INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Criteriile de Performanţă, Evaluarea şi Îmbunătăţirea Performanţei Angajaţilor

Criteriile de Performanţă, Evaluarea şi Îmbunătăţirea Performanţei Angajaţilor

Criteriile de Performanţă, Evaluarea şi Îmbunătăţirea Performanţei Angajaţilor

Performanta-Angajatilor1Performanta-Angajatilor2Performanta-Angajatilor3Performanta-Angajatilor4Performanta-Angajatilor5

INTRODUCEREintroducere-curs

Cursul este structurat ca un program interactiv care oferă pregătire pentru a implementa în procesul de evaluare a angajaților inițiative de evaluare noi sau pentru a aduce îmbunătățiri celor existente.

BENEFICIIgo-top-button

 • Înțelegerea sistemului de management al performanței la nivel individual și implementarea acestuia;
 • Îmbunătățirea performanței companiei prin implementarea sistemului de management al performanței la nivelul angajaților;
 • Exersarea folosirii instrumentelor cheie de managementul performanței la nivel individual și dezvoltarea unor noi instrumente prin folosirea documentelor cheie de planificare;
 • Set de instrumente de managementul performanței împreună cu template-uri relevante care să ajute implementarea celor învățate la curs (plan de carieră, plan de dezvoltare, competențe, comportamente).

Obiective de învățare
La finalul cursului veți putea să:

 • Înțelegeți cadrul general de management al performanței;
 • Înțelegeți procesele de management al performanței la nivel individual;
 • Utilizați instrumente cheie pentru a măsura rezultatele concrete și pentru a organiza un sistem de evaluare a performanței la nivel individual;
 • Realizați evaluări de performanța pentru angajați;
 • Dezvoltați o abordare personală în managementul performanței angajaților.

AGENDĂgo-to-top-button

agenda1

Ziua 1 – Introducere în lumea Sistemului de Management a Performanței Angajatului (EPM)

Contextul Managementului Performanței Angajatului

 • Beneficiile implementării unui astfel de sistem
 • Condițiile necesare pentru implementarea unui astfel de sistem
 • Administrarea unui astfel de sistem
 • Aria de impact a sistemului
 • Ciclul managementului performanței

Arhitectura Sistemului de Management a Performanței Angajatului

 • Legătura dintre obiectivele strategice și acțiunile de zi cu zi
 • Managementul performanței: instrumente, tehnici și metode
 • Transparență și decontabilitate prin intermediul managementului performanței angajatului

Proiect de implementare a Sistemului de Management a Performanței Angajatului

 • Studiu de caz: analiza cerințelor, analiza părților interesate, măsurarea status-quo-ului, benchmarking, oferire de soluții
 • Plan de proiect pentru EPM: obiective, activități, responsabilități, resurse, buget
Agenda2

Ziua 2 – Măsurarea performanței angajatului

Stabilirea criteriilor de performanță

 • Dispersia obiectivelor și KPI-urilor de la nivelul organizațional, la cel departamental și individual
 • Definirea și selectarea competențelor
 • Definirea și ajustarea comportamentelor

Legătura dintre rezultatele evaluării performanței și dezvoltarea competențelor

 • Planul de dezvoltare
 • Parcursul carierei
 • Planul de succesiune
 • Sistemul de compensație și beneficii
Agenda2

Ziua 3 – Creșterea performanței angajatului

Ciclul Managementului Performanței Angajatului

 • Planificarea performanței angajatului
 • Obiectivele analizei de performanță semestriale
 • Surse de asistență și informare pentru angajat
 • Analiza anuală de performanță

Întrunirea de apreciere a performanței angajatului

 • Pregătiri pre-întrunire
 • Tehnici, metode și recomandări pentru feedback
 • Ascultarea activă
 • Discuții privind performanța

Facilitatori ai performanței angajatului

 • Motivarea angajatului
 • Gamification
 • Coaching
 • Consiliere și mentorat
 • Mediul de lucru

INCLUZIUNIgo-to-top-button

Suport de curs Cristina

✔ Suport de curs
Participanții vor primi suportul de curs în format fizic și electronic, însoțit de notițele de curs în care se lucrează exercițiile, în format Excel.

Incluziuni

✔ Toolkit Sistem de Management al Performanței Individuale
Participanții vor primi un set de instrumente preconfigurate în Microsoft Excel, care cuprinde: plan de carieră, harta performanţei individuale, scorecard individual, comportamente, competenţe, plan dezvoltare, portofoliu de iniţiative, formular de evaluarea performanţei.

luna

✔ Abonament Premium 3 luni
Participanții vor avea acces la peste 7000 de exemple KPIs, vor putea accesa 38 de câmpuri de documentare și exporta 500 de KPIs documentați.
De asemenea, aceștia vor avea acces la raportul „Top 10 KPIs în 2010” și, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2010”.

Infograficul The KPI Institute

✔ Alte resurse
Participanții vor primi Infograficul despre Indicatori Cheie de Performanță, realizat de către The KPI Institute, care prezintă succint bune practici în lucrul cu indicatorii.

PARTICIPANȚIgo-to-top-button

La cursurile noastre au participat persoane din organizații ca:

otp-bank-logo

zeelandia-logo

lemet-logo

lemet-logo

Cine ar trebui să participe la curs?

Persoane interesate de managementul performanței la nivel individual
Antreprenori, analiști și profesioniști din orice domeniu interesați de programe de implicare emoțională a angajaților, care vor dobândi cunoștințele necesare pentru a înțelege factorii de influență și diferitele modalități pentru creșterea gradului de implicare la locul de muncă. Abordarea cursului se bazează pe oferirea de exemple, studii de caz și exerciții practice, ce formează o experiență unică de învățare.

Persoanele din top/middle/lower management
Persoanele din top/middle/lower management, indiferent de domeniul de expertiză interesate de măsurarea și evaluarea performanței angajaților, dar și organizațiile din care acestea fac parte, vor fi fericite să descopere o abordare structurată și bune practici în implementarea unui sistem de management al performanței individuale. Cursul asigură înțelegerea instrumentelor și resurselor necesare pentru o implementare cu succes a unui astfel de sistem. Oportunitatea de networking și împărtășirea experiențelor din cadrul propriilor organizații reprezintă o experiență de învățare foarte utilă. Împărtășirea de bune practici atât din partea participanților, cât și din partea facilitatorului poate oferi soluții la provocările existente în organizații.

Specialiști în domeniul resurselor umane
Unul dintre cele mai mari beneficii pe care acest curs îl poate oferi persoanelor care lucrează ca și Consultant Resurse Umane, Manager Resurse Umane sau Partener Resurse Umane este că le oferă acestora oportunitatea de se familiariza cu o abordare riguroasă de măsurare și evaluare a performanței individuale, prin implementarea un sistem integrat de măsurare a performanței angajaților bazat pe indicatori cheie de performanță, comportamente și competențe. Pornind de la procesele și instrumentele deja utilizate, participanții se pot întoarce în organizații cu o viziune mult mai clară despre cum ar trebui să funcționeze un sistem de management al performanței individuale și cum pot îmbunătăți arhitectura existentă. De asemenea, pentru profesioniști care se află la începutul unui astfel de proiect, cursul oferă suportul necesar pentru a înțelege care sunt pașii de urmat în implementarea proiectului.

FACILITATORgo-to-top-button

cristina-tarata
Cercetător Economist în Management și Trainer

Master în Contabilitate
Master în Managementul Organizațiilor

Cristina Tărâță este Cercetător Economist în Management și Trainer în cadrul INTEGERPERFOM, divizia europeană a The KPI Institute, autoritatea globală în domeniul Indicatorilor de Performanță (KPIs). În calitate de coordonator al activității de cercetare, a contribuit la dezvoltarea platformei smartKPIs.com prin documentarea a peste 1.000 de indicatori de performanță din 16 arii funcționale și 25 de industrii diferite, și la lansarea a peste 90 de rapoarte Top 25 Indicatori Cheie de Performanță. Un alt program de cercetare la care a luat parte a vizat realizarea The KPI Compendium, o publicație ce cuprinde peste 20.000 de indicatori de performanță.

De asemenea, este implicată în proiecte de consultanță ce presupun implementarea de sisteme de management al performanței bazate pe Balanced Scorcard, atât la nivel strategic cât și operațional și individual, precum și revizuirea arhitecturii de management al performanței în companii din arii diverse de activitate, cum sunt industria petrochimică, servicii medicale, sectorul public și servicii profesionale. Cristina este și unul dintre editorii activi ai revistei online Performance Magazine, publicând săptămânal articole de interes în domeniul managementului performanței.

Ca și trainer acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări din România, Cristina a facilitat seminarii, cursuri și simulări de business în domeniul managementului performanței:

   • Seminarii interne pentru implementarea unui sistem de management al performanței în cadrul INTEGERPERFORM;
   • Cursul „Managementul performanței în Call Centere: Indicatori Cheie de Performanță, Scorecard și Dashboard”;
   • Cursul „Criteriile de performanță, evaluarea și îmbunătățirea performanței angajaților”;
   • Cursul „Implementarea şi optimizarea programelor de implicare emoţională a angajaţilor”;
   • Workshop „Indicatori Cheie de Performanță pentru Resurse Umane: Scorecard și Dashboard”;
   • Simuluarea „Friday Night at the ER”.

Dezvoltarea sa profesională este susținută prin participarea la conferințe naționale și internaționale, atât în calitate de participant, cât și cea de vorbitor. Câteva exemple în acest sens sunt:

   • „Human Resources Shared Services and Outsourcing Summit 2014”, Chicago, Statele Unite ale Americii;
   • „Conferința „Managementul Performanței în România 2013”, Sibiu, România;
   • „Balanced Scorecard & Strategy Summit 2013”, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
   • „Balanced Scorecard Master Class” facilitat de Dr. Robert Kaplan și Dr. David Norton, 2013, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
   • „Conferința Managementul Performanței în România 2012”, Sibiu, România.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREgo-to-top-button

Cursul „Criterii de performanță, evaluarea și îmbunătățirea performanței angajaţilor” se bazează pe învățare experiențială prin intermediul căreia participanții:

   • Descoperă conceptele teoretice prin exerciții interactive;
   • Sunt puși în diferite situații ce pot apărea în organizații în cadrul exercițiilor de simulare, cu scopul de a analiza abordarea care au avut-o și a identifica abordarea cea mai potrivită;
   • Utilizează template-uri pe care ulterior le pot personaliza pentru a răspunde propriilor nevoi organizaționale;
   • Analizează studii de caz și identifică soluții pentru provocările întâmpinate;
   • Contribuie cu propriile experiențe, împărtășindu-și bune practici din domeniu;

EVALUAREgo-to-top-button

La finalul fiecărei zi de curs, participanții primesc un test pentru evaluarea cunoștințelor. Testul constă în 15 întrebari. După cele două zile, va avea loc o testare cu 40 de întrebări grilă, iar punctajul maxim ce poate fi obținut este de 40 de puncte. Pentru a primi diploma de recunoaștere a competențelor în acest domeniu, punctajul minim este de 30 de puncte.

LOCAȚIEgo-to-top-button

București

DATĂarrowtoggle

25 – 27 mai

Dată desfăşurare

11 mai

Early bird

18 mai

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEarrowtoggle

   • Taxă participare:
    650 Euro + TVA*
   • Reduceri:
    500 Euro + TVA** înscrierea cu două săptămâni înainte de curs
    450 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Integerperform, unic reprezentant al The KPI Institute in Romania,

CONTACTarrowtoggle

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Marius Mureșan
Specialist Relații Publice
Email: marius.muresan@kpiinstitute.com
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 747 675 087

TESTIMONIALEarrowtoggle

„Criteriile de performanță, evaluarea şi îmbunătățirea performanţei angajaţilor este un curs pe o temă importantă, organizat conform standardelor.”
Dan Obada, Coordonator Formare Profesională, TVR„Filmulețele din cadrul acestui curs sunt foarte bune pentru a înțelege cum pot fi aplicate natural etapele din teorie.”
Anca Leonte, HR Manager, Accountess Profile

RESURSEArrowToggle

• Arhitectura Sistemului de Management al Performaței Individuale
Arhitectura Sistemului de Management al Performaței Individuale este o reprezentare grafică a tuturor componentelor sistemului de management al performanței care există în cadrul organizației. Scopul principal este de a avea o imagine clară asupra legăturilor care există între diferitele componente ale sistemului.
• Webinarul „Înțelegerea managementului performanței la nivel individual”
Webinarul „Înțelegerea managementului performanței la nivel individual”, oferit de către Integerperform, unic reprezentant al The KPI Institute in Romania,, în parteneriat cu The KPI Institute, oferă informații utile cu privire la rolul indicatorilor cheie de performanță pentru angajați, evaluarea personalului și la integrarea acestui sistem în organizație.

FAQsArrowToggle

1. Care este valoarea adăugată oferită de acest curs?

Managementul performanței la nivel individual ajută la alinierea și înțelegerea contribuției individuale în atingerea obiectivelor strategice, la realizarea nivelului de performanță dorit, la alocarea mai bună a muncii în echipă și crearea unui mediu de lucru cu standarde înalte de performanță. Plus valoarea cursului constă în prezentarea unui cadru riguros pentru implementarea unui sistem de măsurare și evaluare a performanței angajaților.

2. Este necesară o pregătire înainte de participarea la curs?

Participarea la curs nu este restricționată de pregătirea în prealabil sau de cercetare în domeniu. Prima sesiune din cadrul cursului este dedicată introducerii conceptelor de bază și familiarizării cu acestea, asigurând o bază comună de cunoștințe tuturor participanților.

3. Cum intru în posesia materialelor de curs sau a incluziunilor?

Fiecare participant va primi prin email incluziunile în timp de 3 zile de la finalizarea cursului.
Accesul la site-ul www.indicatorideperformanta.ro, timp de 1 lună va fi acordat începând cu a doua zi după finalizarea cursului.

4. Există și alte materiale utile pe care le pot utiliza pentru pregătirea mea profesională continuă?

Ca follow-up al cursului, fiecare participant va primi acces la o serie de resurse relevante în domeniu. Materialele puse la dispoziție, linkurile disponibile la fiecare sesiune de curs, dar și linkurile adiționale către resurse recomandate de citit reprezintă suficiente oportunități de învățare, care să asigure o pregătire continuă. De asemenea, pentru menținerea la zi cu noutățile din domeniul managementului performanței, se recomandă accesarea blogului: indicatorideperformanta.ro/blog

5. Poate participa o altă persoană la curs, în locul celei înscrise?

Dacă după înscrierea la curs, persoana se află în imposibilitatea de a mai participa, aceasta poate delega o altă persoană pentru participare, fără a se plăti o altă taxă.

Data

TBA

Locație

TBA

Taxă de participare

650 Euro + TVA*

Reduceri

500 Euro + TVA**
450 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferențiale la cazare, vă rugăm să ne contactați.

Persoană de contact

Marius Mureșan
Specialist Relații Publice
Email: marius.muresan@kpiinstitute.com
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 747 675 087

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

Broșură Curs

catalog-de-cursuri

Testimoniale

“Înainte de participarea la cursul organizat de Acumen știam că este importantă performanța în cadrul unei companii, dar pe parcursul modulelor de curs am constatat că există metode de a cuantifica și a standardiza conceptul de performanță, pornind de la obiectivele strategice ale companiei […]. Cred că PGS ar trebui să implementeze un sistem complet pentru gestionarea performanței, care să cuprindă toate departamentele, activitățile și punctele de lucru, iar cursul oferit de Acumen reprezintă un bun start pentru aceasta.”

Anca Gavrilă, Inspector Resurse Umane, Green Sofa

NOUTĂȚI