INTEGERPERFORM » Cursuri » Cursuri Deschise » Certificare Profesională: Analiza Datelor

Certificare Profesională: Analiza Datelor

Prezentare Curs Managementul Performantei Managementul Performanței în Aprovizionare-Logistică Prezentare Curs Managementul Performantei Prezentare Curs Managementul Echipei Prezentare Curs Managementul Performantei in Logistica

INTRODUCEREIntroducere

Scopul acestui curs este să ajute participanții să își îmbunătățească capacitatea de luare a deciziilor pe baza analizei datelor în cadrul companiei, permițându-le managerilor sau analiștilor de date să își contureze o perspectivă atât pe baza datelor calitative, cât și pe baza datelor cantitative. Prin intermediul învățării bazate pe practică, participanții vor înțelege modul de colectare, analiză și interpretare eficientă a datelor în vederea luării de decizii adecvate pe baza analizei tendințelor.

Prin înscrierea la acest curs, participanții vor acumula cunoștințele teoretice și competențele practice necesare în lucrul cu datele, dar și informații care le va permite să înțeleagă semnificația datelor și perspectivele rezultate.
De asemenea, participanții au posibilitatea de a obține o certificare profesională în analiza datelor, ca urmare a unui program global unic de certificare dedicat analizei riguroase a datelor.

BENEFICIIGo Top Button

 • Recunoașterea importanței procesului de colectare a datelor;
 • Înțelegerea modului de organizare a datelor;
 • Înțelegerea importanței de sintetizare și agregare a datelor;
 • Înțelegerea modului de interpretare a datelor;
 • Exersarea modului de raportare a datelor.

Obiective de învățare 

 • Distingerea diferitelor dimensiuni ale calității datelor;
 • Aplicarea de bune practici în colectarea datelor;
 • Utilizarea celei mai adecvate soluții pentru organizarea, sintetizarea și agregarea datelor;
 • Aplicarea tehnicilor de analiză a datelor atât pentru datele calitative, cât și pentru cele cantitative;
 • Explicarea cauzelor comune și a celor speciale în variația măsurătorilor;
 • Raportarea efectivă a analizei datelor.

5 motive pentru a participa

 • Recunoașterea profesională a cunoștințelor și competențelor privind analiza datelor prin obținerea certificării oferite de către The KPI Institute;
 • Îmbunătățirea capacității de înțelegere a analizei datelor;
 • Descoperirea de modalități eficiente de îmbunătățire a perspectivei în urma analizei datelor;
 • Oferirea de recomandări pentru îmbunătățirea procesului de colectare a datelor;
 • Descoperirea modului prin care se poate efectua o mai bună raportare a performanței pentru un anumit Indicator Cheie de Performanță.

AGENDĂGo to top button

Agenda1

Ziua 1 – Înțelegerea analizei datelor

Întrebări frecvente privind analiza performanței

 • Compararea performanței planificate și a celei actuale;
 • Variația semnificativă – un factor de întreprindere a acțiunilor corective?
 • Înțelegerea procesului de analiză a datelor;
 • Realinierea bazată pe analiză;
 • Guvernanță.

Colectarea datelor

 • Procesul de colectare a datelor;
 • Dimensiuni ale calității datelor;
 • Acuratețea datelor;
 • Inconsecvențe logice;
 • Preconcepții în procesul de colectare a datelor;
 • Erori de eșantionare;
 • Compatibilitatea datelor;
 • Analiza conținutului;
 • Exercițiu: Importanța calității datelor.

Organizarea, sintetizarea și agregarea datelor

 • Provocări în agregarea datelor;
 • Scorecard/Dashboard;
 • Opinia experților;
 • Meta-analiza și evaluare sintezei;
 • Normalizare;
 • Modelul de maturizare;
 • Exercițiu: Modalități de normalizare a datelor.

Agenda2

Ziua 2 – Analiza datelor

Instrumente și tehnici de analiză

 • Instrumente de analiză a datelor;
 • Sfaturi de formare a perspectivelor pornind de la analiza realizată;
 • Performanța planificată vs. performanța propriu-zisă;
 • Identificarea și analiza tendințelor;
 • Controlul statistic al proceselor;
 • Exercițiu: Tehnici diferite de analiză a aceluiași set de date.

Cauzele variației

 • Factori cauzali comuni și speciali;
 • Soluții de Business Intelligence;
 • Planificarea acțiunilor pe baza prioritizării rezultatelor;
 • Analiza datelor utilizând histograme și diagrame Pareto;
 • Reguli de interpretare a datelor și de formulare a concluziilor;
 • Exercițiu: Analiza datelor utilizând histograme și diagrame Pareto.

Informații bazate pe o singură variabilă vs. informații bazate pe mai multe variabile

 • Diferența dintre informația bazată pe o singură variabilă și cea bazată pe mai multe variabile;
 • Tehnici de analiză a variabilelor simple;
 • Tehnici de analiză a relațiilor dintre variabile;
 • Modul în care tipul datelor poate influența tehnicile utilizate la analiză;
 • Tipuri de date și tehnici utilizate în analiză.

Agenda3

Ziua 3 – Indexuri și prezentarea datelor

Indexuri de performanță

 • Ce este un index de performanță?
 • Crearea unui index de performanță
 • Dezvoltarea unui index de performanță;
 • Calcularea indexului de performanță;
 • Exemple de indexuri de performanță.

Prezentarea datelor

 • Perspectivă asupra prezentării eficiente a datelor;
 • Sfaturi privind vizualizarea datelor;
 • Modalități de raportare a datelor;
 • Raportarea orientată înspre acțiune;
 • Briefing-uri;
 • Alte metode de raportare;
 • Graficul simplificat/generarea raportului.

Recapitulare și certificare

 • Recapitulare;
 • Test de certificare.

INCLUZIUNIGo To Top Button

1. Materiale de curs

Participanții vor primi o copie printată și o copie electronică a suportului de curs, precum și un document cu exercițiile rezolvate pe parcursul celor trei zile de curs.

2. Toolkit

Participanții vor primi toolkit-ul de management al performanței, care cuprinde:

 • Dashboard;
 • Balanced Scorecard;
 • Portofoliul de inițiative.

3. Abonament Premium

Participanții vor primi un abonament Premium pe platforma indicatorideperformanta.ro valabil timp de 6 luni.

4. Un raport de cercetare din seria de rapoarte „Top 25 Indicatori Cheie de Performanță”.

PARTICIPANȚIGoTop

Profesioniști interesați de analiza datelor 

Profesioniștii din diferite domenii, interesați de procesele de analiză, colectare și raportare a datelor au posibilitatea, prin participarea la acest curs, să își îmbunătățească cunoștințele și competențele în aceste arii de activitate.

Profesioniști din top/middle/lower management 

Persoane precum directorii sau managerii de operațiunii, indiferent de aria lor de expertiză, vor dobândi cunoștințele și competențele care le vor permite să analizeze și să înțeleagă mai bine datele de măsurare a performanței și vor avea capacitatea de a maximiza datele oferite de către un Indicator Cheie de Performanță.

Experți în Managementul Performanței 

Pentru profesioniști precum analiștii de date, managerii de strategie, managerii de proiect este important să își dezvolte competențele de analiză a datelor pornind de la Indicatori Cheie de Performanță pe care îi măsoară în cadrul proiectelor la care lucrează sau în cadrul organizației. În general, această categorie de profesioniști a implementat deja un sistem de management al performanței, iar cursul de analiză a datelor le oferă participanților posibilitatea de a organiza, analiza, raporta și înțelege mai bine semnificația datelor oferite de anumiți Indicatori Cheie de Performanță.

FACILITATORGoTop

facilitator

Adrian are o experiență de peste 15 ani în analiza statistică și economică în afaceri, ocupând în trecut funcții în guvern, organizații academice și corporații multinaționale.

Pe parcursul experienței sale, a acumulat expertiză prin muncă și a urmat cursuri în următoarele arii profesionale: piața muncii, administrație economică în sistemul medical, imigrație, marketing cantitativ, inclusiv sondaje online, indicatori compoziți, modele de nerambursare și de risc, business analytics și business intelligence, pregătire și prelucrare a datelor, precum și de predare/instruire.

Experiența profesională include efectuarea de analize statistice folosind următoarele metode de bază: analiza de regresie, analiza logistică, panel de date/modele ierarhice, analiza PCA și factorială, analiza de regresie Bayesian, analiza cluster, analiza market basket, arbori de decizie și procesarea limbajului natural. Adrian a completat acest portofoliu prin adăugarea analizei datelor și a rapoartelor destinate nevoilor specifice, inclusiv analize asupra industriei sau concurenței, studii SWOT și SBP, informări și note guvernamentale, lucrări academice, obținerea de date specializate din diverse surse, prezentarea rezultatelor unui public nespecializat și obținerea de date pentru analize la nivel înalt.

În plus față de sarcinile statistice, alte experiențe de lucru semnificative sunt suportul de analiză sub formă back-to-back, administrarea și prelucrarea sondajelor online, procesarea extensivă a bazelor de date exhaustive, procesarea de micro-date, preluarea, utilizarea și consilierea asupra utilizării statisticilor oficiale, set-up de produse statistice personalizate și personalizarea rapoartelor, iar nu în ultimul rând, dezvoltarea ocazională de scripturi și instrumente pentru automatizarea sarcinilor complexe.

Aceste competențe și abilități sunt susținute de o vastă experiență și de formare în metodele de învățare și de modelare SAS și R. Competențele sunt fundamentate de contactul permanent cu mediul academic fie că este vorba de cercetarea din timpul doctoratului, absolvirea a două masterate sau prin predarea cursurilor de statistică și a metodelor cantitative.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚAREGo To Top Button

Înainte de începerea cursului

Scopul acestei etape este să pregătească participanții pentru cursul propriu-zis. Astfel, aceștia trebuie să parcurgă următoarele etape:

 • Introducere – întâlnire online de introducere și prezentare a participanților;
 • Evaluare înainte de curs – analiză a nevoilor, chestionar de evaluare pentru stabilirea nivelului cunoștințelor participanților și împărtășirea așteptărilor privind cursul, iar ca parte a acestui proces de autoevaluare, participanții își pot stabili obiective personale privind cursul;
 • Lectură obligatorie – diferite materiale, precum studii de caz despre analiza datelor pe baza luării de decizii, împreună cu materialele introductive privind terminologia și conceptele fundamentale utilizate în cadrul cursului;
 • Recomandări și program – un document cu sfaturi despre modul de maximizare a experienței de învățare utilizând resursele puse la dispoziție, respectiv un program de învățare recomandat pentru a asigura un program eficient de învățare.

Cursul propriu-zis

Scopul cursului îl reprezintă facilitarea învățării practice la un nivel înalt de interactivitate. Exercițiile utilizate în vederea dezvoltării competențelor variază de la înțelegerea unor concepte de bază la înțelegerea metodelor complexe de analiză a datelor utilizate în domeniul managementului.

Experiența de învățare constă în:

 • Aplicarea conceptelor învățate prin intermediul exercițiilor practice;
 • Analizarea de studii de caz și identificarea de soluții;
 • Utilizarea practică a tehnicilor de analiză, agregare și sintetizare a datelor;
 • Evaluarea permanentă a cunoștințelor prin intermediul de teste menite să pregătească participanții pentru testul final;
 • Împărtășirea de experiențe și bune practici.

După terminarea cursului

 • Plan de acțiune – în trei zile de la terminarea cursului propriu-zis, participanții vor transmite un plan în care vor detalia cum intenționează să schimbe modul în care analizează, interpretează și raportează datele în cadrul organizației din care provin;
 • Test de autoevaluare – în trei săptămâni de la terminarea cursului, participanții vor avea acces la un alt test de evaluare a cunoștințelor acumulate;
 • Lectură suplimentară – participanții vor primi o listă de resurse (cărți, articole, videoclipuri) menite să sprijine procesul de învățare continuă;
 • Webinar despre modul de utilizare a soluțiilor de Business Intelligence în analiza datelor.

EVALUAREGo To Top Button

La finalul ultimei zile de curs, participanții vor susține un test grilă de evaluare care va dura 60 de minute. Acesta cuprinde 75 de întrebări, iar punctajul minim pe care participanții trebuie să îl obțină este de 50 de puncte.

LOCAȚIEGo To Top Button

București

CONTACTGo To Top Button

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii şi înscrieri!

Email: office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

DATĂGo To Top Button

6 - 8 aprilie

Dată desfăşurare

23 martie

Early bird

30 martie

Dată limită înscrieri

INVESTIȚIEGo To Top Button

 • Taxă participare:
  650 Euro + TVA*
 • Reduceri:
  500 Euro + TVA** înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs
  450 Euro + TVA*** înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație/clienți Acumen Integrat

TESTIMONIALEArrowToggle

Curs NOU!!

RESURSEGo To Top Button

resurse
 • Rapoartele „Managementul performanţei în 2012” și „Managementul performanței în 2013”;
 • Cataloage: Scorecard-uri și Dashboard-uri, indexuri de performanță, instrumente de analiză;
 • Fișe informative.

FAQsGo To Top Button

În curs de dezvoltare.

Data

6 - 8 aprilie

Locaţie

București

Taxă de participare

650 Euro+TVA*

Reduceri

500 Euro +TVA**
450 Euro + TVA***

Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul, pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferenţiale la cazare, vă rugăm să ne contactaţi.

Contact

office@integerperform.ro
Telefon: +40 264 414 360
Mobil: +40 742 521 817

Contactaţi-ne
Doresc să fiu contactat pentru mai multe informaţii

Nume*
E-mail*
Telefon
Subiect*
Mesaj*

Broșură Curs

NOUTĂȚI