INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Certificare Profesională: Indicatori Cheie de Performanță

Certificare Profesională: Indicatori Cheie de Performanță

Prezentare-Certificare-KPI1Prezentare-Certificare-KPI2Prezentare-Certificare-KPI3Prezentare-Certificare-KPI4Prezentare-Certificare-KPI5

INTRODUCEREIntroducere

Selectarea Indicatorilor Cheie de Performanță și colectarea datelor sunt considerate de către practicienii din întreaga lume ca fiind aspectele care pun cele mai multe dificultăți în lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță. O metodă de abordare a acestor provocări este construirea unui cadru riguros de măsurare a Indicatorilor Cheie de Performanță, din momentul selectării lor și până în momentul în care rezultatele sunt colectate și centralizate în rapoarte de performanță.

Acest curs prezintă un cadrul riguros de măsurare a performanței care este rezultatul a peste 10 ani de cercetare în domeniul Indicatorilor Cheie de Performanță și care se bazează pe bune practici aplicabile într-un context adevărat de afaceri.

Prin înscrierea la acest curs, participanții vor dobândi atât cunoștințele teoretice, cât și competențele practice necesare lucrului cu Indicatorii Cheie de Performanță, care le va permite acestora să demareze un proiect de implementare a Indicatorilor Cheie de Performanță sau să revizuiască indicatorii existenți.
De asemenea, profesioniștii au posibilitatea a obține o certificare profesională în Indicatori Cheie de Performanță, o recunoaștere a cunoștințelor și a competențelor privind abordarea riguroasă a lucrului cu Indicatorii Cheie de Performanță.

BENEFICIIGo Top Button

 • Un cadrul riguros de stabilire a Indicatorilor Cheie de Performanță aliniați la strategia organizațională;
 • Înțelegerea provocărilor întâlnite în procesul de măsurare a Indicatorilor Cheie de Performanță și a modalităților de soluționare a acestora;
 • Dobândirea de experiență practică în selectarea Indicatorilor Cheie de Performanță și dezvoltarea de Scorecard-uri, respectiv Dashboard-uri la nivel funcțional și departamental;
 • Sfaturi despre abordarea riguroasă a procesului de selecție și măsurare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Recunoaștere internațională în domeniu prin obținerea certificării în Indicatori Cheie de Performanță, oferită de către The KPI Institute.

Obiective de învățare 

 • Diferența dintre obiective, Indicatori Cheie de Performanță și inițiative;
 • Înțelegerea procesului de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță în diferite contexte;
 • Aplicarea de bune practici în procesul de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Documentarea standardizată a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Identificarea momentului și a modalităților de utilizare a benchmarking-ului în stabilirea țintelor;
 • Optimizarea procesului de activare a Indicatorilor Cheie de Performanță și de colectare a datelor.

5 motive pentru a participa

 • Apartenența la comunitatea internațională a profesioniștilor certificați în Indicatori Cheie de Performanță;
 • Însușirea metodologiei de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță relevanți;
 • Accesul la peste 10 modele de template-uri utilizate în lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță;
 • Accesul la peste 500 de exemple de Indicatori Cheie de Performanță timp de 6 luni;
 • Descoperirea unei experiențe de învățare inovatoare.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1 – Abordarea standardizată a Indicatorilor Cheie de Performanță

Contextul Indicatorilor Cheie de Performanță

 • Provocări în măsurarea performanței;
 • Valoarea adăugată de Indicatorii Cheie de Performanță;
 • Harta conceptuală a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Guvernanță;
 • Nivelurile organizaționale.

Înțelegerea Indicatorilor Cheie de Performanță

 • Terminologia Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Descompunerea obiectivelor SMART utilizând criterii specifice;
 • Ciclul de viață al Indicatorilor Cheie de Performanță.

Tipologia Indicatorilor Cheie de Performanță

 • Indicatori Cheie de Performanță: leading vs. lagging;
 • Indicatori Cheie de Performanță: calitativi vs. cantitativi;
 • Indicatori Cheie de Performanță: eficiență vs. eficacitate.

Taxonomia Indicatorilor Cheie de Performanță

 • Perspectivă sistemică interdisciplinară;
 • Scenarii de utilizare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Harta structurală a Indicatorilor Cheie de Performanță.

Agenda2

Ziua 2 – Selecția Indicatorilor Cheie de Performanță și stabilirea țintelor

Selecția Indicatorilor Cheie de Performanță

 • Selecția Indicatorilor Cheie de Performanță pentru Scorecard-ul organizațional;
 • Surse de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Tehnici de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță.

Indicatorii Cheie de Performanță în context

 • Selecția Indicatorilor Cheie de Performanță pentru industrii;
 • Cascadarea Indicatorilor Cheie de Performanță pentru ariile funcționale.

Documentarea Indicatorilor Cheie de Performanță

 • Funcțiile formularului de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Dezvoltarea formularului de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Procesul de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Dezvoltarea unui catalog de Indicatori Cheie de Performanță în cadrul organizației;
 • Forțe și indexuri.

Utilizarea țintelor

 • Procesul de stabilire a țintelor;
 • Ținte în practică;
 • Provocări în utilizarea țintelor;
 • Comportamente negative în stabilirea țintelor.

Agenda3

Ziua 3 – Colectarea și vizualizarea datelor

Colectarea datelor

 • Calitatea datelor;
 • Surse de raportare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Instrumente de activare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Tehnici de activare a Indicatorilor Cheie de Performanță.

Colaborarea cu custozii de date

 • Îmbunătățirea comunicării cu custozii de date;
 • Comunitatea practicienilor.

Vizualizarea datelor

 • Recomandări privind crearea de modele eficiente;
 • Utilitatea design-ulului vizual;

Crearea unui Scorecard și a unui Dashboard

 • Exemple de Scorecard-uri și Dashboard-uri;
 • Bune practici în crearea unui Scorecard;
 • Bune practici în crearea unui Dashboard.

Recapitulare și certificare

 • Recapitulare;
 • Examen de certificare.

INCLUZIUNIGo To Top Button

coperta-slideuri-curs

✔ Suport de curs
Participanții vor primi suportul de curs în format fizic și electronic, însoțit de notițele de curs în care se lucrează exercițiile pe parcursul celor 3 zile, în format Excel.

coperta-slideuri-curs

✔ Toolkit
Participanții vor primi toolkitul de Managementul Performanței, care cuprinde Arhitectura Sistemului de Managementul Performanței (SMP), Starea Dorită de Evoluție, Harta Strategiei, Scorecard, Dashboard, Portofoliul de Inițiative, formularele de documentare a indicatorilor și inițiativelor, procesul de menținere a SMP, atât în format editabil cât și non-editabil.

luna

✔ Abonament Premium 6 luni
Participanții vor avea acces la peste 7000 de exemple KPIs, vor putea accesa 38 de câmpuri de documentare și exporta 500 de KPIs documentați.
De asemenea, aceștia vor avea acces la raportul „Top 10 KPIs în 2010” și, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2010”.

luna

✔ Alte resurse
Participanții vor primi Infograficul The KPI Institute despre Indicatori Cheie de Performanță, care prezintă succint bune practici în lucrul cu indicatorii. De asemenea, cursanților le vor fi puse la dispoziție și alte resurse specifice managementului performanței.

PARTICIPANȚIGoTop

La cursurile noastre au participat persoane din organizații ca:

participanți-logo
participanți-logo2
participanți-logo3

Profesioniști interesați de măsurarea performanței

Profesioniștii din diferite domenii (financiar, resurse umane, producție, logistică, IT etc.) interesați de Indicatorii Cheie de Performanță vor dobândi prin participarea la acest curs competențele necesare măsurării performanței organizației, departamentului sau echipei.

Profesioniști din top/middle/lower management

Profesioniștii care ocupă funcția de director sau manager strategic, indiferent de aria de expertiză, vor dobândi cunoștințele și competențele necesare măsurării performanței și maximizării valorii aduse de utilizarea Indicatorilor Cheie de Performanță.  Instrumentele și resursele oferite ca parte a acestui curs oferă managerilor posibilitatea de a aplica imediat după terminarea cursului conceptele învățate.

Specialiști în măsurarea performanței

Pentru profesioniștii care ocupă funcții precum analist de date, manager de strategie sau arhitect de performanță, este important să își dezvolte competențele de măsurare a performanței, în special în ceea ce privește procesul de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță și de colectare a datelor. De regulă, această categorie de profesioniști a implementat deja un sistem de management al performanței, astfel încât cursul acesta reprezintă oportunitatea de a învăța din bunele practici utilizate în domeniu pentru a identifica modul în care procesele și abordările lor pot fi îmbunătățite.

FACILITATORGoTop

facilitator

Raluca Vintilă este coordonatorul departamentului de Instructional Design și E-learning, în cadrul The KPI Institue, un institut specializat în managementul performanței, ce operează programe de cercetare în 12 arii diferite precum: strategie, indicatori cheie de performanță, performanță individuală, relații cu clienții și inovare în performanță.

Implicarea ei în designul programelor educaționale este ceea ce o recomandă, reprezentând punctul central al activității sale profesionale. Aceste aspecte sunt completate prin pregătirea sa academică. Ea coordonează dezvoltarea soluțiilor de învățare atât clasice, cât și online, ce privesc dezvoltarea competențelor în aria managementului perfomanței.

În calitate de formator, Raluca a livrat cursuri, workshopuri, simulări de business și webinarii referitoare la măsurarea și îmbunătățirea performanței unor profesioniști dintr-o varietate de industrii precum: telecomunicații, oil & gas și transporturi. A format în total peste 2500 de participanți.

Raluca a susținut workshopuri și prezentări vizând următoarele teme:

 • „Măsurarea Performanței: De la strategie la Indicatori Cheie de Performanță (KPIs)”, Conferința Managementul Performanței în România, 2015;
 •  „Instrumente cheie pentru Planificare Strategică”, Conferința Managementul Performanței în România, 2014;
 • „Indicatori Cheie de Performanță: Măsurare, învățare, optimizare”, Conferința Managementul Performanței în România, 2014.

Printre cele mai semnificative conferințe la care a participat, se regăsesc:

 • Strategy Leaders Forum in Dubai, United Arab Emirates (2014), dedicată execuției strategiei organizaționale și Balanced Scorecard;
 • HR Directors Business Summit in Birmingham, United Kingdom (2016).

Raluca a parcurs două programe masterale, în Management și Educație. Studiile universitare sunt complementate cu 7 stagii de practică în organizații private și publice din țară și din străinătate, majoritatea având ca obiectiv principal analiza și dezvoltarea organizațională.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Înainte de începerea cursului

Această etapă este menite să asigure tranziția înspre cursul propriu-zis, astfel încât participanții for parcurge următorii pași:

 • Indicatori Cheie de Performanță: Experiența de învățare – scurt webinar de prezentare a cursului care oferă informații despre experiența de învățare, metodologia și procesul de derulare a programului de învățare;
 • Introducere – întâlnire online de introducere și prezentare a participanților;
 • Evaluare înainte de curs – analiza nevoilor, scurt chestionar de stabilire a nivelului de cunoștințe al participanților, așteptările participanților privind cursul, iar ca parte a procesului de autoevaluare, participanții își pot stabili obiective individuale de învățare pentru acest curs;
 • Lectură obligatorie – diferite materiale privind istoria și teoriile de management, definiții referitoare la Indicatorii Cheie de Performanță, care trebuie parcurse înainte de începerea cursului propriu-zis pentru a avea o perspectivă holistică asupra temei abordate.

Cursul propriu-zis

Cursul, care se desfășoară pe parcursul a trei zile, este creat astfel încât să ofere un context al învățării experiențiale și să asigure un nivel înalt de interactivitate. Exercițiile utilizare pentru a stimula dezvoltarea competențelor variază de la prezentarea conceptelor la analiza în detaliu a unor studii de caz.

Procesul de învățare presupune:

 • Aplicarea conceptelor învățate cu ajutorul exercițiilor practice;
 • Analizarea de studii de caz și identificarea de soluții;
 • Utilizarea de template-uri pentru dezvoltarea instrumentelor de măsurare a performanței;
 • Împărtășirea de experiențe și de bune practici;
 • Crearea unei rețele de profesioniști în lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță;
 • Evaluarea permanentă a participanților în vederea pregătirii pentru testul final de evaluare.

După terminarea cursului

 • Plan de acțiune – la trei zile de la terminarea cursului, participanții trebuie să transmită un document în care să menționeze schimbările pe care intenționează să le implementeze în cadrul organizației sau departamentului privind măsurarea Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Indicatorii Cheie de Performanță: O parte integrată a Sistemului de Management al Performanței – un webinar de 45 de minute despre măsurarea Indicatorilor Cheie de Performanță ca parte a unui sistem care asigură îmbunătățirea performanței și atingerea obiectivelor;
 • Prezentare în cadrul companiei – la trei săptămâni de la terminarea cursului, participanții vor transmite un document PowerPoint care va constitui prezentarea pe care aceștia o vor susține colegilor referitor la principalele teme abordate în cadrul cursului;
 • Lectură suplimentară – participanții vor primi o listă de resurse (cărți, articole, videoclipuri) cu scopul de a încuraja procesul de învățare continuă.

EVALUAREGo To Top Button

La finalul ultimei zile de curs, participanții vor susține un test grilă de evaluare a cunoștințelor care va cuprinde 75 de întrebări. Punctajul minim pe care participanții trebuie să îl obțină este de 50 de puncte, iar timpul alocat testării este de 60 de minute.

LOCAȚIEGo To Top Button

București

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

12 - 14 iulie

Dată desfăşurare

28 iunie

Early bird

5 iulie

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  1.100 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  800 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  700 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

„Pleci de la acest curs cu o strategie închegată pe care o poți aplica direct în organizație.”
Diț Luminița, Human Resources Manager, Lapp Insulators

„Interesant, util, aplicabil și necesar.”
Crăciun Irina, HR Director, Romelectro

„Este un curs foarte util. După participare, mi-am format niște idei mult mai structurate decât înainte. Îmi va fi folositor cu siguranță.”
Streaja Andreia, Junior Expert Performance, OMV Petrom

RESURSEGo To Top Button

resurse
 • Infografic Indicatori Cheie de Performanță;
 • Raportul „Managementul Performanței în 2013”;
 • Cataloage: Formularele de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță, Comportamente negative, Ținte în practică, Dashboard-uri și Scorecard-uri, Grafice în practică;
 • Fișe informative: Definiții ale Indicatorilor Cheie de Performanță, Indicatorii Cheie de Performanță în practică, Terminologia în practică, Criteriile de selecția a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Video doodle:„Ce este un KPI, un KRI, o măsurătoare?”, „Ce este un Dashboard?”, „Ce este un Scorecard?”, „Înțelegerea formularului de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță”;
 • Alte resurse: Videoclipuri, rapoarte de cercetare și studii de caz relevante pentru măsurarea cu ajutorul Indicatorilor Cheie de Performanță.

FAQsGo To Top Button

1. Care este valoarea adăugată adusă de Certificarea în Indicatori Cheie de Performanță?

Cursul de Certificare în Indicatori Cheie de Performanță este unic prin natura subiectului tratat și durata de desfășurare. Programul educațional oferit este cel mai amplu proiect de cercetare în domeniul KPIs, iar trainerii care facilitează cursul dețin cunoștințele și experiența necesare unei abordări complexe a domeniului, cu exemple din practică. Participanții vor dobândi o recunoaștere profesională a competențelor obținute în urma certificării, recunoaștere oferită de The KPI Institute, autoritatea globală în lucrul cu indicatorii.

2. Este necesară o pregătire înainte de participarea la curs?

Participarea la curs nu este restricționată de pregătirea în prealabil sau de cercetare în domeniu. Prima sesiune din cadrul cursului este dedicată introducerii conceptelor de bază și familiarizării cu acestea, asigurând o bază comună de cunoștințe tuturor participanților.

3. Cum intru în posesia materialelor de curs și a celorlalte incluziuni?

Fiecare participant va primi prin email prezentarea cursului și un document Excel cu resurse utile în timp de 3 zile de la data finalizării cursului. Accesul la site-ul www.indicatorideperformanta.ro timp de 6 luni va fi acordat începând cu a doua zi de curs.

4. Există și alte materiale utile pe care le pot utiliza pentru pregătirea mea profesională continuă?

Ca follow-up al cursului, fiecare participant va primi acces la o serie de resurse relevante în domeniu. Materialele puse la dispoziție, linkurile disponibile la fiecare sesiune de curs, dar și linkurile adiționale către resurse recomandate de citit reprezintă suficiente oportunități de învățare, care să asigure o pregătire continuă. De asemenea, pentru menținerea la zi cu noutățile din domeniul managementului performanței, se recomandă accesarea blogului:www.indicatorideperformanta.ro/blog .

5. Poate participa o altă persoană la curs, în locul celei înscrise?

Dacă după înscrierea la curs, persoana se află în imposibilitatea de a mai participa, aceasta poate delega o altă persoană pentru participare, fără a se plăti o altă taxă.

Data

12 - 14 iulie

Locaţie

București

Taxă de participare

1.100 Euro+TVA*

Reduceri

800 Euro +TVA**
700 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

Broșură Curs

NOUTĂȚI