INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Certificare Profesională: Vizualizarea Datelor

Certificare Profesională: Vizualizarea Datelor

Performanta-Logistica1Performanta-Logistica2Performanta-Logistica3Performanta-Logistica4Performanta-Logistica5

INTRODUCEREIntroducere

Acest curs ajută participanții să îmbunătățească procesul de comunicare în cadrul companiei prin intermediul reprezentării vizuale a datelor cantitative. Participanții vor învăța în mod practic cum să comunice eficient utilizând reprezentări vizuale și să îmbunătățească eficacitatea raportării performanței, fapt care va duce la o mai bună înțelegere a datelor, și implicit, la luarea de decizii strategice mai inteligente într-un timp mult mai scurt.

Comunicarea vizuală este eficientă doar atunci când este aliniată la modul în care oamenii gândesc și percep lucrurile. Acest curs oferă o perspectivă asupra importanței vizualizării datelor. De asemenea, în cadrul cursului se prezintă principii fundamentale și modalități prin care se pot îmbunătăți competențele de comunicare non-verbală utilizând reprezentări vizuale eficiente.

Acest curs va fi susținut în limba engleză.

BENEFICIIGo Top Button

 • Înțelegerea conceptelor care stau la baza creării unei reprezentări vizuale;
 • Cunoașterea principalelor teorii privind vizualizarea datelor;
 • Cunoașterea importanței comunicării vizuale utilizând reprezentări vizuale;
 • Înțelegerea proceselor care stau la baza creării unei reprezentări vizuale;
 • Utilizarea în practică a instrumentelor de vizualizare a datelor;
 • Crearea de instrumente specifice și personalizate de vizualizare a datelor.

Obiective de învățare 

 • Explicarea conceptelor de bază privind crearea unei reprezentări vizuale;
 • Alegerea canalului de comunicare potrivit în funcţie de publicul țintă;
 • Colectarea și crearea de intrări și ieșiri de date standardizate;
 • Aplicarea tehnicilor de design necesare creării unei reprezentări vizuale;
 • Atingerea unui nivel avansat de înțelegere a reprezentărilor vizuale și îmbunătățirea experienței publicului țintă.

5 motive pentru a participa

 • Recomandări privind dezvoltarea de reprezentări vizuale care ajută la descoperirea, înțelegerea și comunicarea informației;
 • Înțelegerea modului de creare a unei reprezentări vizuale în funcţie de publicul țintă;
 • Descoperirea etapelor esențiale pentru dezvoltarea strategiei de comunicare vizuală în cadrul organizației/departamentului;
 • Acces la platforma online indicatorideperformanta.ro și la alte resurse care vor facilita procesul de învățare continuă;
 • Completarea dezvoltării profesionale prin obținerea certificării profesionale în vizualizarea datelor.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1 – Principii și practici de vizualizare a datelor

Parametrii de vizualizare a datelor

 • Prezentarea conceptului de vizualizare a datelor;
 • Importanța vizualizării datelor;
 • Atribute precognitive;
 • Guvernanța vizualizării datelor;
 • Raportare și monitorizare;
 • Principii fundamentale de vizualizare a datelor;
 • Exercițiu: Răspunderea la întrebările: Cine? Ce? Cum? Când? De ce? Unde?

Standardizarea conținutului

 • Metode de colectare a datelor;
 • Administrare;
 • Clasificări și coduri utilizate;
 • Intrări și ieșiri standard;
 • Design;
 • Verificare în funcție de anumite criterii;
 • Exercițiu: Crearea unei liste de verificare (checklist).

Selectarea canalului

 • Hărți;
 • Grafice interactive;
 • Infografice;
 • PowerPoint;
 • Prezi;
 • Videodoodle;
 • Excel;
 • Animații;
 • Exercițiu: Selectarea canalului potrivit.

Agenda2

Ziua 2:  Modelul SFERA – Partea I

Structură

 • Crearea unui design eficient;
 • Principii generale;
 • Utilizarea spațiului;
 • Studii de caz (Excel, Word, PowerPoint, Website);
 • Exercițiu: Evitarea reprezentării de concepte fără sens.

Format

 • Text și forme;
 • Autonomia vizuală;
 • Bune practici privind crearea graficelor;
 • Exercițiu: Evitarea utilizării unui format fără sens.

Exprimare

 • Font și mărime;
 • Importanța culorilor;
 • Fundal și umbre;
 • Exercițiu: Evitarea utilizării de elemente de prezentare vizuală fără sens.

Raportare

 • Sfaturi privind raportarea;
 • Taxonomia rapoartelor:
  • Scorecard-uri;
  • Dashboard-uri;
  • Animații;
  • Infografice;
 • Raportarea performanței.

Agenda3

Ziua 3: Modelul SFERA – Partea II

Raportarea numerelor

 • Excel/add-ons/widget-uri;
 • Google Analytics;
 • SAS Visual Analytics;
 • Tableau.

Raportarea textelor

 • Word;
 • PowerPoint;
 • Prezi.

Evaluare

 • Evaluarea competențelor;
 • Exercițiu: Autoevaluare;
 • Evaluarea capabilităților:
  • Guvernanța datelor;
  • Structurarea unui template pe baza instrucțiunilor;
  • Gestionarea stilului;
  • Culorile organizației;
 • Exerciții: Evaluarea de către colegi;
 • Bune practici;
 • Greșeli frecvente în crearea reprezentărilor.

Recapitulare și certificare

 • Recapitulare;
 • Examen de certificare.

INCLUZIUNIGo To Top Button

1. Materiale de curs

Participanții vor primi o copie printată și o copie electronică a suportului de curs, precum și un document cu exercițiile rezolvate pe parcursul celor trei zile de curs.

2. Toolkit

Participanții vor primi toolkit-ul Managementul Performanței, care cuprinde următoarele elemente:

 • Starea Dorită de Evoluție;
 • Harta Strategiei;
 • Scorecard de Performanță;
 • Dashboard de Performanță;
 • Model de Maturitate;
 • Formular de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Portofoliu de Inițiative;
 • Formularul de documentare a inițiativelor;
 • Arhitectura Sistemului de Management al Performanței;
 • Scorecard privind performanța angajaților.

Aceste template-uri sunt însoțite de următoarele manuale și publicații:

 • Instrucțiuni privind Dashboard-ul de Performanță pentru administratori;
 • Instrucțiuni privind Scorecard-ul de Performanță pentru administratori;
 • Indicatori Cheie de Performanță pentru Dashboard-ul de Call Center;
 • Indicatori Cheie de Performanță pentru Scorecard-ul de Call Center.

3. Abonament Premium

Participanții vor primi un abonament Premium pe platforma indicatordeperformanta.ro valabil timp de 6 luni.

4. Un raport de cercetare din seria de rapoarte „Top 25 Indicatori Cheie de Performanță”.

PARTICIPANȚIGoTop

Profesioniști interesați de vizualizarea datelor

Participând la acest curs, profesioniștii care activează în domenii diferite precum finanțe, resurse umane, logistică, IT, design, și care sunt interesați de metodele și mijloacele de comunicare vizuală, au posibilitatea de a-și îmbunătăți competențele de raportare vizuală a datelor.

Profesioniști din top/middle/lower management

Prin participarea la acest curs, persoanele care ocupă funcții de directori sau manageri de operațiuni, indiferent de aria lor de expertiză, vor dobândi competențele și cunoștințele necesare pentru a crea și a înțelege mai bine modul de reprezentare vizuală a datelor. Instrumentele și resursele oferite în cadrul acestui curs le oferă participanților oportunitatea de a aplica imediat în cadrul organizațiilor din care provin conceptele învățate.

Specialiști în vizualizarea datelor

Pentru specialiștii în vizualizarea datelor, care ocupă funcția de analist de date, designer grafic, specialist marketing, obținerea unei certificări care să ateste competențele și cunoștințele deținute este foarte importantă. Principalele aspecte discutate în cadrul cursului sunt nevoia adoptării unei abordări riguroase în crearea de reprezentări vizuale pentru o cantitate considerabilă de informații, tehnici de standardizare și instrumente personalizate de vizualizare a datelor.

Această categorie de profesioniști utilizează deja anumite practici, a implementat deja anumite standarde, procese și instrumente de vizualizare a datelor, însă trebuie să își dezvolte capacitatea de identificare a oportunităților de îmbunătățire a acestora. De asemenea, specialiștii au la rândul lor nevoie de exemple de bune practici în domeniu, iar cursul reprezintă soluția ideală pentru a învăța de la formator, dar și de la ceilalți participanți.

FACILITATORGoTop

facilitator

Javier Rocha

Javier Rocha este coordonatorul departamentului de graphic design, în cadrul The KPI Institute și expert în vizualizarea datelor, având o experiență de peste 5 ani în lucrul cu strategiile informationale pentru gestionarea resurselor vizuale de management. Javier se implică activ în procesele de comunicare și informare ale companiei, în vederea identificării de soluții vizuale și îmbunătățiri, folosindu-și cunoștințele profesionale legate de conținutul rapoartelor de management pentru a crea procese de sine stătătoare în ceea ce privește prezentarea lor, conceperea lor și însușirea acestora.

În calitate de designer al vizualizării datelor, Javier a fost implicat în proiecte internaționale ce necesită cunoștințe avansate de tehnici vizuale de cercetare, in vederea diagnosticării, intervenției și evaluarii proceselor atunci când este necesar. Javier este deținătorul a trei premii internaționale și naționale în ceea ce privește cunoștințele aprofundate și utilizarea metodologiilor pentru rezolvarea problemelor de vizualizare a datelor. Totodată, Javier este și coordonatorul departamentului de graphic design al TEDx România, ce operează în Cluj – Napoca, Alba Iulia și Sibiu.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Cursul „Certificare Profesională: Vizualizarea Datelor” este un program de formare interactiv bazat pe un mediu de învățare axat pe practică.

Înainte de începerea cursului:

În vederea pregătirii pentru cursul propriu-zis, participanții trebuie să parcurgă următoarele etape:

 • Introducere – întâlnire online de introducere și prezentare a participanților;
 • Evaluare înainte de curs – analiză a nevoilor, test de evaluare pentru stabilirea nivelului cunoștințelor participanților și împărtășirea așteptărilor privind cursul, iar ca parte a acestui proces de autoevaluare, participanții își pot stabili obiective personale privind cursul.
 • Test al culorilor –test al culorilor pentru a determina modul de percepere a culorilor;
 • Bibliografie – participanții vor primi o serie de materiale de citit înainte de începerea cursului pentru a avea o perspectivă holistică asupra subiectului abordat;
 • Recomandări și planificare – un document cu sfaturi despre modul de maximizare a experienței de învățare utilizând resursele puse la dispoziție, respectiv un program de învățare recomandat pentru a asigura un program eficient de învățare.

Cursul propriu-zis

Cursul propriu-zis, care durează trei zile, este creat astfel încât să faciliteze învățarea experiențială și să asigure un nivel ridicat de interactivitate. Activitățile gândite pentru a stimula dezvoltarea competențelor variază de la simpla aplicare a conceptelor de bază la reprezentări vizuale complexe și personalizate.

Experiența de învățare presupune:

 • Aplicarea conceptelor învățate în exerciții practice;
 • Analizarea de studii de caz și identificarea de soluții;
 • Utilizarea de template-uri de dezvoltare a instrumentelor de măsurare a performanței;
 • Împărtășirea de experiențe și bune practici în domeniu;
 • Evaluarea permanentă a cunoștințelor prin teste menite să pregătească participanții pentru susținerea testului final de evaluare.

După terminarea cursului:

Cursul „Certificare Profesională: Vizualizarea Datelor” este gândit în vederea dezvoltării, îmbunătățirii și evaluării capacității de creare a unor reprezentări vizuale eficiente. În această etapă, evaluarea presupune:

 • Plan de acțiune – în trei zile de la terminarea cursului, participanții trebuie să transmită un plan în care să menționeze schimbările pe care intenționează să le implementeze cu privire la vizualizarea datelor în cadrul organizației sau în cadrul departamentului în care activează;
 • Prezentare în cadrul organizației – în trei luni de la terminarea cursului, participanții trebuie să transmită un document PowerPoint cu prezentarea pe care o vor susține în cadrul organizației din care provin, în care vor aborda principalele teme discutate la curs;
 • Webinar „Vizualizarea datelor” – perspective asupra importanței vizualizării datelor, principii fundamentale și modalități de îmbunătățire a competențelor de comunicare non-verbală prin intermediul reprezentărilor vizuale;
 • Webinarul „Raportarea și luarea deciziilor” – prezentarea de bune practici privind raportarea Indicatorilor Cheie de Performanță, subliniind importanța luării de decizii pe baza feedbackului oferit de către sistemul de măsurare a performanței;
 • Lectură suplimentară – participanții vor primi o listă cu resurse (cărți, articole, videoclipuri) menite să încurajeze procesul de învățare continuă;
 • La trei luni de la terminarea cursului, participanții trebuie să completeze un chestionar pentru a determina ce au implementat cu succes în cadrul organizațiilor din care provin în urma participării la acest curs.

EVALUAREGo To Top Button

Pe parcursul celor trei zile de curs, participanții vor dezvolta un Dashboard și un infografic pe baza cărora vor fi evaluați la finalul fiecărei zile. De asemenea, la finalul ultimei zile de curs, participanții vor susține un test grilă de 60 de minute. Acesta va conține 75 de întrebări, iar punctajul minim pe care participanții trebuie să îl obțină este de 50 de puncte.

LOCAȚIEGo To Top Button

Hotel Continental Forum Sibiu

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

5 - 7 aprilie

Dată desfăşurare

19 martie

Early bird

4 aprilie

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  300 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  300 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  300 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

Curs NOU!

RESURSEGo To Top Button

resurse
 • Infograficul Indicatori Cheie de Performanță;
 • Cataloage: Dashboard-uri, Scorecard-uri, Grafice în practică;
 • Video doodle: „Ce este un KPI, KRI și o măsurătoare”, „Ce este un Dahboard?”, „Ce este un Scorecard?”;
 • Videoclipuri: „The beauty of data visualization”, „Hans Rosling’s 200 Countries, 200 Years, 4 Minutes – The Joy of Stats – BBC Four”, „How to avoid death By PowerPoint by David Phillips”, „Life After Death by PowerPoint 2012 by Don McMillan”;
 • Articole: Articole pe tema vizualizării datelor publicate în revista online Performance Magazine;
 • Alte resurse: Videoclipuri, rapoarte și studii de caz relevante pentru raportarea Indicatorilor Cheie de Performanță.

FAQsGo To Top Button

Data

5 - 7 aprilie

Locaţie

Hotel Continental Forum Sibiu

Taxă de participare

300 Euro+TVA*

Reduceri

300 Euro +TVA**
300 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

Broșură Curs

NOUTĂȚI