INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Certificare Profesională: Planificare Strategică în Afaceri

Certificare Profesională: Planificare Strategică în Afaceri

Performanta-Logistica1Performanta-Logistica2Performanta-Logistica3Performanta-Logistica4Performanta-Logistica5

INTRODUCEREIntroducere

În prezent, mediul de afaceri cunoaște o dinamică accelerată, cu evoluții neașteptate și ferestre de oportunitate care trebuie valorificate pe termen scurt. În acest context, toate organizațiile sunt în căutarea unor metodologii de planificare adaptate, care să conducă la strategii în același timp flexibile la schimbare și rezistente la șocuri. Cursul de față oferă o soluție conectată la modelele teoretice de ultimă generație, prezentată într-un limbaj accesibil și cu o structură logică, ușor de implementat.

BENEFICIIGo Top Button

Beneficiile participării

Acest curs oferă participanților beneficii la trei niveluri:

 • O viziune de ansamblu asupra procesului de planificare strategică în epoca turbulenței – prezentat sub forma unui algoritm cu pași și reguli clare;
 • O înțelegere la nivel de detaliu a instrumentelor de planificare strategică – dublată de recomandări pentru optimizarea utilizării lor;
 • O aplicare a tuturor noțiunilor predate în cadrul propriei organizații – de natură a asigura  transferul în practică și utilitatea managerială a cursului. 

Obiective de învățare 

Cursul urmărește să ofere participanților șansa să înțeleagă modul în care o organizație:

 • se poate defini și poziționa în mod coerent pe piață;
 • se poate conecta în mod eficient la evoluțiile din mediul înconjurător;
 • poate parcurge procesul de planificare strategică, de la viziune la obiective operaționale;
 • poate identifica și prioritiza inițiativele de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung;
 • poate operaționaliza o strategie, în imagini și documente ușor de înțeles și utilizat.

5 motive pentru a participa

 • Completarea dezvoltării profesionale, prin obținerea unei certificări în planificare strategică;
 • Familiarizarea cu principalele etape în dezvoltarea strategiei organizaționale;
 • Explorarea și optimizarea strategiilor actuale de la nivel de organizație;
 • Accesul la peste 500 de exemple de Indicatori Cheie de Performanță timp de 6 luni;
 • Descoperirea unei experiențe de învățare inovatoare, menită să stimuleze reflecția critică și creativitatea.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1 – Fundamentarea strategică a afacerii

 • Modul 1: Impact dorit, misiune asumată, valori împărtășite
 • Modul 2: Model de business și factori generatori de valoare
 • Modul 3: Auditul capabilităților interne
 • Modul 4: Viziune și obiective strategice

Agenda2

Ziua 2 – Conectarea la evoluțiile mediului înconjurător

 • Modul 1: Macro-mediul extern – analiza PESTEL
 • Modul 2: Micro-mediul extern – modelul Porter
 • Modul 3: Analiza SWOT
 • Modul 4: Metoda scenariilor

Agenda3

Ziua 3 – Planificarea strategică propriu-zisă

 • Modul 1: Alegerea strategiei concurențiale
 • Modul 2: Stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță
 • Modul 3: Portofoliul de inițiative și planul de acțiune
 • Modul 4: Vizualizarea strategiei și alinierea acesteia

Agenda4

Ziua 4 – Recapitulare și examen de certificare

 • Modulele 1-2: Studii de caz recapitulative
 • Modulele 3-4: Examen de certficare

INCLUZIUNIGo To Top Button

 1. Materiale de curs

Participanții vor primi o copie printată (sub formă de hand-outs PowerPoint) a suportului de curs, împreună cu alte materiale suport.

 1. Toolkit

Participanții vor primi Toolkit-ul Managementul Performanței, care cuprinde Arhitectura Sistemului de Management al Performanței, Starea Dorită de Evoluție, Harta Strategiei, Dashboard și Scorecard, Portofoliul de Inițiative, formularul de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță.

 1. Abonament Premium

Participanții vor primi un abonament Premium pe platforma indicatorideperformanta.ro, valabil timp de 6 luni.

 1. Un raport de cercetare din seria de rapoarte „Top 25 Indicatori Cheie de Performanță”.

PARTICIPANȚIGoTop

Antreprenori și top manageri

Acești participanți vor dobândi noțiunile și instrumentele necesare planificării strategice la nivelul propriei organizații, menite să crească performanța acesteia pe toate palierele : financiar, de piață și operațional.

Persoane din eșalonul doi de management

Profesioniștii din nivelele intermediare de management vor dobândi cunoștințele și competențele necesare dezvoltării unei strategii la nivel de departament sau de unitate de afaceri. De asemenea, ei beneficiază de un curs necesar în pregătirea lor pentru accesarea unor poziții ierarhice superioare.

Specialiști în managementul performanței

Pentru profesioniștii care ocupă funcții precum analist de date, manager de strategie sau arhitect de performanță, este important să își dezvolte competențele de planificare strategică, în special în ceea ce privește analiza stării actuale a organizației și cascadarea strategiei de la nivel organizațional la nivelul departamentelor și al angajaților. În acest context, cursul oferă oportunitatea de a învăța din bunele practici utilizate în domeniu, pentru a identifica modul în care procesele și abordările lor în ceea ce privește planificarea strategică pot fi îmbunătățite.

FACILITATORGoTop

facilitator

Radu Cocean este unul dintre experții Acumen Integrat în domeniul planificării strategice – un domeniu pe care l-a abordat din diferite unghiuri în cei 14 ani de experiență profesională.

Astfel, el a elaborat în mod efectiv sau a supervizat procesul de elaborare de strategii. Spre exemplu, în perioada în care a fost angajat ca expert în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest (2001-2005), Radu a coordonat grupurile de lucru însărcinate cu elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2004-2006; activitatea sa a presupus cunoașterea metodologiei de proces, abilități de muncă în echipă, precum și stăpânirea limbajului de specialitate în domeniu.

Expertiza sa i-a permis să ocupe și poziții de factură tehnică – de exemplu, coordonator științific al procesului de elaborare a Strategiei de Inovare Regională a Regiunii Nord-Vest (2007). În această calitate, el a cules date statistice, a realizat audituri tehnologice, a elaborat analiza stării de fapt și a oferit input-uri pentru identificarea priorităților și măsurilor strategiei regionale.

Radu a livrat programe de formare în domeniul planificării strategice, în special pentru administrații publice – ca, de exemplu, Consiliul Județean Cluj (2011), Consiliul Județean Satu-Mare (2010) sau Primăria Bistrița (2011). Abordarea sa a accentuat principiile planificării participative, orientată către asigurarea dezvoltării durabile a teritoriilor. Din 2010, este trainer certificat ANC și a absolvit recent programul de formare ca Master Trainer al American Society for Training & Development (2014).

În fine, experiența sa a fost întregită de colaborarea cu firme private, în calitate de consultant de management pentru proiecte de investiții. În acest context, rolul său a fost acela de a contribui la scrierea unor planuri de afaceri menite să asigure finanțare europeană. El este acreditat ANC ca Manager de proiect din 2011.

De asemenea, Radu a absolvit cu succes programe complexe de formare în domenii conexe – ca, de exemplu, The Program on Negotiation for Senior Executives oferit de The Program on Negotiation at Harvard Law School (2006), programul de training în domeniul Higher Education Management oferit de către The Institute of Education, University of London (2009) sau programul de formare al JRC – IPTS în domeniul “Foresight as an Instrument for Policy and Decision Making” (2010).

Radu a absolvit atât cursurile Facultății de Științe Economice (2000), cât și a celei de Științe Politice și Administrative (2003) din cadrul UBB Cluj-Napoca – instituție unde ocupă, din 2007, poziția de Lector univ. Doctor în cadrul Departamentului de Marketing al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Din 2014, el predă cursuri și în cadrul École de Management de Normandie – Le Havre, Franța, cel mai recent asemenea curs susținut fiind cel de International Development (2015).

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Înainte de începerea cursului

În această etapă, participanții:

 • Parcurg o etapă de analiză a nevoilor, realizată printr-un scurt chestionar menit să stabilească nivelul de cunoștințe și așteptările lor privind cursul;
 • Primesc o serie de recomandări privind lectura unor materiale disponibile online, pentru a facilita înțelegerea conceptelor predate la curs.

Cursul propriu-zis

Cele patru zile de curs sunt structurate astfel încât să faciliteze procesul de învățare experiențială și să asigure un nivel înalt de aplicabilitate. Parcurgerea modulelor din agendă oferă un mix echilibrat de teorie și practică,  facilitând transferul către optimizarea planificării strategice la nivelul propriei organizații.

După terminarea cursului

La finalul cursului, participanții primesc o serie de resurse și accesul la diferite platforme cu scopul de a încuraja atât procesul de învățare continuă, cât și împărtășirea de experiențe.

Astfel, această etapă cuprinde:

 • Accesul la resursele menționate în secțiunea Incluziuni ;
 • Recomandări privind lectura suplimentară – participanții vor primi recomandări pentru accesarea unor resurse (cărți, articole sau videoclipuri) cu scopul de a încuraja procesul de învățare continuă.

EVALUAREGo To Top Button

Evaluarea constă într-un test ce conține 75 de întrebări și care va fi susținut la finalul ultimei zile de curs. Punctajul minim pe care participanții trebuie să îl obțină este de 50 de puncte, iar timpul alocat testării este de 60 de minute.

LOCAȚIEGo To Top Button

Cluj-Napoca

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

4-7 noiembrie

Dată desfăşurare

21 octombrie

Early bird

28 octombrie

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  950 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  750 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  600 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

Curs NOU!

RESURSEGo To Top Button

resurse
 • Cataloage:Formularele de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță, Dashboard și Scorecard;
 • Rapoartele „Managementul Performanței în 2012” și „Managementul Performanței în 2013”;
 • Video doodle:„Ce este un KPI, KRI, o măsurătoare?”, „Ce este un Scorecard?”, „Înțelegerea formularului de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță”;
 • Alte resurse: Videoclipuri, rapoarte de cercetare și studii de caz relevante pentru domeniul planificării strategice.

FAQsGo To Top Button

În curs de dezvoltare.

Data

4-7 noiembrie

Locaţie

Cluj-Napoca

Taxă de participare

950 Euro+TVA*

Reduceri

750 Euro +TVA**
600 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

Broșură Curs

NOUTĂȚI