INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Criteriile de Performanță, Evaluarea şi Îmbunătățirea Performanţei Angajaţilor

Criteriile de Performanță, Evaluarea şi Îmbunătățirea Performanţei Angajaţilor

Performanta-Angajatilor1Performanta-Angajatilor2Performanta-Angajatilor3Performanta-Angajatilor4Performanta-Angajatilor5

INTRODUCEREIntroducere

Cursul este structurat ca un program interactiv care se desfășoară pe parcursul a două zile și oferă pregătire pentru a implementa în procesul de evaluare a angajaților inițiative de evaluare noi sau pentru a aduce îmbunătățiri celor existente. De asemenea cursul facilitează înțelegerea factorilor care influențează implicarea angajaților, metodelor de măsurare a implicării angajaților și coordonarea proceselor pentru creșterea implicării angajaților.

BENEFICIIGo Top Button

Beneficii

 • Înțelegerea sistemului de management al performanței la nivel individual și implementarea acestuia;
 • Îmbunătățirea performanței companiei prin implementarea sistemului de management al performanței la nivelul angajaților;
 • Exersarea folosirii instrumentelor cheie de managementul performanței la nivel individual și dezvoltarea unor noi instrumente prin folosirea documentelor cheie de planificare;
 • Set de instrumente de managementul performanței împreună cu template-uri relevante care să ajute implementarea celor învățate la curs (plan de carieră, plan de dezvoltare, competențe, comportamente).
 • Înțelegerea procesului de implicare a angajaților și deprinderea abilităților de a-l folosi și implementa în propria organizație;
 • Înțelegerea și aplicarea metodelor și instrumentelor de măsurare și planificare a implicării angajaților;
 • Înțelegerea rolului planului de acțiune, a trainingurilor și a altor eforturi în implicarea angajaților;
 • Identificarea etapelor care pun în dificultate implementarea programelor de implicare a angajaților și cum trebuie abordate aceste situații;
 • Prezentarea celor mai bune practici din domeniu prin intermediul studiilor de caz;
 • Resurse complementare oferite în urma cursului care să ajute implementarea unui astfel de program.

Obiective de învățare

La finalul cursului veți putea să:

 • Înțelegeți cadrul general de management al performanței;
 • Înțelegeți procesele de management al performanței la nivel individual;
 • Utilizați instrumente cheie pentru a măsura rezultatele concrete și pentru a organiza un sistem de evaluare a performanței la nivel individual;
 • Realizați evaluări de performanța pentru angajați;
 • Dezvoltați o abordare personală în managementul performanței angajaților.
 • Folosiți instrumente de colectare și analiză a datelor (teme, chestionare, interviuri, focus grupuri) pentru a obține rezultate concrete;
 • Realizați un plan de acțiune pentru creșterea implicării angajaților într-un mediu de învățare;
 • Măsurați implicarea angajaților prin chestionare;
 • Realizați traininguri și comunicări pe tema implicării angajaților;
 • Identificați modalități pentru a depăși situații dificile în procesul de implementare a programelor de implicare a angajaților.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

AGENDA

Ziua 1 – Introducere în lumea Sistemului de Management a Performanței Angajatului (EPM)

Contextul Managementului Performanței Angajatului

 • Beneficiile implementării unui astfel de sistem
 • Condițiile necesare pentru implementarea unui astfel de sistem
 • Administrarea unui astfel de sistem
 • Aria de impact a sistemului
 • Ciclul managementului performanței
 • Activitate: Principiile unui sistem de succes de management a performanței angajatului

Arhitectura Sistemului de Management a Performanței Angajatului

 • Legătura dintre obiectivele strategice și acțiunile de zi cu zi
 • Managementul performanței: instrumente, tehnici și metode
 • Transparență și decontabilitate prin intermediul managementului performanței angajatului
 • Activitate: Integrarea EPM-ului în cadrul sistemului organizațional

Proiect de implementare a Sistemului de Management a Performanței Angajatului

 • Studiu de caz: analiza cerințelor, analiza părților interesate, măsurarea status-quo-ului, benchmarking, oferire de soluții;
 • Plan de proiect pentru EPM: obiective, activități, responsabilități, resurse, buget;
 • Activitate: Generarea unui Sistem de Management a Performanței Angajatului pentru organizația dumneavoastră.

Agenda2

Ziua 2 – Măsurarea performanței angajatului

Stabilirea criteriilor de performanță

 • Dispersia obiectivelor și KPI-urilor de la nivelul organizațional, la cel departamental și individual
 • Definirea și selectarea competențelor
 • Definirea și ajustarea comportamentelor
 • Activitate: Dezvoltarea scorecard-ului individual.

Legătura dintre rezultatele evaluării performanței și dezvoltarea competențelor

 • Planul de dezvoltare
 • Parcursul carierei
 • Planul de succesiune
 • Sistemul de compensație și beneficii
 • Activitate: Costul unui sistem slab de management a performanței
 • Activitate: Elemente de leadership care încurajează performanța angajatului

Agenda3

Ziua 3 – Creșterea performanței angajatului

Ciclul Managementului Performanței Angajatului

 • Planificarea performanței angajatului
 • Obiectivele analizei de performanță semestriale
 • Surse de asistență și informare pentru angajat
 • Analiza anuală de performanță
 • Activitate: Comunicarea și promovarea începerii unui nou ciclu EPM

Întrunirea de apreciere a performanței angajatului

 • Pregătiri pre-întrunire
 • Tehnici, metode și recomandări pentru feedback
 • Ascultarea activă
 • Discuții privind performanța
 • Activitate: Provocările aprecierii și cum să le administrezi: angajații și situațiile dificile

Facilitatori ai performanței angajatului

 • Motivarea angajatului
 • Gamification
 • Coaching
 • Consiliere și mentorat
 • Mediul de lucru
 • Activitate: Motivarea angajatului – de la A la Z

INCLUZIUNIGo To Top Button

Suport de curs Cristina

✔ Suport de curs
Participanții vor primi suportul de curs în format fizic și electronic, însoțit de notițele de curs în care se lucrează exercițiile, în format Excel.

Incluziuni

✔ Toolkit Sistem de Management al Performanței Individuale
Participanții vor primi un set de instrumente preconfigurate în Microsoft Excel, care cuprinde: plan de carieră, harta performanţei individuale, scorecard individual, comportamente, competenţe, plan dezvoltare, portofoliu de iniţiative, formular de evaluarea performanţei.

luna

✔ Abonament Premium 2 luni
Participanții vor avea acces la peste 7000 de exemple KPIs, vor putea accesa 38 de câmpuri de documentare și exporta 500 de KPIs documentați.
De asemenea, aceștia vor avea acces la raportul „Top 10 KPIs în 2010” și, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2010”.

Infograficul The KPI Institute

✔ Alte resurse
Participanții vor primi Infograficul despre Indicatori Cheie de Performanță, realizat de către The KPI Institute, care prezintă succint bune practici în lucrul cu indicatorii.

PARTICIPANȚIGoTop

La cursurile noastre au participat persoane din organizații ca:

participanți-logo
participanți-logo2
participanți-logo3

Persoane interesate de managementul performanței la nivel individual
Antreprenori, analiști și profesioniști din orice domeniu interesați de programe de implicare emoțională a angajaților, care vor dobândi cunoștințele necesare pentru a înțelege factorii de influență și diferitele modalități pentru creșterea gradului de implicare la locul de muncă. Abordarea cursului se bazează pe oferirea de exemple, studii de caz și exerciții practice, ce formează o experiență unică de învățare.

Persoanele din top/middle/lower management
Persoanele din top/middle/lower management, indiferent de domeniul de expertiză interesate de măsurarea și evaluarea performanței angajaților, dar și organizațiile din care acestea fac parte, vor fi fericite să descopere o abordare structurată și bune practici în implementarea unui sistem de management al performanței individuale. Cursul asigură înțelegerea instrumentelor și resurselor necesare pentru o implementare cu succes a unui astfel de sistem. Oportunitatea de networking și împărtășirea experiențelor din cadrul propriilor organizații reprezintă o experiență de învățare foarte utilă. Împărtășirea de bune practici atât din partea participanților, cât și din partea facilitatorului poate oferi soluții la provocările existente în organizații.

Specialiști în domeniul resurselor umane
Unul dintre cele mai mari beneficii pe care acest curs îl poate oferi persoanelor care lucrează ca și Consultant Resurse Umane, Manager Resurse Umane sau Partener Resurse Umane este că le oferă acestora oportunitatea de se familiariza cu o abordare riguroasă de măsurare și evaluare a performanței individuale, prin implementarea un sistem integrat de măsurare a performanței angajaților bazat pe indicatori cheie de performanță, comportamente și competențe. Pornind de la procesele și instrumentele deja utilizate, participanții se pot întoarce în organizații cu o viziune mult mai clară despre cum ar trebui să funcționeze un sistem de management al performanței individuale și cum pot îmbunătăți arhitectura existentă. De asemenea, pentru profesioniști care se află la începutul unui astfel de proiect, cursul oferă suportul necesar pentru a înțelege care sunt pașii de urmat în implementarea proiectului.

FACILITATORGoTop

facilitator

Aura Serea este Chief Talent Officer la The KPI Institute. Ea este expert în aria de Resurse Umane, consultant și practician cu peste 15 ani de experiență în Dezvoltare Organizatională și Talent Management. A fost implicată în design-ul și livrarea de programe educaționale și de training cu scopul de a dezvolta competențe atât în ariile sale de expertiză cât și în domenii conexe sau care țin de dezvoltarea personală.

Ca educator, Aura a facilitat sute de sesiuni de training și programe de consultanță în Talent Management în industrii multiple de la oil&gas, utilități și servicii medicale până la FMCG, finanțe și industria chimică.

Din rolul de consultant, ea are experiență valoroasă atât în Talent Management cât și în Dezvoltare Organizațională. Aria ei de expertiză și cunoștințele acoperă proiecte de la design și implementare de arhitecturi de Management al Performanței, design de Tablouri de Competențe și Evaluare de Procese și Optimizări.

Aura este un membru nou al echipei de consultanți ai The KPI Institute, un institut de cercetare specializat în performanță de afaceri care operează programe de cercetare în 12 domenii de practică de la strategie la indicatori de performanță în domeniul performanței angajaților, de la servicii pentru clienți la performanta în inovație. The KPI Institute este de asemenea considerat la acest moment autoritatea globală în ceea ce privește cercetarea și educația în indicatori de performanță, Key Performance Indicators (KPIs).

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Cursul „Criterii de performanță, evaluarea și îmbunătățirea performanței angajaţilor” se bazează pe învățare experiențială prin intermediul căreia participanții:

 • Descoperă conceptele teoretice prin exerciții interactive;
 • Sunt puși în diferite situații ce pot apărea în organizații în cadrul exercițiilor de simulare, cu scopul de a analiza abordarea care au avut-o și a identifica abordarea cea mai potrivită;
 • Utilizează template-uri pe care ulterior le pot personaliza pentru a răspunde propriilor nevoi organizaționale;
 • Analizează studii de caz și identifică soluții pentru provocările întâmpinate;
 • Contribuie cu propriile experiențe, împărtășindu-și bune practici din domeniu;

EVALUAREGo To Top Button

La finalul fiecărei zi de curs, participanții primesc un test pentru evaluarea cunoștințelor. Testul constă în 15 întrebări. După cele două zile, va avea loc o testare cu 40 de întrebări grilă, iar punctajul maxim ce poate fi obținut este de 40 de puncte. Pentru a primi diploma de recunoaștere a competențelor în acest domeniu, punctajul minim este de 30 de puncte.

LOCAȚIEGo To Top Button

Cluj-Napoca

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

20-22 iulie

Dată desfăşurare

6 iulie

Early bird

13 iulie

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  320 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  280 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  250 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

„Criteriile de performanță, evaluarea şi îmbunătățirea performanţei angajaţilor este un curs pe o temă importantă, organizat conform standardelor.”
Dan Obada, Coordonator Formare Profesională, TVR

„Filmulețele din cadrul acestui curs sunt foarte bune pentru a înțelege cum pot fi aplicate natural etapele din teorie.”
Anca Leonte, HR Manager, Accountess Profile

RESURSEGo To Top Button

resurse

Arhitectura Sistemului de Management al Performaței Individuale
Arhitectura Sistemului de Management al Performanţei Individuale este o reprezentare grafică a tuturor componentelor sistemului de management al performanței care există în cadrul organizației. Scopul principal este de a avea o imagine clară asupra legăturilor care există între diferitele componente ale sistemului.

Webinarul „Înțelegerea managementului performanței la nivel individual”
Webinarul „Înțelegerea managementului performanței la nivel individual”, oferit de către Acumen Integrat, în parteneriat cu The KPI Institute, oferă informații utile cu privire la rolul indicatorilor cheie de performanță pentru angajați, evaluarea personalului și la integrarea acestui sistem în organizație.

FAQsGo To Top Button

1. Care este valoarea adăugată oferită de acest curs?

Managementul performanței la nivel individual ajută la alinierea și înțelegerea contribuției individuale în atingerea obiectivelor strategice, la realizarea nivelului de performanță dorit, la alocarea mai bună a muncii în echipă și crearea unui mediu de lucru cu standarde înalte de performanță. Plus valoarea cursului constă în prezentarea unui cadru riguros pentru implementarea unui sistem de măsurare și evaluare a performanței angajaților.

2. Este necesară o pregătire înainte de participarea la curs?

Participarea la curs nu este restricționată de pregătirea în prealabil sau de cercetare în domeniu. Prima sesiune din cadrul cursului este dedicată introducerii conceptelor de bază și familiarizării cu acestea, asigurând o bază comună de cunoștințe tuturor participanților.

3. Cum intru în posesia materialelor de curs sau a incluziunilor?

Fiecare participant va primi prin email incluziunile în timp de 3 zile de la finalizarea cursului.
Accesul la site-ul www.indicatorideperformanta.ro, timp de 1 lună va fi acordat începând cu a doua zi după finalizarea cursului.

4. Există și alte materiale utile pe care le pot utiliza pentru pregătirea mea profesională continuă?

Ca follow-up al cursului, fiecare participant va primi acces la o serie de resurse relevante în domeniu. Materialele puse la dispoziție, linkurile disponibile la fiecare sesiune de curs, dar și linkurile adiționale către resurse recomandate de citit reprezintă suficiente oportunități de învățare, care să asigure o pregătire continuă. De asemenea, pentru menținerea la zi cu noutățile din domeniul managementului performanței, se recomandă accesarea blogului:indicatorideperformanta.ro/blog

5. Poate participa o altă persoană la curs, în locul celei înscrise?

Dacă după înscrierea la curs, persoana se află în imposibilitatea de a mai participa, aceasta poate delega o altă persoană pentru participare, fără a se plăti o altă taxă.

Data

20-22 iulie

Locaţie

Cluj-Napoca

Taxă de participare

320 Euro+TVA*

Reduceri

280 Euro +TVA**
250 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

 
NOUTĂȚI