INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Certificare Profesională: Managementul Performanței Angajaților

Certificare Profesională: Managementul Performanței Angajaților

Prezentare curs Comunicarea de MarketingPrezentare curs Comunicarea de MarketingPrezentare curs Comunicarea de MarketingPrezentare curs Comunicarea de MarketingPrezentare curs Comunicarea de Marketing

INTRODUCEREIntroducere

Acest curs este menit să clarifice în detaliu noțiunile de bază și oferă participanților instrumentele și tehnicile necesare implementării, îmbunătățirii și menținerii sistemului de management al performanţei în cadrul organizației. Participanții au oportunitatea de a afla bune practici în domeniul managementului performanței și de a învăța cum să stabilească sau să utilizeze criteriile de evaluare a performanței.

BENEFICIIGo Top Button

 • Înțelegerea sistemului de management al performanţei individuale și a modului de implementare a acestuia;
 • Îmbunătățirea performanței organizaționale prin implementarea unui sistem de management al performanței individuale;
 • Utilizarea de instrumente de management al performanței individuale și dezvoltarea de noi instrumente apelând la documente cheie de planificare;
 • Pregătirea în vederea creării de noi instrumente de management al performanței individuale prin însușirea modului de utilizare a documentelor cheie de planificare;
 • Accesul la o serie de instrumente de management al performanței și la template-uri pentru aplicarea în practică a cunoștințelor dobândite (plan de carieră, plan de dezvoltare, competențe și comportamente).

Obiective de învățare

 • Explicarea conceptelor fundamentale privind managementul performanței;
 • Cunoașterea modului de urmărire a proceselor managementului performanței individuale;
 • Aplicarea instrumentelor cheie pentru a măsura obiectiv rezultatele angajaților;
 • Implementarea sistemelor de management al performanței angajaților în vederea dezvoltării, evaluării și oferirii de compensații;
 • Dezvoltarea unei abordări profesionale a managementului performanței angajaților.

5 motive pentru a participa

 • Dezvoltarea unei perspective clare și înțelegerea importanței și relevanței de a implementa un sistem de management al performanței angajaților în cadrul organizației;
 • Dezvoltarea competențelor de creare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a unui sistem de management al performanței angajaților;
 • Înțelegerea managementului procesului de comunicare, precum și managementul schimbării și al riscurilor;
 • Experimentarea, prin exerciții aplicate, a provocărilor și a modalităților de depășire a acestora în momentul utilizării unui sistem de management al performanței angajaților;
 • Obținerea unei certificări profesionale în managementul performanței angajaților.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1 – Introducere în lumea Sistemului de Management al Performanței Angajaților

Parametrii managementului performanței angajaților

 • Motive de utilizare a unui Sistem de Management al Performanței Angajaților;
 • Reguli de utilizare a unui Sistem de Management al Performanței Angajaților;
 • Guvernanța Sistemului de Management al Performanței Angajaților;
 • Arii de impact ale Sistemului de Management al Performanței Angajaților;
 • Durata de implementare a Sistemului de Management al Performanței Angajaților;
 • Exercițiu: Explorarea principiilor unui Sistem de Management al Performanței Angajaților de succes.

Arhitectura Sistemului de Management al Performanței Angajaților

 • Perspectivă din interior: Includerea elementelor de bază și evaluarea angajaților;
 • Perspectivă din exterior: Includerea de elemente de suprafață și pârghii;
 • Exercițiu: Integrarea Sistemul de Management al Performanței Angajaților în cadrul sistemului organizațional.

Proiectul de implementare a Sistemului de Management al Performanței Angajaților

 • Condiții de implementare;
 • Etapele procesului de implementare a Sistemului de Management al Performanței Angajaților;
 • Exercițiu: Identificarea acțiunilor de întreprins și implementarea lor.

Agenda2

Ziua 2 – De la alinierea la nivel individual la discuțiile privind performanța

Alinierea performanței

 • Cascadarea Indicatorilor Cheie de Performanță de la nivel organizațional la nivel individual;
 • Exercițiu: Definirea competențelor;
 • Exercițiu: Selectarea competențelor;
 • Exercițiu: Definirea comportamentelor;
 • Exercițiu: Selectarea comportamentelor.

Dezvoltarea planurilor de performanță

 • Exercițiu: Stabilirea direcției de dezvoltare profesională;
 • Lansarea de noi planuri de performanță pentru angajați;
 • Lansarea de noi planuri de performanță pentru noii angajați;
 • Exercițiu: Comunicarea și promovarea noilor planuri de performanță;
 • Managementul schimbării.

Feedback privind performanța prin intermediul întâlnirilor de revizuire a performanței

 • Scopul întâlnirilor de revizuire a performanței;
 • Exercițiu: Participanții la întâlnirea de revizuire a performanței;
 • Exercițiu: Acțiuni de întreprins și monitorizare în urma întâlnirilor de revizuire a performanței.

Întâlnirea de revizuire a performanței

 • Exercițiu: Derularea întâlnirii de revizuire a performanței;
 • Durata întâlnirii de revizuire a performanței;
 • Exercițiu: Teme discutate în cadrul întâlnirii de revizuire a performanței.

Agenda3

Ziua 3 – Cultura organizațională și performanța angajaților

Feedback privind performanța prin intermediul evaluărilor de performanță

 • Evaluările de performanță;
 • Exercițiu: Identificarea diferențelor dintre diversele metode de evaluare;
 • Scopul evaluării performanței;
 • Exercițiu: Identificarea participanților la evaluarea performanței;
 • Exercițiu: Dezvoltarea și durata evaluărilor de performanță, subiecte abordate în cadrul evaluărilor de performanță;
 • Exercițiu: Determinarea acțiunilor de întreprins și de monitorizat în urma evaluărilor de performanță.

Managementul performanței angajaților prin leadership, coaching și mentoring

 • Exercițiu: Identificarea elementelor de leadership care atrag performanța angajaților;
 • Exercițiu: Stabilirea diferențelor dintre coaching și mentoring;
 • Persoanele implicate în procesele de mentoring și coaching.

Gamification – un instrument de recompensă și recunoaștere

 • Importanța recompenselor și recunoașterii;
 • Exercițiu: Selectarea beneficiarilor recompenselor și recunoașterii;
 • Metodologii, instrumente și tehnici;
 • Exercițiu: Identificarea resurselor alocate pentru recompense și beneficii;
 • Exercițiu: Stabilirea politicilor privind recompensele și recunoașterile.

Evaluarea sistemului de management al performanței angajaților

 • Exercițiu: Aplicarea modelului de maturitate;
 • Revizia sistemului de management al performanței angajaților;
 • Actualizarea și îmbunătățirea sistemului de management al performanței angajaților. 

Recapitulare și certificare

 • Recapitulare;
 • Examen de certificare.

INCLUZIUNIGo To Top Button

 1. Materiale de curs

Participanții vor primi o copie printată și o copie electronică a suportului de curs, precum și un document cu exercițiile rezolvate pe parcursul celor trei zile de curs.

 1. Toolkit

Participanții vor primi toolkit-ul Managementul Performanței Angajaților care cuprinde:

 • Plan de carieră;
 • Harta performanței individuale;
 • Scorecard individual;
 • Catalogul comportamentelor;
 • Catalogul competențelor;
 • Planul de dezvoltare;
 • Portofoliul de Inițiative;
 • Formularul de evaluare a performanței.
 1. Abonament Premium

Participanții vor primi un abonament Premium pe platforma indicatorideperformanta.ro valabil timp de 6 luni.

 1. Un raport de cercetare din seria Top 25 Indicatori Cheie de Performanță.

PARTICIPANȚIGoTop

Persoane interesate de managementul performanței individuale

Antreprenorii, analiștii și profesioniștii, indiferent de domeniul de activitate, care sunt interesați de programele de implicare a angajaților vor dobândi, prin participarea la acest curs, cunoștințele necesare pentru înțelegerea factorilor care influențează implicarea angajaților și a diferitelor metode care pot ajuta la îmbunătățirea nivelului de implicare a acestora. Acest curs oferă exemple, studii de caz și exerciții practice, care împreună constituie o experiență unică de învățare.

Persoane din top/middle/lower management

Persoanele din top/middle/lower management, indiferent de aria lor de expertiză, interesate de măsurarea și evaluarea performanței angajaților, vor fi încântate să descopere o abordare structurată a procesului de implementare a sistemului de management al performanței individuale, precum și bune practici în domeniu. Participând la acest curs, această categorie de profesioniști va dobândi o înțelegere mai bună a instrumentelor și a resurselor necesare pentru o implementare de succes a unui astfel de sistem. De asemenea, oportunitățile de networking și experiența împărtășită de ceilalți participanți reprezintă un context de învățare extrem de util. Totodată, prin împărtășirea de bune practici în domeniu, atât participanții, cât și formatorul pot veni cu soluții la provocările existente în cadrul organizațiilor.

Specialiști în domeniul resurselor umane

Participând la acest curs, specialiștii de resurse umane, precum consultanții de resurse umane, managerii de resurse umane sau colaboratorii, au posibilitatea de a experimenta o abordare riguroasă a managementului și evaluării performanței individuale prin implementarea unui sistem integrat de management al performanței individuale bazat pe Indicatori Cheie de Performanță, comportamente și competențe. La finalul cursului, participanții se pot întoarce în organizațiile din care provin și, pornind de la procesele și instrumentele pe care le utilizează, pot găsi modalități de îmbunătățire a arhitecturii existente. De asemenea, în cazul profesioniștilor care sunt la începutul unui astfel de proiect, acest curs le oferă cunoștințele necesare pentru a înțelege etapele pe care trebuie să le parcurgă în implementarea lui.

FACILITATORGoTop

facilitator

Alexandra Blaga conduce Departamentul de Dezvoltare a Talentelor în cadrul The KPI Institute, autoritatea globală în cercetarea și oferirea de programe educaționale privind Indicatorii Cheie de Performanță. Activitatea sa de cercetare în domeniul Managementului Performanței s-a concretizat în documentarea și revizuirea unui număr semnificativ de Indicatori Cheie de Performanță (KPIs).

Cele mai notabile programe de cercetare ale Alexandrei au avut drept rezultat dezvoltarea de materiale aflate în curs de publicare, precum “The KPI Dictionary” și seria de rapoarte „Top 25 KPIs în 2013-2014”.

Alexandra se ocupă și de scrierea de articole pe tema performanţei individuale pentru platforma smartkpis.com, respectiv pentru revista online “Performance Magazine”. Totodată, expertiza și cunoștințele sale includ crearea și dezvoltarea de KPIs la nivel individual, respectiv de proiecte de dezvoltare organizaţională pentru The KPI Institute. În același timp, a fost implicată în dezvoltarea unui sistem de management al performanței în cadrul The KPI Institute.

Alexandra a acumulat o experienţă solidă în ceea ce privește performanța individuală datorită activității desfășurate în calitate de Specialist de Resurse Umane în cadrul unei companii multinaționale. În calitate de responsabil de indicatorii cheie de performanță ai Centrului de Cercetare și Dezvoltare, a monitorizat performanța angajaților, dar și nivelul de satisfacție și de implicare al acestora.

În calitate de formator, Alexandra a dezvoltat și susținut cursuri referitoare la îmbunătățirea învățării individuale, la aptitudinile personale și sociale ale angajaților, la comunicarea dinspre nivel individual înspre nivel organizațional, respectiv la instrumentele de atragere a talentelor. Alexandra deține un Certificat Profesional Indicatori Cheie de Performanță și a gestionat aspecte precum competențele și abilitățile angajaților relaționând cu clienți din diverse industrii, atât din țară, cât și din străinătate.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Înainte de începerea cursului 

În această etapă, participanții se familiarizează cu domeniul, parcurând următorii pași:

 • Introducere – întâlnire online de introducere și prezentare a participanților;
 • Sfaturi și program – un document cu sfaturi despre modul de maximizare a experienței de învățare utilizând resursele puse la dispoziție, respectiv un program de învățare recomandat pentru a asigura un program eficient de învățare;
 • Evaluare înainte de curs – evaluarea nevoilor de formare, evaluarea cunoștințelor pentru a stabili nivelul de cunoștințe al participanților, evaluarea așteptărilor participanților în ceea ce privește cursul;
 • Lectură obligatorie – pentru a avea o perspectivă asupra disciplinei participanții vor primi o listă de materiale care include definiții, terminologie și teoriile privind managementul performanței angajaților.

Cursul propriu-zis 

Cursul reprezintă un mediu de învățare interactiv în care participanții:

 • Descoperă conceptele teoretice prin exerciții interactive;
 • Se confruntă cu diferite scenarii care pot surveni în cadrul unei organizații, pentru a efectua o analiză comparativă și pentru a identifica cea mai bună abordare;
 • Utilizează template-uri pe care le pot personaliza mai apoi pentru a răspunde propriilor nevoi organizaționale;
 • Analizează studii de caz și identifică soluții pentru provocările întâlnite;
 • Împărtășesc din propria experiență și bune practici în domeniu.

După terminarea cursului 

Această etapă este menită să susțină și să încurajeze aplicarea tehnicilor, strategiilor și proceselor învățate în timpul cursului propriu-zis. Această etapă cuprinde:

 • Plan de acțiune – participanții trebuie să transmită o lucrare privind aplicarea în practică a conceptelor învățate;
 • Prezentare în cadrul companiei – participanții trebuie să transmită un document PowerPoint care va constitui o scurtă prezentare a principalelor concepte învățate la curs pe care aceștia o vor susține colegilor din propriile organizații;
 • Forum de discuții – participanții vor participa activ la un forum dedicat dezbaterii, comentând pe baza mesajelor trimise de ceilalți participanți;
 • Evaluare – participanții vor susține o evaluare pentru a testa gradul de înțelegere și aplicare a managementul performanței angajaților.

EVALUAREGo To Top Button

La finalul cursului participanții vor susține testul de certificare. Testul cuprinde 75 de întrebări iar punctajul minim pe care participanții trebuie să îl obțină este de 50 de puncte.

LOCAȚIEGo To Top Button

București

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

Dată desfăşurare

Early bird

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  650 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  500 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  450 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

Curs NOU!

RESURSEGo To Top Button

resurse
 • Arhitectura Managementului Performanței Angajaților;
 • Studii de caz pe tema managementului performanței angajaților.

FAQsGo To Top Button

În curs de dezvoltare.

Data

Locaţie

București

Taxă de participare

650 Euro+TVA*

Reduceri

500 Euro +TVA**
450 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

Broșură Curs

NOUTĂȚI