INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Certificare Profesională: Performanța Personală

Certificare Profesională: Performanța Personală

Prezentare curs evaluarea performantei serviciilor ITPrezentare curs evaluarea performantei serviciilor ITPrezentare curs evaluarea performantei serviciilor ITPrezentare curs evaluarea performantei serviciilor ITPrezentare curs Comunicarea de Marketing

INTRODUCEREIntroducere

În prezent, importanța și beneficiile măsurării performanței în cadrul unei organizații sunt recunoscute și acceptate la scară largă. Cu toate acestea, dincolo de cadrul organizațional, principiile și instrumentele de management al performanței se pot dovedi utile și pentru îmbunătățirea performanței personale, de la sănătate și condiția fizică la viața de familie, de la hobby-uri la planificarea carierei și dezvoltarea cunoștințelor.

Acest curs se constituie ca un program de formare interactiv cu o durată de trei zile, care ajută participanții să înțeleagă managementul performanței personale. Cursul se axează atât pe explicarea beneficiilor măsurării performanței personale, cât și pe clarificarea procesului de măsurare a performanței personale. De asemenea, acesta se concentrează pe identificarea metodelor de creștere a performanței în afara orelor de lucru.

BENEFICIIGo Top Button

 • Înțelegerea importanței măsurării performanței în viața de zi cu zi;
 • Înțelegerea valorii adăugate prin stabilirea de planuri și obiective personale;
 • Identificarea de bune practici în gestionarea informației, timpului și stresului;
 • Înțelegerea importanței echilibrului dintre viața personală și cea profesională;
 • Recunoașterea competențelor de măsurarea a performanței personale într-un mod integrat și standardizat.

Obiective de învățare

 • Explicarea conceptelor fundamentale de management al performanței personale;
 • Utilizarea eficientă a instrumentelor de măsurare a performanței personale;
 • Stabilirea de obiective eficiente și măsurarea lor cu ajutorul Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Utilizarea de tehnici diverse pentru gestionarea informației, timpului și stresului;
 • Dezvoltarea de diferite instrumente și tehnici de creștere a productivității și eficienței personale.

5 motive pentru a participa

 • Abordare clară, standardizată și integrată a performanței personale;
 • Identificarea unui cadru care va ajuta la îmbunătățirea performanței și productivității personale;
 • Șansa de a interacționa cu alți profesioniști interesați de performanța personală;
 • Accesul la platforma indicatorideperformanta.ro și la alte resurse care vor facilita procesul de învățare continuă;
 • Recunoaștere profesională a cunoștințelor și competențelor în domeniu prin obținerea certificării oferite de către The KPI Institute.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1: Înțelegerea performanței personale

Măsurarea performanței: Din organizații la viața personală

 • Filozofie și principii ale performanței personale;
 • Abordare structurată vs. abordare nestructurată a vieții;
 • Terminologie, instrumente și sisteme sau puncte de referință;
 • Guvernanță;
 • Sincronizare și cicluri;
 • Localizare.

Factori care facilitează performanța personală

 • Bunăstare: Principiile modelului PERMA;
 • Teoria autodeterminării și bunăstării;
 • Exercițiu: Identificare factorilor motivaționali;
 • Interacțiunile sociale ca factori externi.

Planificarea performanței personale

 • Prezentarea planului de performanță personală;
 • Obiectivele personale;
 • Indicatori Cheie de Performanță pentru performanța personală;
 • Stabilirea de ținte;
 • Exercițiu: Alegerea Indicatorilor adecvați pentru fiecare obiectiv;
 • Analiza oportunităților și luarea deciziilor;
 • Cei 5 piloni ai modelului de maturitate a performanței personale;
 • Exercițiu: Utilizarea instrumentelor de audit personal.

Agenda2

Ziua 2: Dezvoltarea planului de performanță personală

Bunăstare și performanța socială

 • Principiile care stau la baza bunăstării;
 • Obiective privind stilul de viață;
 • Măsurarea bunăstării cu ajutorul Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Factorii care generează bunăstarea: instrumente și aplicații;
 • Exercițiu: Dezvoltarea unui plan al bunăstării personale.
 • Principii care stau la baza performanței sociale;
 • Obiective sociale;
 • Măsurarea performanței sociale cu ajutorul Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Facilitatori ai performanței sociale: instrumente și aplicații;
 • Exercițiu: Dezvoltarea unui plan al performanței sociale.

Performanța emoțională și spirituală

 • Principiile care stau la baza performanței emoționale;
 • Obiective pe plan emoțional;
 • Măsurare performanței emoționale cu ajutorul Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Factori care facilitează performanța emoțională: instrumente și aplicații;
 • Exercițiu: Dezvoltarea planului de performanță emoțională;
 • Principiile care stau la baza performanței spirituale;
 • Obiective pe plan spiritual;
 • Măsurarea performanței spirituale cu ajutorul Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Exercițiu: Dezvoltarea planului de performanță spirituală.

Performanța profesională și performanța financiară

 • Principiile care stau la baza performanței profesionale;
 • Obiective pe plan profesional;
 • Măsurare performanței profesionale cu ajutorul Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Factori care facilitează performanța profesională: instrumente și aplicații;
 • Exercițiu: Dezvoltarea planului de performanță profesională;
 • Principiile care stau la baza performanței financiare;
 • Obiective pe plan financiar;
 • Măsurarea performanței financiare cu ajutorul Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Exercițiu: Dezvoltarea planului de performanță financiară.

Echilibrul dintre viața profesională și viața personală

 • Dezvoltarea planului de performanță personală;
 • Aplicarea principiilor LEAN în performanța personală;
 • Impactul bunăstării asupra performanței profesionale;
 • Echilibrul dintre viața personală și viața profesională;
 • Exercițiu: Stabilirea principiilor de echilibru dintre viața profesională și cea profesională.

Agenda3

Ziua 3: Îmbunătățirea performanței personale

Gestionarea timpului – factor care facilitează performanța

 • Gestionarea timpului și performanța personală;
 • Greșeli frecvente în gestionarea timpului;
 • Cadrul de gestionare a timpului;
 • Multitasking – un avantaj sau un dezavantaj?
 • Gestionarea ineficienței și inactivității;
 • Instrumente de gestionare eficientă a timpului;
 • Exercițiu: Crearea unui cadru de gestionare a timpului.

Performanța și eficiența fluxului de muncă

 • Principalele etape ale fluxului de muncă;
 • Gestionarea mediului de muncă;
 • Gestionarea fișierelor;
 • Gestionarea emailurilor și a calendarului.

Gestionarea stresului

 • Principalii factori de stres;
 • Consecințele fizice și psihice ale stresului;
 • Modalități de gestionare a stresului.

Comunicare eficientă

 • Principiile unei comunicări eficiente;
 • Inteligența socială: maximizarea interacțiunilor sociale;
 • Asertivitatea;
 • Rezolvarea conflictelor;
 • Importanța competențelor de ascultare activă;
 • Importanța comunicării nonverbale;
 • Îmbunătățirea comunicării verbale: manageri și angajați;
 • Exercițiu: Exersarea comunicării eficiente.

Recapitulare și certificare

 • Recapitulare;
 • Test de certificare.

INCLUZIUNIGo To Top Button

1. Materiale de curs

Participanții vor primi o copie printată și o copie electronică a suportului de curs, precum și un document cu exercițiile rezolvate pe parcursul celor două zile de curs.

2. Abonament Premium

Participanții vor primi un abonament Premium pe platforma indicatorideperformanta.ro timp de 6 luni, precum și raportul „Top 10 KPIs în 2010”, respectiv, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2011-2012”.

3. Un raport de cercetare din seria de rapoarte „Top 25 Indicatori Cheie de Performanță”.

PARTICIPANȚIGoTop

Persoane interesate de performanța personală

Persoanele interesate să își îmbunătățească performanța și productivitatea personală, să își stabilească direcții bine definite în viață, să cunoască metode eficiente de gestionare a informației, a timpului și a stresului, dar și profesioniștii interesați să găsească echilibrul dintre viața profesională și viața personală vor dobândi informațiile și bunele practici necesare pentru sporirea performanței personale. De asemenea, aceștia vor obține recunoaștere profesională în domeniu datorită certificatului oferit de către The KPI Institute, care atestă deținerea de cunoștințe și competențe în domeniu. Acesta este un curs interactiv, cu un număr important de exerciții, studii de caz și exemple din practică. Oportunitatea de networking și posibilitatea de a împărtăși cunoștințe și bune practici constituie o experiență de învățare unică.

Profesioniști din top/middle/lower management

Profesioniștii din top/middle/lower management și organizațiile din care aceștia provin, indiferent de aria lor de expertiză, vor descoperi în „Certificare Profesională: Performanța Personală” un curs practic și interactiv. Totodată, cursul oferă informațiile și tehnicile necesare pentru îmbunătățirea performanței și productivității la nivel personal, fapt care va avea un impact important asupra performanței participanților la nivel profesional. Prin împărtășirea de bune practici în măsurarea performanței participanții, împreună cu formatorul, pot veni cu soluții la provocările întâlnite în cadrul organizațiilor privind această nouă arie.

Specialiști în performanța personală

Pentru specialiștii în performanța personală este important să obțină o certificare care să ateste cunoștințele și competențele pe care ei le dețin în această arie de expertiză. Nevoia pentru un grad mai mare de rigurozitate în abordarea procesului de dezvoltare a instrumentelor și tehnicilor de management al performanței personale reprezintă unul din principalele aspecte abordate în cadrul acestui curs. Această categorie de profesioniști utilizează deja anumite practici, a implementat deja anumite instrumente și procese în acest sens, însă trebuie să își dezvolte capacitatea de identificare a oportunităților de îmbunătățire a acestora. La rândul lor, experții în domeniu au nevoie de exemple de bune practici, iar cursul reprezintă o mare oportunitate de învățare atât de la formator, cât și de la ceilalți participanți interesați de performanța personală.

FACILITATORGoTop

facilitator

Adelina Chelniciuc conduce departamentul de Publishing și Media din cadrul The KPI Institute, autoritatea globală în cercetare și educație privind Indicatorii Cheie de Performanță. Activitatea sa cuprinde:

 • Gestionarea procesului de dezvoltare a publicațiilor din domeniul managementului performanței în format electronic și imprimat;
 • Dezvoltarea materialelor pe baza cercetării în domeniu;
 • Efectuarea cercetărilor și dezvoltarea de diferite tipuri de materiale referitoare la performanța personală.

De asemenea, Adelina este editor al revistei PERFORMANCE Magazine, unde publică săptămânal articole în domeniul managementului performanței, cu accent asupra performanței personale.

Adelina are o experiență de 3 ani în domeniul formării și dezvoltării personale. În calitate de formator certificat de către Autoritatea Națională de Calificări, Adelina a susținut peste 150 de ore de training în domenii precum:

 • Comunicare eficientă;
 • Vorbitul în public;
 • Scriere creativă;
 • Motivație;
 • Dezvoltare personală.

Adelina este specialist în comunicare, deținând o calificare la nivel licență în Jurnalism, iar în prezent își efectuează studiile de master în domeniul Managementului Relațiilor Publice. Formarea sa academică este completată de participarea la numeroase cursuri și conferințe naționale și internaționale în domenii precum:

 • Indicatorii Cheie de Performanță și managementul performanței;
 • Motivație și dezvoltare personală;
 • Managementul resurselor umane;
 • Politici și programe europene;
 • Instrumente și tehnici informale.

De asemenea, Adelina deține o certificare profesională în Indicatori Cheie de Performanță oferită de către The KPI Institute.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Înainte de începerea cursului

Această etapă are scopul de a facilita tranziția spre cursul propriu-zis. Astfel, în această etapă, participanții parcurg următorii pași:

 • Vizualizarea webinarului „Înțelegerea performanței personale”: un scurt webinar care face o introducere în domeniul măsurării performanței personale;
 • Recomandări și planificare: un document care prezintă modalități de maximizare a experienței de învățare utilizând resursele puse la dispoziție, respectiv un plan de învățare în vederea asigurării unui program educațional eficient;
 • Evaluare înainte de curs: analiza nevoilor, scurt chestionar pentru stabilirea nivelului de cunoștințe al participanților și cunoașterea așteptărilor participanților;
 • Materiale informative:
  • Măsurarea performanței – o scurtă introducere;
  • Peter Drucker, Management Challenges for the 21st Century (capitolul „Managing oneself”);
  • Documentar: Monitor me – BBC Horizon.

 Cursul propriu-zis

Cursul „Certificare Profesională: Performanța Personală” constituie un mediu de învățare interactiv, bazat pe exemple practice, în care participanții:

 • Aplică în exerciții practice conceptele învățate;
 • Analizează studii de caz și identifică soluții la provocările întâlnite;
 • Utilizarea de template-uri pe care participanții le pot utiliza apoi la monitorizarea propriei performanțe personale;
 • Împărtășirea de experiențe și bune practici în ceea ce privește performanța și productivitatea personală;
 • Autoevaluarea cunoștințelor înainte și după desfășurarea cursului.

După terminarea cursului

După terminarea cursului, participanții primesc o serie de resurse și accesul la platforme online cu scopul de a încuraja procesul de învățare continuă și împărtășirea de experiențe. Această etapă presupune:

 • Plan de acțiune – la trei zile de la terminarea cursului, participanții trebuie să transmită un plan care să cuprindă schimbările pe care aceștia intenționează să le implementeze în viața lor ca urmare a participării la acest curs;
 • Prezentare în cadrul companiei – la trei săptămâni de la terminarea cursului, participanții vor transmite un documente PowerPoint care va cuprinde prezentarea principalelor concepte învățate la curs și pe care aceștia o vor susține colegilor;
 • Prezentarea rezultatelor – la trei luni de la terminarea cursului, participanții vor transmite un document în care vor prezenta rezultatele înregistrate în urma aplicării planului de acțiune;
 • Lectură suplimentară – o listă cu resurse (cărți, articole, videoclipuri) menite să ajute participanții în procesul de învățare continuă.

EVALUAREGo To Top Button

La finalul cursului, participanții vor susține un test de evaluare a cunoștințelor care cuprinde 75 de întrebări. În vederea obținerii certificării care atestă competențele în domeniu, participanții trebuie să obțină cel puțin 50 de puncte.

LOCAȚIEGo To Top Button

Cluj-Napoca

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

3-5 nov. 2016

Dată desfăşurare

20 oct. 2016

Early bird

26 oct. 2016

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  650 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  500 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  450 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

Curs NOU!!

RESURSEGo To Top Button

resurse
 • Infografic Indicatori Cheie de Performanță;
 • Video doodles: „KPIs, KRIs și Metrici”, „Instrumente de management al performanței”, „Înțelegerea formularului de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță”;
 • Rapoartele „Managementul Performanței în 2012” și „Managementul performanţei în 2013”;
 • Alte resurse constând în cărți și videoclipuri relevante domeniului performanței personale.

FAQsGo To Top Button

În curs de dezvoltare.

Data

3-5 nov. 2016

Locaţie

Cluj-Napoca

Taxă de participare

650 Euro+TVA*

Reduceri

500 Euro +TVA**
450 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

 
NOUTĂȚI