată de Indicatorii Cheie de Performanță;
 • Harta conceptuală a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Guvernanță;
 • Nivelurile organizaționale.

Înțelegerea Indicatorilor Cheie de Performanță

 • Terminologia Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Descompunerea obiectivelor SMART utilizând criterii specifice;
 • Ciclul de viață al Indicatorilor Cheie de Performanță.

Tipologia Indicatorilor Cheie de Performanță

 • Indicatori Cheie de Performanță: leading vs. lagging;
 • Indicatori Cheie de Performanță: calitativi vs. cantitativi;
 • Indicatori Cheie de Performanță: eficiență vs. eficacitate.

Taxonomia Indicatorilor Cheie de Performanță

 • Perspectivă sistemică interdisciplinară;
 • Scenarii de utilizare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Harta structurală a Indicatorilor Cheie de Performanță.

Agenda2

Ziua 2 – Selecția Indicatorilor Cheie de Performanță și stabilirea țintelor

Selecția Indicatorilor Cheie de Performanță

 • Selecția Indicatorilor Cheie de Performanță pentru Scorecard-ul organizațional;
 • Surse de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Tehnici de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță.

Indicatorii Cheie de Performanță în context

 • Selecția Indicatorilor Cheie de Performanță pentru industrii;
 • Cascadarea Indicatorilor Cheie de Performanță pentru ariile funcționale.

Documentarea Indicatorilor Cheie de Performanță

 • Funcțiile formularului de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Dezvoltarea formularului de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Procesul de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Dezvoltarea unui catalog de Indicatori Cheie de Performanță în cadrul organizației;
 • Forțe și indexuri.

Utilizarea țintelor

 • Procesul de stabilire a țintelor;
 • Ținte în practică;
 • Provocări în utilizarea țintelor;
 • Comportamente negative în stabilirea țintelor.

Agenda3

Ziua 3 – Colectarea și vizualizarea datelor

Colectarea datelor

 • Calitatea datelor;
 • Surse de raportare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Instrumente de activare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Tehnici de activare a Indicatorilor Cheie de Performanță.

Colaborarea cu custozii de date

 • Îmbunătățirea comunicării cu custozii de date;
 • Comunitatea practicienilor.

Vizualizarea datelor

 • Recomandări privind crearea de modele eficiente;
 • Utilitatea design-ulului vizual;

Crearea unui Scorecard și a unui Dashboard

 • Exemple de Scorecard-uri și Dashboard-uri;
 • Bune practici în crearea unui Scorecard;
 • Bune practici în crearea unui Dashboard.

Recapitulare

 • Recapitulare.

INCLUZIUNIGo To Top Button

1. Materiale de curs
Participanții vor primi o copie printată și o copie electronică a suportului de curs, precum și un document cu exercițiile rezolvate pe parcursul celor trei zile de curs.

2. Toolkit
Participanții vor primi Toolkit-ul Managementul Performanței care cuprinde Arhitectura Sistemului de Management al Performanței, Starea Dorită de Evoluție, Harta Strategiei, Dashboard și Scorecard, Portofoliul de Inițiative, formularul de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță.

3. Abonament Premium
Participanții vor primi un abonament Premium pe platforma indicatorideperformanta.ro valabil timp de 6 luni.

4. Un raport de cercetare din seria „Top 25 Indicatori Cheie de Performanță”.

PARTICIPANȚIGoTop

Profesioniști interesați de măsurarea performanței
Profesioniștii din diferite domenii (financiar, resurse umane, producție, logistică, IT etc.) interesați de Indicatorii Cheie de Performanță vor dobândi prin participarea la acest curs competențele necesare măsurării performanței organizației, departamentului sau echipei.

Profesioniști din top/middle/lower management
Profesioniștii care ocupă funcția de director sau manager strategic, indiferent de aria de expertiză, vor dobândi cunoștințele și competențele necesare măsurării performanței și maximizării valorii aduse de utilizarea Indicatorilor Cheie de Performanță. Instrumentele și resursele oferite ca parte a acestui curs oferă managerilor posibilitatea de a aplica imediat după terminarea cursului conceptele învățate.

Specialiști în măsurarea performanței
Pentru profesioniștii care ocupă funcții precum analist de date, manager de strategie sau arhitect de performanță, este important să își dezvolte competențele de măsurare a performanței, în special în ceea ce privește procesul de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță și de colectare a datelor. De regulă, această categorie de profesioniști a implementat deja un sistem de management al performanței, astfel încât cursul acesta reprezintă oportunitatea de a învăța din bunele practici utilizate în domeniu pentru a identifica modul în care procesele și abordările lor pot fi îmbunătățite.

FACILITATORGoTop

facilitator

Doina Malțev este Partenerships Manager, în cadrul The KPI Institute, un institut de cercetare specializat pe performanța în afaceri, operând programe de cercetare pe 12 domenii, variind de la strategie și indicatori cheie de performanță la performanța angajaților și serviciul relații clienți până la performanța în inovare. Totodată, The KPI Institute este considerat astăzi autoritatea globală în cercetarea și inovarea indicatorilor cheie de performanță (KPIs).

Doina Malțev a fost implicată în elaborarea și implementarea Programului de Parteneriate și a Modelelor de Parteneriate pentru The KPI Institute, care includ descrierea procesului și a etapelor prin care companiile de training și consultanță devin acreditate să livreze programe educaționale și servicii de consultanță. Ea a dezvoltat setul de materiale aferente programului după ce a parcurs un proces de cercetare, iar apoi a condus procesul de negociere cu organizațiile respective, încheind acorduri de colaborare și organizând și implementând activitățile programului de acreditare.

Atenția sporită a Doinei pentru detalii, atitudinea proactivă, abilitățile lingvistice și de negociere pe care le posedă o recomandă ca fiind un specialist de încredere.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

EVALUAREGo To Top Button

LOCAȚIEGo To Top Button

Sibiu

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

10 - 12 aprilie

Dată desfăşurare

3 aprilie

Early bird

3 aprilie

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  400 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  400 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  400 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

„Este un curs care oferă cadrul necesar implementării unui sistem de măsurare al performanței în organizația proprie.”
Florin Ivan, Team Leader, RCS&RDS

„Este un curs foarte util. După participare, mi-am format niște idei mult mai structurate decât înainte. Îmi va fi folositor cu siguranță.”
Streaja Andreia, Junior Expert Performance, OMV Petrom

„Pleci de la acest curs cu o strategie închegată pe care o poți aplica direct în organizație.”
Diț Luminița, Human Resources Manager, Lapp Insulators

RESURSEGo To Top Button

resurse

FAQsGo To Top Button

Data

10 - 12 aprilie

Locaţie

Sibiu

Taxă de participare

400 Euro+TVA*

Reduceri

400 Euro +TVA**
400 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

 
NOUTĂȚI